Dnes je pátek 27. ledna 2023., Svátek má Ingrid
Počasí dnes 0°C Zataženo

Potrestaný nemrava: Úředníkovi za sexuální obtěžování sebrali část platu

Potrestaný nemrava: Úředníkovi za sexuální obtěžování sebrali část platu
Ing. Jan Košťál | zdroj: Hanácký Večerník

Za "manažerské selhání" potrestala prostějovská radnice šéfa stavebního úřadu Jana Košťála. Impulsem k tomu byly mimo jiné i články na Tiscali.cz, které odhalovaly, že Košťál sexuálně obtěžoval své podřízené a vedl sexistické řeči. Mění se také pracovní řád radnice, který nově definuje sexuální obtěžování.

Desátého srpna byl na Tiscali.cz publikován článek o tom, že podřízené šéfa prostějovského stavebního úřadu zažívaly psychický tlak i osahávání, musely poslouchat sexuální narážky, dvojsmysly a řeči o tom, že žena nikdy nemůže dosáhnout inteligence muže. Spustilo se tím něco, co prostějovská, a ani leckterá jiná radnice zatím nepamatuje.

Ne proto, že by se na českých pracovištích jednalo o ojedinělý problém. Podle průzkumu Agentury EU pro základní práva z roku 2014 uvedla pětina Češek, že v posledním roce nějaké sexuální obtěžování zažila - například nevhodné návrhy, dotěrné otázky či zírání. Málokdy však případ zajde tak daleko, aby jej potvrdilo několik svědků i obětí a začal se veřejně řešit. Nyní však jasnému a veřejně učiněnému obvinění čelí vysoce postavený úředník ze středně velkého města. Jak on, tak jeho oběti musejí počítat s vyšším tlakem a sledováním ve svém okolí.

Košťála, který je dlouholetým vedoucím stavebního úřadu v Prostějově, v poslední době často propírali kvůli jeho svéráznému rozhodování. Dvakrát jeho postup zpochybnil úřad ombudsmanky. Naposledy se tak stalo, když pomocí takzvané veřejnoprávní smlouvy povolil čtyřpatrovou monstrózní stavbu "objektu k bydlení" u výpadovky z Prostějova, tedy v místě, kde podle architektů ze spolku Prostor Prostějov územní plán stavbu tohoto typu neumožňuje.

Košťál navíc roky tajil veřejnoprávní smlouvy, ačkoliv zákon mu nařizoval informaci o jejich uzavření vždy zveřejnit na úřední desce. Případní sousedé se tak o tom, co se má v jejich okolí stavět, ani nedověděli, natož aby se mohli běžnými právními prostředky bránit.

Přátelé mi vyjadřovali podporu, říká Ivana

Článek o sexuálním obtěžování se začal velmi brzy šířit po magistrátu, rozebírali jej komunální politici jak z koalice, tak z opozice, někteří jej komentovali na Facebooku.

Přestože po dohodě s oběťmi sexuálního obtěžování byla zveřejněna pouze křestní jména, jejich známí, bývalí kolegové i přímo Košťál je samozřejmě identifikovali. "Překvapilo mne, že mne kontaktovalo větší množství přátel a známých a vyjádřilo mi svou podporu," říká paní Ivana. Navzdory některým spekulacím Košťál věc neřešil žalobou na ochranu osobnosti. Případné soudní projednávání celé záležitosti by mu uškodilo ještě víc, než několik článků v médiích.

Dotazník šitý přímo na tělo

Už v srpnu se ale začalo dít něco, co Košťál, který má díky svému rozhodování o stavbách značné politické krytí od současného politického vedení Prostějova, nečekal. Skutečnosti vyplývající z článku začala šetřit tajemnice Magistrátu města Prostějova Blanka Vysloužilová. Ta ve funkci nahradila bývalého tajemníka Lubomíra Baláše, který několikrát porušil zákon a který chtěl jako člen Komunistické strany Československa potírat náboženství "pro jeho nebezpečnost i v současné době".

Vysloužilová rozdala zaměstnancům stavebního úřadu k vyplnění anonymní dotazník, který sestával z deseti uzavřených otázek, kdy respondenti odpovídali "Ano/Ne/Nevím". V jedenácté otázce mohli připsat, co dalšího chtějí k věci sdělit. Formulace otázek, které připravily právničky magistrátu, je přitom naprosto konkrétní, neřeší se obecně sexuální obtěžování na stavebním úřadě, řeč je výslovně o činech Jana Koštála a vychází z článku na Tiscali.cz. Dvě otázky se týkají požívání alkoholu na pracovišti, a to před nástupem Vysloužilové a po něm. Právě požívání alkoholu před 31. 12. 2017 byla pro magistrát kontrolní otázka: kdo je zapřel, zjevně neměl pravdu v dalších tématech.

73f8a8c5479d8344a27b5523da8ac39e-0 Dotazník pro zaměstnance Odboru stavební úřad | zdroj: Jakub Čech

Pozvání na schůzku a dotazník k vyplnění dostala i paní Ivana, která magistrát před několika měsíci opustila a na případ spolu s dalšími upozornila. "Velmi kladně mne překvapila reakce magistrátu, konkrétně tedy paní Vysloužilové, která projevila velkou snahu celou věc řešit a se kterou jsem věc osobně probírala. Dotazník byl vytvořen přesně na míru daného problému," myslí si Ivana s tím, že oceňuje, že byla zajištěna anonymita všech, kdo formulář vyplňovali.

V době vyplňování dotazníku ještě Košťál problém zlehčoval. Ironicky prý vyzýval své podřízené – muže, ať tam "taky nezapomenou napsat, že je sexuálně obtěžoval".

Zjištěná manažerská pochybení

Vyhodnocení dotazníku na sebe nenechalo dlouho čekat. "V důsledku zjištěných manažerských pochybení u lng. Jana Košťála, vedoucího Stavebního úřadu, viz vytýkací dopis ze dne 30. 8. 2018, snižuji příplatek za vedení o 7 %, tj. na 18 %," stojí v rozhodnutí tajemnice Vysloužilové. Reálně to znamená, že Košťál dostane o 2 153 korun měsíčně méně. Konstatování má ale zásadní symbolickou rovinu.

Samotné znění vytýkacího dopisu, v němž jsou "manažerská pochybení" popsána, se získat nepodařilo, magistrát jej odmítl poskytnout. "Ze strany povinného subjektu je důvodné domnívat se, že poskytnutí údajů obsažených ve Výtce by představovalo škodlivý, nepřiměřený a především neopodstatněný zásah do osobnostních práv dotčené osoby," vysvětlil právník magistrátu Radek Repa. Dodal, že se jedná o osobní a velmi citlivé informace. Svým vyjádřením ale potvrdil její existenci.

Vydání zamítavého rozhodnutí stran poskytnutí informace předcházelo Košťálovo vyjádření. "Zásadně nesouhlasím s poskytnutím informací, o které požádal Jakub Čech a týkají se výtek ve věci údajného sexuálního obtěžování a týkající se příplatku. Tyto informace považuji za informace osobního charakteru a jejich šíření by způsobilo újmu mé osobě," napsal Košťál interní poštou.

Ani tisková mluvčí Jana Gáborová není sdílnější. "Ing. Košťálovi bylo vytčeno manažerské pochybení. Vzhledem k tomu, že jde o interní personální záležitost, nebudeme podrobněji věc komentovat," uvedla. Ujistila ale, že v případě jakýchkoli pracovně-právních problémů se mohou zaměstnanci obracet na příslušné pracovníky odboru kancelář tajemníka. Když se o to pokusili za minulého tajemníka Lubomíra Baláše kvůli nízkým platům, přišla šikana a zastrašování.

Košťál své potrestání nechce nijak komentovat. Na telefonický dotaz, jak výtku a rozhodnutí o příplatku hodnotí, reagoval: "Nijak. Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Jestli chcete nějaké dotazy, pošlete písemně. Spánembohem." Následně zavěsil. Na e-mailové dotazy neodpověděl ani týden po jejich zaslání.

Lex Košťál

Magistrát ale začal už v srpnu řešit, jak podobným situacím předcházet do budoucna. Zjistilo se totiž, že stávající interní předpisy problematiku sexuálního obtěžování a diskriminace na pracovišti řeší nedostatečně.

"Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího či urážlivého prostředí nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle předchozího odstavce, které má sexuální povahu," zní jedna z definic Dodatku k Pracovnímu řádu, který si rychle získal přezdívku Lex Košťál.

Kromě otázek týkajících se obtěžování a diskriminace byl také doplněn postup, jaký bude následovat, jestliže někdo ze zaměstnanců při dechové zkoušce nadýchá více než 0,24 promile. "U pracovního řádu bylo nezbytné některá ustanovení upřesnit, respektive doplnit," vysvětluje "novelu" mluvčí Gáborová.

Aby se to už neopakovalo

Paní Ivana je zpětně ráda, že se svými zkušenostmi šla ven. "Není v mé kompetenci posuzovat či navrhovat, jakým způsobem by měl být viník potrestán. Pro mě bylo důležité na to, co se po léta na stavebním úřadě dělo, upozornit, a zabránit tak dalšímu opakování takového chování a přístupu k podřízeným," vysvětlila svoji motivaci.

Spokojena je i šéfka odborářů Věra Netušilová. "My jsme se změnou pracovního řádu za odbory souhlasili, je dobře, že se to udělalo, vychází to i ze zákoníku práce, ale teď je to lépe konkretizováno. Postup tajemnice je za mě v pořádku," vyjádřila se Netušilová.

Zdroje:
Vlastní