Dnes je neděle 29. ledna 2023., Svátek má Zdislava
Počasí dnes -7°C Oblačno

Komentář: Úředně potvrzený 'malý Babiš'

Komentář: Úředně potvrzený 'malý Babiš'
Prostějovská primátorka Alena Rašková | zdroj: Jakub Čech

Prostějovští radní v červnu loňského roku rozhodli, že pronajmou další prostory soukromé škole, kterou vlastní přímo primátorka Alena Rašková (ČSSD) se svým manželem. O pár dnů později zfalšovali zápis z jednání. Dění, které následovalo potom, by nevymyslel ani Havel do absurdního dramatu o úřednících.

Vše začalo v červnu loňského roku, když prostějovští radní jednali o tom, zda pronajmou další prostory v městském domě na Komenského ulici Střední škole automobilní, obchodní korporaci, kterou vlastní primátorka Alena Rašková se svým manželem Rudolfem Raškou. Tato firma přitom už v minulosti léta porušovala zákon, když tajila své účetní závěrky.

V zápise z jednání konaného dne 27. června nebylo uvedeno, že by Rašková oznámila osobní zájem na projednávané věci, jak veřejným funkcionářům ukládá zákon o střetu zájmů.

Během pár dnů ale do zápisu na základě pokynu vedoucí odboru kanceláře primátorky Jaroslavy Tatarkovičové vstoupila mediální referentka radnice Anna Kajlíková. Za věty "Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu." Kajlíková doplnila, že "Rašková Alena, RNDr. ohlásila střet zájmů a následně odešla z jednání.". 

K takové úpravě v zápise ale Kajlíková neměla zákonné zmocnění. Podle zákona o obcích může člen rady proti zápisu podat námitku a o ní se na následující schůzi rozhodne. Neoznačenou změnu v zápise tak nelze označit jinak než jako falšování.

Zápis se "povedl" až na třetí pokus

Ironické však je, že ani tento krok radničních úřednic (Kajlíková v tom nebyla sama a jednala na pokyn) by Raškové nijak zvláště nepomohl. Podle zákona o střetu zájmů totiž oznámení o osobním zájmu musí veřejný funkcionář podat nejpozději před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Podle zfalšované verze však Rašková oznámila osobní zájem až poté, co dala hlasovat, což jednak nedává logický smysl a pak – nesnímá to z ní odpovědnost za porušení zákona. V nadsázce lze říct, že ani zfalšovat zápis na prostějovské radnici neumí pořádně.

To si ostatně posléze primátorka spolu se svým okolím uvědomila, když na následujícím jednání Rady města, 17. července předložila proti původním zápisům námitku, kterou radní, političtí partneři Raškové, odsouhlasili. Vznikla tak třetí verze zápisu, že primátorka řádně a včas oznámila osobní zájem.

Nezákonný postup později kritizovalo i ministerstvo vnitra. "Jakékoliv odchylky v dokumentech narušují právní jistotu občanů a presumpci správnosti zveřejněných dokumentů," stálo v jeho přípise.

Co se však tehdy na jednání Rady města událo, zda primátorka osobní zájem přiznala, už nikdo nezjistí. Tato jednání jsou ze zákona neveřejná a v Prostějově na ně mají přístup jen koaliční politici a úředníci, kteří jsou vůči nim ve fakticky podřízeném postavení.

Škola primátorky má podmínky, jaké by chtěl každý nájemce

Aby bylo jasno: nejde o žádný formalismus či jinak přehnané lpění na dodržování zákona. Mimochodem, jak špatně je na tom společnost, kde je třeba vysvětlovat, že nejde "jen" o to, aby se dodržoval zákon?

Jde o pronájem o výměře 1 053,17 metru čtverečních školní budovy za necelých 152 tisíc korun ročně, což dělá zhruba 144 korun za metr čtvereční ročně, což je částka pro školu velice výhodná. Zarážející jsou však i další podmínky nájmu prostor – ke smlouvě se například nepodepisovala takzvaná inflační doložka a naopak město se zavázalo výnos z nájemného reinvestovat do pronajímaných prostor.

Něco takového je i podle realitní makléřky Hany Pospišilíkové nestandardní. "Město by se mělo obecně starat o své nemovitosti s péčí řádného hospodáře, není obvyklé, že pronajímatel se zavazuje vybrané nájemné vložit zpět do budovy. Nájemní smlouvu tohoto obsahu by uvítal jistě každý nájemce," vyjádřila se Pospišilíková pro Prostějovský deník.

Za zmínku stojí i dvůr, který je bez poplatku součástí nájmu. Kdo by nechtěl parkování v centru města, zejména když developer, s nímž město (i vinou jisté Aleny Raškové) uzavřelo nevýhodné smlouvy, zabral velkou parkovací plochu a místa v této lokalitě chybí?

Primátorka pod vlivem advokátů

Tento příběh by mohl mít jen regionální charakter, ale prostějovská primátorka si zřejmě řekla, že by to byla škoda. Stačilo zápis napravit oficiálně anebo vydat prohlášení, že udělala chybu, že ji veřejně napravuje a zaplatit pokutu, kterou by jí za neoznámení střetu zájmů vyměřil příslušný orgán. Při platu primátorky, důchodu, výnosů z nemovitostí i z firmy by to pro Raškovou neznamenalo žádný velký problém.

Po excesu se zápisem ale se mnou rozjela právní bitvu: město, jakožto poškozená právnická osoba, podalo trestní oznámení a Rašková osobně oznámení přestupkové. Kdo Raškovou viděl zejména v poslední době veřejně vystupovat, uzná, že nepůsobí jako žena odhodlaná jít do nesnadných a nejistých bojů.

Obě oznámení připravila advokátní kancelář Burget Kalabis. Když se zamyslím nad její rolí v tomto případě, nemůžu si nevzpomenout na tzv. šmejdy, kteří prodávají seniorům nepotřebné zboží. Někdo prodává nahřívací dečky a perličkové koupele, jiný zase poskytuje právní služby.

Za vinu mi bylo kladeno, že jsem napsal, že primátorka neuvedla osobní zájem, což přece učinila (podle nového zápisu a vyjádření jejích kolegů), že prostory jsou pronajaty za velmi nízkou cenu, že z veřejné funkce napomáhá svému byznysu a že jsem ji právě kvůli tomuto střetu zájmů označil za "malého Babiše".

Měl jsem se tím dopustit znevážení postavení úřední osoby, zesměšnění, hrubé urážky i nepravdivého obvinění z přestupku. Podle trestního oznámení podaného městem dokonce trestného činu poškození cizích práv.

Případ, po kterém by nejpozději vloni v srpnu neštěkl pes, se tak rozjel znovu, a to hned na několika frontách.

Přestupek začal projednávat Městský úřad v Konici, městečku o necelých třech tisícovkách obyvatel vzdáleném přes 20 kilometrů od Prostějova. Byl tím pověřen olomouckým krajským úřadem, protože úředníci v Prostějově by byli podjatí.

Rašková žádala, co žádat nejde

Když jsem se tam v listopadu loňského roku zúčastnil prvního ústního jednání, byl jsem šokován. Advokát primátorky Miroslav Burget, o němž lze s trochou nadsázky říct, že je na Městském úřadě v Konici doma (má tam trvalý pobyt), diktoval do protokolu požadavek, abych primátorce nahradil nemajetkovou újmu za urážku na cti a zesměšnění částkou 50 tisíc korun "s ohledem na způsob a formu dehonestujících prohlášení a s ohledem na obsah a kontext těchto písemných projevů".

Nevěřil jsem vlastním uším a na mobilním telefonu začal vyhledávat, zda zákon umožňuje přiznat v přestupkovém řízení náhradu nemajetkové újmy. Neumožňuje. Určit a vyčíslit tuto hodnotu bývá často složité i pro soudy, natož problematické by to bylo pro malé úřady ve městech, jako je Konice.

Existují přitom v zásadě jen dvě možnosti: buďto je Miroslav Burget tak mimořádně špatný advokát, nebo šlo jednoduše o zastrašování. Ať tak či onak, Rašková od požadavku ustoupila. Své kroky přitom odmítá veřejně komentovat – nevíme, co ji vedlo k tomu či onomu.

A to je právě velký problém političky Raškové. Namítá, že jsem si neověřil informaci, kterou uváděli v oficiálním zápise na webu města, přitom s médii nekomunikuje. Jen v uplynulém týdnu stihla odmítnout dvě celostátní média: českou internetovou jedničku Seznam i veřejnoprávní Český rozhlas.

'Sarkasmem narušil autoritu orgánu veřejné moci'

Samotná právní argumentace advokáta Burgeta působila dojmem jako by byla vytržena z argumentace prokurátora Josefa Urválka či jiné hvězdy komunistické justice.

"Podezřelý se staví do role 'vrchního dozorce' a soudce nad vším, co se na magistrátu děje. Neváhá se uchýlit k předání svých domněnek a fabulací či dokonce vědomých nepravd vydávaných za fakta, celostátním deníkům. (…) Sám sebe považuje za 'nedotknutelného'. Z hlediska speciální prevence, tedy odrazení podezřelého od dalšího jednání obdobného charakteru – je nutné mu dát najevo, že svoboda projevu neznamená možnost šířit jakékoli informace bez jakéhokoli hrozícího postihu," stálo v oznámení o přestupku na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře Burget Kalabis, pod nímž byla podepsána Alena Rašková.

Dále si Rašková stěžovala, že v důsledku mých vyjádření byla "sprostě urážena a pomlouvána", což "doložila" jediným e-mailem: odesílatel mungu@volny.cz jí napsal: "Jestli vás nebaví hrát poctivě, tak jděte do důchodu, ten mladej kluk vám právem ještě provětrá faldy. Ono toho bylo víc, to se přece ví."

Tedy zpráva, která nebyla nijak vulgární, maximálně (pro primátorku nepříjemně) poukazovala na její věk. Nic, co by mělo rozhodit osobu, která řídí téměř padesátitisícové město. V obdobném, ba i mírnějším duchu, se vedly internetové diskuze, které Rašková také archivovala a podala správnímu orgánu.

V podobném duchu pak advokát Burget pokračoval i přímo při ústním jednání. "Narušil vážnost a autoritu orgánu veřejné moci sarkasmem a nepravdami, ublížil na cti jinému a tímto jednáním sledoval osobní prospěch, neboť v postavení 'reportéra' nepravdivé údaje šířil v rozpětí několika týdnů, ačkoliv vědět měl, že uvádí skutečnosti, které se nezakládají na pravdě," narážel Burget na tvrzení, že Rašková neoznámila osobní zájem a že došlo ke zfalšování zápisu.

Smyslem sankce podle něj je, abych si uvědomil "závadnost svého jednání" a abych byl sankcí "vychován k odpovědnějšímu společenskému jednání". 

Pohnutkou obviněného nebyla snaha někoho urazit

"Dle názoru správního orgánu ovšem tato kritika obviněného měla vždy svůj reálný podklad," konstatoval v usnesení o zastavení řízení referent konického městského úřadu Martin Malý.  Tedy i v případě vyjádření jako je "malý Babiš".

„Neexistují tak žádné důvody se domnívat, že primární pohnutkou obviněného byla prvoplánová snaha někoho urazit, ponížit, pomluvit, křivě obvinit či jinak ublížit nějaké konkrétní osobě. Obviněný se nedopustil ve svých výrocích žádný primitivních vulgarismů," dodal Malý s tím, že oprávněnost mé kritiky byla potvrzena dalšími úpravami problematického zápisu. 

"Jak již správní orgán uvedl, není příslušný takový postup hodnotit, na druhou stranu není možné popřít, že může v očích veřejnosti vyvolat pochybnosti takového charakteru, že vyústí mnohdy i ve velmi nepříjemnou kritiku," uzavřel Malý.

S trochou nadsázky lze uzavřít, že primátorka Rašková je první úředně posvěcený "malý Babiš".


Zdroje:
Vlastní