Svobodně cestujeme už čtvrt století

- Magazín autor: var

Před 25 lety, 4. prosince 1989, se v Československu společně s pádem totalitního režimu otevřela možnost svobodného cestování. K vycestování na Západ již lidé nepotřebovali výjezdní doložky a stačil jim pouze platný pas. 

Před listopadem 1989 byl výjzed z Československa notně komplikovaný. Dnes už mnohdy ani ten pas nepotřebujeme

Před listopadem 1989 byl výjzed z Československa notně komplikovaný. Dnes už mnohdy ani ten pas nepotřebujeme,zdroj: Isifa.com

Před listopadem 1989 mohli občané Československa na cestovní pas vycestovat pouze do některých socialistických zemí. Jezdilo se na dovolenou do Bulharska, Maďarska či do východního Německa, tehdejší NDR. Do Lipska nebo do Drážďan, ale i do Polska směřovaly také časté a populární nákupní víkendové výlety. Do Sovětského svazu už bylo potřeba pozvání a většinou se tam jezdilo jen na kolektivní, organizované zájezdy.

 

K cestám do takzvané kapitalistické ciziny (i do Jugoslávie) už bylo nutno pas opatřit výjezdní doložkou, v podstatě zvláštním povolením k výjezdu, které obsahovalo údaje o tom, pro které státy, na kolik cest a na jak dlouho platí. Tuto "propustku" udělovalo ministerstvo vnitra na základě politických kritérií. 

 

První podmínkou byla žádost Státní bance československé o takzvaný devizový příslib, což byla jediná oficiální možnost jak získat cizí měnu, i když jen v malém množství. O žádostech, patřičně doporučených od zaměstnavatele, školy či národního výboru, se rozhodovalo každý rok do konce března.

 

S příslibem a výpisem z trestního rejstříku se pak žádalo o rozhodující výjezdní doložku. Žádost po podrobném kádrování opět musel "posvětit" zaměstnavatel, včetně organizace KSČ a zvláštního oddělení, u studujících škola a SSM, u ostatních národní výbor. S doložkou se poté žádalo o turistické vízum. Ani všechny náležitosti nebyly zárukou, že člověk vycestuje. Stačilo, když pracovník zvláštního oddělení na pracovišti zjistil, že má moc uklizený stůl a prázdné šuplíky a pojal podezření, že dotyčný chce utéct. Nevrátit se z ciziny ve stanovený čas pak znamenalo zahájení trestního řízení pro trestný čin opuštění republiky. 

Tagy: cestování komunismus totalita historie komunistická totalita česká společnost sametová revoluce

Zdroje: ČTK