Vyhazov z práce s sebou nese zdravotní rizika. Bezproblémový není ani návrat do ní

MAGAZÍN - Magazín autor: luk

Jestliže přijdeme o práci, jde obecně o stresující záležitost. Podle nové studie to navíc zvyšuje pravděpodobnost cévní mozkové příhody, čili mrtvice. Muži středního věku jsou na tom ještě hůř: těm hrozí mrtvice i v případě, kdy se vracejí do zaměstnání po dlouhém období nečinnosti. Ženy jsou na tom v tomto ohledu o něco lépe.

Potvrzuje to studie zveřejněná na stránkách časopisu Stroke vydávaného American Heart Association. Avšak tato studie byla uskutečněna v Japonsku a je zpochybňována. V této zemi totiž pracovní trh umožňuje zaměstnání na dobu neurčitou, podobně jako v Itálii.

Naopak ve Spojených státech je zaměstnání méně garantováno. Situace na japonském pracovním trhu nicméně může být poučná i pro nás, píše italský deník Corriere della Sera.

Vědci analyzovali dopad ztráty zaměstnání a opětovného návratu do práce u více než 20 tisíc mužů a 19 tisíc žen ve věku od čtyřiceti do devětapadesáti let. Ukázalo se, že nezaměstnaní jsou vystaveni většímu riziku vzniku mrtvice jak ischemické (kdy dojde k ucpání některé mozkové cévy krevní sraženinou), tak hemoragické (kdy je příčinou prasknutí některé z cév a následné krvácení do mozku).

Ve studii však nebyli rozlišeni ti, kdo byli propuštěni, a ti, kdo ztratili práci z jiných důvodů. Ukázalo se rovněž, že lidé, kteří se vracejí do zaměstnání, jsou vystaveni riziku mrtvice stejně jako ti, kdo už práci nenašli.

Jistota zaměstnání může snížit riziko mrtvice

V případě ztráty zaměstnání není těžké najít vysvětlení: již mnohé studie ukázaly, jak taková situace souvisí se zvýšením stresu spojeného s ekonomickými problémy, se stigmatem, jež vede k sociální izolaci, ke ztrátě vztahů na pracovišti a k rozpadu manželství. Všechny tyto situace mohou vést k nadměrnému užívání alkoholu a kouření, a to jsou faktory přispívající ke vzniku mrtvice.

A co se děje s těmi, kdo se do zaměstnání vrátili? Četné studie uskutečněné v západních zemích ukázaly, že opětovné zapojení do pracovního procesu s sebou přináší snížení psychického stresu, omezení pití alkoholu a kouření a znepokojení ohledně finanční situace. To vše je zdraví prospěšné.

Avšak výzkum provedený v Japonsku zdůrazňuje jiné okolnosti, které vysvětlují zvýšené riziko mrtvice u těch, kdo práci znovu našli. První z nich spočívá v tom, že ten, kdo se musí vyrovnat s novým zaměstnáním, se cítí být více nejistý, protože to předešlé ztratil, a vyhýbá se návštěvám u lékaře. Za druhé: nová práce je většinou méně odměňována než předešlá, a to je zdrojem stresu. Za třetí: někteří lidé ztratili práci kvůli nemoci, což je omezuje i v novém zaměstnání.

Tyto výsledky však neplatí pro ženy. Jak je to možné? Některé ženy opouštějí zaměstnání z rodinných důvodů (narození dítěte atd.) a pak se do něho bez problémů vracejí. Alespoň tak je to v Japonsku. Výsledky japonské studie však nelze brát za bernou minci, a to i proto, že se nerozlišuje mezi těmi, kdo opustili zaměstnání dobrovolně, a těmi, kdo byli propuštěni. Nepřihlíží se tu ani k dalším faktorům, které mohou riziko mrtvice zvýšit.

Závěr studie nás přesto vede k zamyšlení: "Jistota zaměstnání v produktivním věku může pomoci snížit riziko mrtvice." To je poselství pro Japonce, ale snad také pro nás.

Tagy: nezaměstnanost Itálie zahraničí duševní zdraví zdraví a životní styl práce a odbory

Zdroje: ČTK