Dnes je sobota 18. května 2024., Svátek má Nataša
Počasí dnes 18°C Dešťové přeháňky

Proč se na trhu s finančním poradenstvím stále více prosazuje broker pool?

Proč se na trhu s finančním poradenstvím stále více prosazuje broker pool?
zdroj: Elle Aon / Shutterstock.com

Finanční poradenství je oblast, která zažívala v průběhu let bouřlivý vývoj. Také proto řada klientů ztratila důvěru k finančním poradcům, kteří ne vždy měli patřičnou odbornost, aby dokázali skutečně kvalitně odvést svou práci a klientům s financemi pomoci. Je to problém především velkých poradenských firem, které pracují na principu multilevel marketingu a nabírají do svých řad množství nováčků. Tito lidé jsou často bez zkušeností, a i když si po čase vypracují odbornost, musejí často nabízet služby, do kterých je tlačí poradenská společnost. Toto vše však mění systém broker poolu, který přináší nové možnosti finančním poradcům i jejich klientům.

Svoboda a nezávislost
Nejprve se na to podívejme z pohledu finančního poradce, kterému využití broker poolu přináší nové možnosti. Možnosti, které jej nesvazují. V rámci klasické poradenské firmy je finanční poradce svázán nejrůznějšími podmínkami, které jej zavazují k prodeji určitých služeb a zavazují k určitým výkonům. To může být často proti přesvědčení finančního poradce, kdy nakonec nabízí služby, kterým vlastně sám nevěří. A to vše jen proto, aby splnil tabulky. Proto se na trhu objevili broker pool, který mění zásadním způsobem nastavená pravidla hry. Co to vlastně je? Jedná se o servisní společnost, která je schopna finančnímu poradci poskytnout potřebné zázemí, pomáhá mu se vzděláním a udržením si vysoké úrovně odbornosti. Zároveň však umožňuje finančnímu poradci:

  • Hrát dle vlastních pravidel
  • Stát se pánem svého času
  • Přijít si na lepší provize

Nezávislý finanční poradce nabízí lepší služby
V broker poolu nikdo finančním poradcům nenařizuje, jaké služby mají prodávat a kolik jich mají prodávat. Finanční poradce je svobodný a pracuje na své vlastní značce. Finanční poradce se zde neschovává za poradenskou společnost, ale je zde sám za sebe. Může si budovat svůj okruh spokojených kmenových klientů. Především může nabízet takové služby, kterým sám důvěřuje, což je právě to, co generuje spokojené klienty. Je to tak právě model broker poolu, kdy se finanční poradce stává klientovi skutečným partnerem.

Finanční poradce díky broker poolu nejen získá možnost vybudovat si své vlastní jméno, ale také dosáhne na lepší provize, protože už není jedním z mnoha. Předpokladem je, aby se jednalo o samostatnou osobnost s touhou něco ve svém oboru dokázat, což je samo o sobě důležité pro vstup a fungování v rámci broker poolu.

Spokojený klient
Pokud nyní přejdeme k tomu, jak se takový nezávislý finanční poradce jeví klientovi, tak je to právě onen partnerský vztah, který hraje velkou roli. Klient totiž ví, že finanční poradce mu nabízí služby dle svého nejlepšího svědomí, protože to přímo ovlivňuje jeho vlastní pověst. Finanční poradce jedná za sebe a je tak mnohem pravděpodobnější, že klientovi navrhne produkt, který by si on sám pořídil. To vše znamená možnost nabídnout klientovi:

  • Kvalitní finanční poradenství
  • Osobní přístup

Pro finančního poradce je tady důležité, jak na něj bude klient nahlížet. Není totiž v pozici jednoho ze stovek zástupců poradenské společnosti, kteří se snaží klientovi něco za každou cenu vnutit. Jde mu vždy o to, aby si vybudoval důvěru s klientem, protože je to zásadní pro jeho podnikání. Díky broker poolu je tak možné nabízet klientům mnohem kvalitnější finanční poradenství, kde je vztah s klientem a poskytování vysokého standardu služeb na prvním místě.

Finanční poradenství nové generace
Finanční poradenství nemusí mít pověst srovnatelnou s podomními prodejci, bude-li založeno na poskytování kvalitních služeb a budování vzájemné důvěry ve vztahu finančního poradce a klienta. Ze všeho, co jsme si dosud řekli, je jednoznačné, že díky broker poolu je možno vnést do finančního poradenství novou kulturu, která je prospěšná pro obě strany, tedy pro finanční poradce i jejich klienty.

Zdroje:
Inzerce