Dnes je sobota 3. prosince 2022., Svátek má Svatoslav
Počasí dnes 2°C Zataženo

Jak mít úspěšné děti: Osm tipů podložených vědou

Jak mít úspěšné děti: Osm tipů podložených vědou
Domácí práce mají velký vliv na úspěšnou budoucnost vašich dětí. Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Pokud máte pocit, že vaše dítě není tak úspěšné jako děti ostatních, měli byste se zamyslet především nad sebou. Jak ukázala série vědeckých výzkumů, někteří rodiče mají na úspěšné děti větší štěstí než ostatní. Jaké je jejich tajemství?

Domácí práce jsou ideální

Rodiče úspěšných dětí nechávají své ratolesti dělat domácí práce. Spojují tak příjemné s užitečným. A jak poznamenává bývalá studijní poradkyně pro prváky na Stanfordově univerzitě Julie Lythcott-Haimsová, "pokud děti neumývají nádobí, znamená to, že to za ně dělá někdo jiný". A to je vede k nesamostatnosti a lenivé povaze.

Děti, které strávili dětství vykonáváním domácích prací, mají rozvinutější rozumové schopnosti, než jejich lenivější vrstevníci, jak potvrdil výzkum odborníků z Harvardu. Umývání nádobí, vynášení odpadků, či stlaní vlastní postele vedou k rozvoji samostatnosti, ochotě pomáhat a především osvojení pracovních návyků.

Ambice především

Doporučení, aby se dítěti nechal prostor pro vlastní cestu životem, zní sice libě (především dětem), ale pro jejich budoucnost je lepší pravý opak. Děti, které mají ambiciózní rodiče, dosahují v životě výrazně lepších výsledků.

Výzkum Kalifornské univerzity potvrdil na vzorku 6600 žáků, že děti, jejichž rodiče chtějí, aby jejich potomci studovali na vysoké škole, patřily mezi premianty v různých srovnávacích testech. Naopak pouze minimum z nich zapadlo mezi studenty s nejhoršími výsledky.

Zásadní vliv rodičovských ambicí potvrzuje i český výzkum sociologa Tomáše Katrňáka o rozdílech mezi dělnickými a vysokoškolskými rodinami. Děti vysokoškoláků automaticky přejímají ambice svých rodičů a studium vysoké školy vnímají jako přirozený cíl svého života. Naopak potomci lidí z dělnických profesí mívají ve své studijní cestě volné ruce a proto upřednostňují brzký nástup do práce před několikaletým studiem s nejistým výsledkem.

Fígl je v v sebenaplňujícím se proroctví - když dítě uvěří tomu, že bude v něčem úspěšné, a podle toho se taky chová, úspěšné nakonec bude.

Ideální rodinné zázemí? Klidně rozvedená rodina, ale bez konfliktů

Obvykle se předpokládá, že nejúspěšnější děti jsou z tradičních, úplných rodin. Jenže ve skutečnosti "taková normální rodinka" nemusí být vůbec nejlepším zázemím. Zásadní vliv má spíš celková atmosféra a vztahy mezi rodiči.

Výzkum na Illinoiské univerzitě zjistil, že děti z nekonfliktního prostředí i s jedním rodičem dosahují lepších výsledků než potomci hádajících se rodičů. Problémem není rozvod jako takový. Studie prokázala, že pravidelné návštěvy u rodičů a nekonfliktní vztah mezi nimi má na děti pozitivní vliv.

Matematika je sice nuda, ale s cenným vlivem

Matematika patří mezi nejméně oblíbené předměty. Představte si ale, že by vás s ní rodiče trápily už v útlém dětství. To byste měli k matematice jistě jiný postoj. Jak před několika lety ukázala analýza zahrnující děti z USA, Kanady i Anglie, pokud svého potomka začnete včas (tedy dříve, než ve škole) učit základům matematiky, vaše dítě na tom bude v porovnání s ostatními vrstevníky mnohem lépe. A to nejen, co se počtů týče. 

Matematika totiž zásadním způsobem rozvíjí analytické schopnosti, ale i čtení. Pozor však na přístup, aby se první výpravy do matematického světa nezvrtly v číselný dril. Kromě odporu k této disciplíně to může mimo jiné poškodit váš vztah s ratolestí. 

Více lásky, více úspěchů

Úspěchy v dospělosti nezávisí jen na vzdělání a penězích rodičů. Důležitý je i vztah a péče o potomka v prvních letech jeho života.

I když děti vyrůstají v chudých poměrech, pokud se jim v prvních třech letech života dostane intenzivní a láskyplné péče od rodičů, mají v budoucnu dobré výsledky - nejen ve studiu, ale i vztazích a dalších životních oblastech, jak prokázal americký výzkum roku 2014, který studoval 243 dětí z chudých poměrů. 

Hlavně bez stresů

Pravidlo o příznivých vlivech intenzivního mateřství či otcovství ovšem neplatí v případě, že jsou rodiče ve stresu. Takzvaná emocionální nákaza je psychologický fenomén, podle kterého přejímáme emoce od jiných lidí. V případě vztahu mezi rodičem a dítětem to platí dvojnásob.

I když se svému dítěti budete věnovat sebevíc, ale vyčerpaní a frustrovaní, bude to mít na vašeho potomka negativní vliv, který se pak podepíše na jeho školních výsledcích. Vaši frustraci z pětek v žákovské knížce pak opět dítě nasaje, a ocitnete se v kolotoči, ze kterého se špatně vystupuje a který může mít na budoucnost vašeho potomka větší vliv, než to na první pohled vypadá. 

Děti potřebují pracující matku

Ani s péči to není dobré přehánět. Děti, jejichž matky pracují (mimo domov), mají lepší vyhlídky do života. Dcery pracujících matek déle studují, pracují pak častěji ve vedoucích funkcích a vydělávají více peněz než dcery matek, které nepracovaly nebo pracovaly z domu, jak ukázal výzkum harvardské obchodní školy.

Zajímavé rozdíly vystopovali odborníci i v případě synů pracujících matek, kteří pak v dospělém věku tráví v průměru o desítky hodin víc péči o vlastní potomky a domácími pracemi.

Rozhoduje sociálně ekonomický status rodičů

Čím bohatší jsou rodiče, čím lepší mají vzdělání a čím prestižnější je jejich práce, tím lépe na tom budou jejich děti až vyrostou. To není nic překvapivého, když uvážíme, že děti z podstatné části kopírují vlastní rodiče. Výsledný vzorec mluví jasně - rodiče musejí být sami úspěšní, aby takové byly jejich děti. Takže zapracujte i na vlastním životě. 

Všechny výzkumy nakonec potvrdily otřepanou pravdu, že chytří lidé mají chytré děti - jednoduše proto, že je chtějí mít chytré.

Zdroje: