Dnes je pátek 3. února 2023., Svátek má Blažej
Počasí dnes 5°C Občasný déšť se sněhem

Nejlepší motivace zaměstnanců? Zapomeňte na peníze, stačí pizza a pochvala

Nejlepší motivace zaměstnanců? Zapomeňte na peníze, stačí pizza a pochvala
Pizza motivuje zaměstnance víc než příslib peněžní odměny. Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Peníze sice možná vládnou světu, ale jako motivace zaměstnanců, aby pracovali výkonněji, nejsou nejdůležitější. Mnohem účinnější je, když šéfové ukážou, že si práce svých zaměstnanců váží.  

Izraelský psycholog Dan Ariely ve své nové knize Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations provedl experiment se zaměstnanci továrny společnosti Intel v Izraeli. Rozdělil je do čtyři skupin, z nich tři dostaly v pondělí ráno zprávu od svých nadřízených.

Chtěli po nich, aby do konce týdně splnili určité množství práce. Jedné skupině nabídli za odměnu poukázku do pizzerie, druhé odměnu zhruba 700 korun a třetí osobní pochvalu nadřízeného. Čtvrtá skupina sloužila jako kontrolní, která měla pracovat tak, jak je běžně zvyklá.

Závod na výrobu čipů si Arielyho tým vybral záměrně, protože v továrně lze jednoduše poznat výkyvy na výkonnosti.

Příslib finanční odměny zhoršil pracovní nasazení

První den se odměna v podobě pizzy stala nejsilnější motivací – výkonnost zaměstnanců vzrostla o 6,7 procenta oproti běžnému stavu. V těsném závěsu – 6,6procentní zvýšení produktivity – byl příslib pochvaly.

Peníze očekávanou roli nejenže nenaplnily, ale dokonce druhý den u skupiny, kterou měly motivovat, klesla produktivita o 13,2 procenta oproti kontrolní skupině. Situace se sice během týdne trochu zlepšila, ale stejně finanční ohodnocení skončilo překvapivě na posledním místě, tedy i za zaměstnanci, kteří nebyli ke zlepšení svých výkonů nijak motivovaní.

Příslib pozvání do pizzerie se nakonec těsně propadl na druhé místo a jako nejsilnější motivace se tak ukázala pochvala nadřízeného v osobní sms zprávě. I když podle Arielyho mohl experiment dopadnout i výhrou pizzy, kdyby jeho tým dodržel původní plán, tedy darovat schopným zaměstnancům nikoli jen poukázku, ale pizzu jim doručit přímo domů.

"Nejenže bychom jim dali dárek, ale zároveň bychom z nich v očích jejich blízkých udělali hrdiny," vysvětluje psycholog. Z původního plánu ale nakonec sešlo.

Nejdůležitější je uznání

I když je Arielyho experiment jen poměrně úzký a nelze z něj vyvozovat obecné závěry, dopadl v podstatě stejně jako všechny ostatní studie na téma motivace zaměstnanců. Tedy že finanční motivace není nejdůležitější a velkou roli hrají i sociologické faktory, tedy vděk a uznání.

K tomuto závěru došla analýza, která v roce 2011 porovnávala více než 50 studií o motivaci na pracovišti. Vzešlo z nich, že lidé mají tendenci pracovat tvrději, když cítí, že bude jejich práce oceněná.

Finanční motivace naopak může působit kontraproduktivně. "Zjistili jsme, že finanční pobídky mohou ve skutečnosti snížit vnitřní motivaci a etické či jiné důvody pro dodržování společenských norem na pracovišti," říká Bernd Irlenbusch z Londýnské ekonomické školy.

To však neznamená, že spravedlivá odměna není důležitá, samozřejmě, že je. Není ale pro zaměstnance jedinou, natož největší motivací. Dobrou zprávou pro zaměstnavatele tak je, že pracovníkům stačí pohoda a spokojenost na pracovišti, pizza a uznání. Peníze navíc jsou až vedlejší. Tedy za předpokladu, že je jejich výplata adekvátní pozici i odváděné práci. Což však není samozřejmé...

Zdroje:
The Telegraph, nymag.com