Dnes je středa 1. února 2023., Svátek má Hynek
Počasí dnes 0°C Smíšené přeháňky

Učitelé netuší, jak vyučovat mediální výchovu. Řada z nich se tématu bojí, jiní věří Aeronetu

Učitelé netuší, jak vyučovat mediální výchovu. Řada z nich se tématu bojí, jiní věří Aeronetu
Ilustrační snímek | zdroj: Profimedia

Hlavním zdrojem informací o dění doma i ve světě jsou pro polovinu českých vyučujících zpravodajské servery. Alternativní weby typu Aeronet či Parlamentní listy považuje za důvěryhodné 27 % vyučujících; 26 % zvolilo možnost "nevím". Plyne to z průzkumu agentury Median o stavu výuky mediální výchovy na českých středních školách, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Průzkum mezi učiteli z celé České republiky, kteří se věnují mediální výchově, vznikl pro společnost Člověk v tísni. Dotazník vyplnilo dvě stě osmnáct učitelů různých typů škol.

Z dat vyplývá, že většina vyučujících se cítí ve výuce mediální výchovy nejistě a postrádá podporu. Celkem 72 % vyučujících mediální výchovy neabsolvovalo žádné mediálně-vzdělávací školení.

Proč je ve výuce mediální výchově věnováno málo pozornosti?

pozornost-medialni Příčiny malé pozornosti mediální výchově na školách (Po kliknutí se obrázek objeví v plné velikosti) | zdroj: Median/Člověk v tísni

"V případě mediální výchovy dlouhodobě selhávají relevantní instituce, v čele s Ministerstvem školství. Nebyla pojmenována její důležitost, nejsou vytvořeny podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory, chybí vhodné pomůcky a výukové materiály k rozvíjení mediální gramotnosti žáků," komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Osm procent respondentů mezi učiteli například uvedlo, že informace čerpá z alternativních webů typu Parlamentní listy nebo Aeronet. Další zdroje informací pro pedagogy jsou z 18 % televize, z devíti procent noviny a časopisy a ze šesti procent sociální sítě.

Jakým médiím vyučující důvěřují?

komuduveruji Důvěra v informace ve zpravodajství a publicistice podle typu média (Po kliknutí se obrázek objeví v plné velikosti) | zdroj: Median/Člověk v tísni

Vyučující ze středních odborných škol a učilišť označují oproti kolegům z gymnázií častěji jako hlavní zdroj informací televizi, vyučující z gymnázií naopak častěji vnímají jako hlavní zdroj informací internet.

Za nejdůvěryhodnější média považují vyučující Českou televizi (89 % důvěřuje), Český rozhlas (87 %), hlavní internetové zpravodajství (83 %) a seriózní tištěné deníky (80 %), nejméně důvěřují bulvárním deníkům (4 %) a komerčním televizím (21 %).

Kde vyučující a žáci čerpají informace o aktuálních a společenských tématech?

kde-cerpajiok Nejčastější zdroje informací o aktuálních společenských a politických tématech (Po kliknutí se obrázek objeví v plné velikosti) | zdroj: Median/Člověk v tísni

Celkem 41 % z oslovených vyučujících věnuje mediálním tématům za celý školní rok ve všech svých třídách a předmětech do 10 hodin, 63 % pak do 20 hodin. Zhruba pětina vyučujících (21 %) uvedla, že odučí ročně 21 – 50 hodin mediální výchovy.

Nejčastěji probíranými tématy v hodinách mediální výchovy jsou: bezpečnost v prostředí internetu, role médií ve společnosti, propaganda, reklama a obecně fungování nových médií.

Nejméně zastoupenými tématy jsou: vlastnictví a ekonomické fungování médií, právní a etické rámce novinářské práce a role médií v moderních dějinách.

Aktuálním společenským tématům a kauzám se ve výuce věnuje alespoň někdy 81 % vyučujících.

Nejčastěji uváděnými tématy v době sběru dotazníků byly volby, imigrace a zpravodajské aktuality.

Nejdůležitější témata mediální výchovy

nejdulezitejsi-temata-medialni-vychovy Nejdůležitější témata z mediální výchovy (Po kliknutí se obrázek objeví v plné velikosti) | zdroj: Median/Člověk v tísni

Za nejdůležitější témata mediální výchovy považují respondenti kritické hodnocení mediálních sdělení (36 %). Dalšími výraznými tématy jsou vzdělávání, manipulace a propaganda, vliv médií a orientace v médiích.

Podle odpovědí dotazovaných používá v rámci elektronické komunikace 88 % vyučujících často email.

V tom se značně liší od svých žáků (28 %). Ve srovnání se studenty nejsou také vyučující tolik zvyklí komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a chatovacích platforem (Skype, Messenger, …).

Jaká média používají vyučující a žáci v rámci elektronické komunikace?

pouzita-media Média používaná v běžné denní komunikaci (Po kliknutí se obrázek objeví v plné velikosti) | zdroj: Median/Člověk v tísni

Na rozdíly v míře používání sociálních sítí poukazují také další zjištění: zatímco pouze 6 % vyučujících uvádí jako svůj hlavní zdroj informací o společenských a politických tématech sociální sítě, u studentů je to 25 %.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky

Zdroje: