Dnes je úterý 25. června 2024., Svátek má Ivan
Počasí dnes 26°C Polojasno

Neprůstřelný úředník: Drží si židli navzdory četným průšvihům

Neprůstřelný úředník: Drží si židli navzdory četným průšvihům
Šéf železáren Tomáš Pour si staví v Prostějově dům u výpadovky na Plumlov | zdroj: Profimedia

Co všechno si může úředník ve veřejné správě dovolit, a přitom se stále držet ve funkci?

V červenci 2018 vyšel na Tiscali.cz článek o způsobu, jakým prostějovský stavební úřad povoluje stavby, které by ve standardním řízení jen stěží obstály. Teď se na základě textu na úřadě uskutečnila kontrola, která potvrdila opakované porušování zákona. Šéf úřadu Jan Košťál ukazuje, co si může člověk ve veřejné správě dovolit, a přitom stále zůstat ve funkci.

Košťála provází jedna aféra za druhou. Před necelými dvěma lety byly zveřejněny jeho fotografie, jak přímo v kanceláři pije alkohol nebo se chlubí svou sbírkou lahví ve skříni. Pití na pracovišti přitom zakazuje zákoník práce. Zásadním osobním průšvihem pro Košťála bylo, když na Tiscali.cz loni v srpnu vyšlo svědectví jeho bývalých podřízených, které potvrdily z jeho strany sexuální obtěžování. Košťál jejich tvrzení odmítal. Když se po publikaci článku do věci vložila jeho nadřízená, tajemnice magistrátu Blanka Vysloužilová, dala bývalým zaměstnankyním za pravdu. Košťálovi udělila výtku a odebrala mu část platu.

Košťálův postup v konkrétních jím projednávaných případech v poslední době několikrát zpochybnila kancelář ombudsmana. Naposledy v případě budování střelnice u obce Hradčany-Kobeřice, kde policista Tomáš Fiala navršil mohutné valy z hlíny. Košťálův úřad konstatoval, že se nejedná o terénní úpravy, které by měl řešit, a tedy i povolovat. Opačný názor ale zaujal zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. "Sdělení stavebního úřadu nenaplňuje požadavky zákonnosti," uzavřel Křeček.

Nahradit povolení jde smlouvou s úřadem

Teď si Košťál připsal další průšvih týkající se povolování kontroverzních staveb. V červenci web Tiscali.cz upozornil na jeho praxi u takzvaných veřejnoprávních smluv. Tu může stavební úřad uzavřít se stavebníkem, pokud se stavbou souhlasí ti, kteří by za normální situace byli účastníky stavebního nebo územního řízení. Takto uzavřená smlouva plně nahradí standardní povolení, případně územní rozhodnutí.

Že se uzavírání těchto smluv neděje zcela standardně, je vidět na novostavbě na výpadovce z Prostějova, Plumlovské ulici, kde vzniká čtyřpatrová budova, která výrazně převyšuje okolní zástavbu. Staví ji jako "objekt k bydlení" podnikatel, jednatel a spolumajitel fabriky Slévárna Anah Tomáš Pour. Aby mohli být sousedé vyšachováni, rozdělil svůj pozemek tak, aby on sám byl sobě jediným sousedem. Pour Mapa z katastru nemovitostí | zdroj: ČÚZK

Přestože je tento manévr účelový, Košťálovi stačil k tomu, aby veřejnoprávní smlouvu uzavřel den poté, co o ni Pour požádal. I v této kauze už před časem Košťálův postup zpochybnila kancelář veřejného ochránce práv. Její stanovisko ale nemá na rozhodování úřadů faktický dopad.

Magistrát poslal kontrolu sám na sebe

Košťálův trik, jak vyšachovat sousedy, však spočíval zejména v tom, že na úřední desce nezveřejňoval oznámení o tom, že veřejnoprávní smlouvy byly uzavřeny. Zveřejnil je až v únoru 2018 poté, co o tyto dokumenty požádal autor článku podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Právníkům navzdory se úředník hájil tím, že zákon pro vyvěšování oznámení nestanoví žádnou lhůtu a podle jeho názoru se na tuto situaci nedá aplikovat princip, podle něhož by měl úřad jednat bez zbytečného odkladu. Tento svůj názor zdůvodnil tím, že po uzavření smlouvy už správní řízení neprobíhá. Nejenže tento názor už vloni vyvrátila například organizace Frank Bold, která se zabývá bojem proti korupci a otázkou transparentnosti veřejné správy, ale nyní i Krajský úřad Olomouckého kraje.

Právě ten provedl kontrolu agendy veřejnoprávních smluv. Požádala ho o to tajemnice magistrátu Blanka Vysloužilová na základě informací v článku na Tiscali.cz (ZDE).

Z protokolu o kontrole vyplývá, že úředníci, kteří se zaměřili na veřejnoprávní smlouvy uzavřené v letech 2016 a 2017, odhalili desítky pochybení. Některá se týkala pouze konkrétních namátkově vybraných smluv, jiná se vyskytovala u všech, které prověřovali, a pro Košťála tak představují obecný dlouhodobý problém.

"V souvislosti s vyvěšováním oznámení o uzavření VPS o umístění a provedení stavby po vyznačení účinnosti na úřední desce docházelo k nečinnosti Stavebního úřadu Prostějov, když vyvěšení bylo provedeno až v únoru 2018, po uplynutí doby několika měsíců; podle základních zásad činností správních orgánů musí správní orgán vyřizovat věci bez zbytečných průtahů a činit úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené," konstatovali úředníci. Ani zpětné zveřejnění však podle jejich názoru není provedeno správně, oznámení z úřední desky totiž neobsahovala dostatečné identifikační údaje o smlouvách. "Doporučuje se uvádět číslo jednací, datum uzavření smlouvy a datum nabytí účinnosti smlouvy."

Neví se, kdo smlouvu podepsal. Přesto se podle ní staví

Samotné texty smluv podle kontroly neobsahovaly náležitosti, které by podle zákona obsahovat měly – například druh a účel stavby, druh pozemků podle katastru nemovitostí, údaje o kapacitě stavby a další. "Ze smluv, kde je stavebníkem právnická osoba, není zřejmé, jaká osoba jménem právnické osoby smlouvu uzavřela a podepsala, když zde chybí údaje (jméno, příjmení a funkce) o této jednající osobě (smlouva je opatřena jen nečitelným podpisem a razítkem společnosti), a tudíž nelze ověřit, zda smlouvu podepsala osoba, která je oprávněná činit za právnickou osobu takovéto úkony," stojí dále v oficiálním kontrolním zjištění Krajského úřadu. Ze spisů dokonce ani jasně nevyplývá, kdo je v daných případech oprávněnou úřední osobou.

Problém však je, že již uplynula lhůta pro to, aby nezákonné smlouvy mohly být nadřízeným orgánem zrušeny v takzvaném přezkumném řízení. Ta ze zákona trvá jeden rok. Podle architekta a předsedy spolku Prostor Prostějov Jiřího Zakopala může být v tom, že si úředníci z kraje vybrali pro kontrolu smlouvy, které už nemůžou zrušit, úmysl.

"Evidentně jsou s krajským úřadem sehraní, když teď alibisticky argumentují, že uplynula roční lhůta pro přezkum veřejnoprávní smlouvy. Jsou dobří kamarádi s ředitelem Krajského úřadu Balášem, je vidět jeho vliv na chod krajského úřadu a na to, aby se to všechno zahrálo do autu," myslí si Zakopal. Právě ředitel olomouckého krajského úřadu Baláš v minulosti prostějovský magistrát vedl. Spolu s Košťálem pili alkohol na pracovišti nebo čelili kritice za to, že podřízeným dávali nižší platy, než na které mají dle předpisů nárok.

Samotný Košťál k závěru kontrolorů poskytl jen krátké vyjádření. "Výsledky kontroly hodnotí stavební úřad jako poučné a nadále se bude řídit konstatováním nadřízeného orgánu, který doporučil, aby si z kontroly kontrolovaná osoba 'vzala ponaučení pro svou příští činnost'," uvedl. Na otázku, zda již ustoupil od svého názoru, že když zákon nestanoví lhůtu, v jejímž rámci má být informace o uzavření smlouvy zveřejněna, může být zveřejněna třeba dva roky poté, neodpověděl.

Nadřízená může udělovat důtky, odvolat ho musí politici

Věc ale není tak docela ukončena. Po pracovní linii bude závěry kontroly zohledňovat Košťálova nadřízená. "Protokol o kontrole byl projednán s vedoucím odboru (Košťálem – pozn. red.), výsledky budou zohledněny při ročním hodnocení vedoucího odboru, které proběhne během února – března," sdělila oficiálně nejvyšší žena magistrátu, tajemnice Blanka Vysloužilová. Právě ona Košťála potrestala za sexuální obtěžování a o kontrolu kraje sama požádala. Součástí ročního hodnocení je podle radničních insiderů mimo jiné stanovení osobního příplatku. Vyloučit tak nelze, že Košťál kvůli negativnímu výsledku kontroly o část platu opět přijde. "Tyto spekulace nebudu komentovat," uvedla Vysloužilová.

Paradoxní je, že přestože tajemník městského úřadu či magistrátu je za jeho chod odpovědný, odvolat šéfy jednotlivých odborů, jako je stavební úřad, nemůže. To je oprávnění rady města, tedy výkonné složky samosprávy, která je volena zastupitelstvem. Tajemnice Vysloužilová tak může maximálně vytýkat nedostatky, vůli k odvolání musí mít politické vedení města. "Excesy pana Košťála už přesáhly únosnou míru. Zaráží mě mlčení radních, kteří jsou podle zákona o obcích oprávněni ho odvolat. Nelze prchat před odpovědností s tím, že to je věc magistrátu, když šéfy odborů úřadu odvolávají politici. Určitě se na to budu ptát na zastupitelstvu," slíbil opoziční zastupitel Martin Hájek (Zelení/ Na rovinu!).

'Nevím, kdy budu politiky potřebovat'

Právě u politické reprezentace lze hledat důvod, proč se Košťál po všech průšvizích stále drží ve funkci, která má vliv na územní ráz a stavby celého regionu. Že si s politiky udržuje dobré vztahy, potvrzuje jeho bývalý kolega, někdejší právník stavebního úřadu Radoslav Strouhal. "Když někdo z volených politiků Prostějova něco chtěl, Košťál dělal vše proto, aby se mu vyhovělo. Když měli dva politici rozdílné zájmy, hledal se vždycky nějaký kompromis, aby ublížení některé ze stran bylo co nejmenší, manévroval v tom, jak se dalo. Prostějovským politikům doslova podlézal. On vždycky říkal 'nevím, kdy je budu potřebovat'," vzpomíná Strouhal.

Zmínil zároveň, co spojuje případy, ve kterých práci prostějovského stavebního úřadu kritizuje kancelář ombudsmana. Jedná se o stavebníky, kteří jsou mocní - byznysmeni, policista, veřejnoprávní smlouvy uzavíral Košťál s politiky. "Mocným se vždycky snažil vyjít vstříc. Proto v těchto případech obcházel účastníky, zatajoval veřejnoprávní smlouvy. Nikdo o ničem nevěděl, a když už ano, tak už se stavělo a nic se s tím nedalo dělat," vysvětlil Strouhal Košťálovu strategii.

Že by měl Košťál na svém postu skončit, si myslí i architekt Zakopal, který spolu s kolegy ve spolku Prostor Prostějov jeho práci mapuje. "Ta pochybení jsou tak závažná, že tento člověk nemá na svém místě co dělat. Jeho protiprávní jednání už bylo několikrát potvrzeno úřadem veřejného ochránce práv i soudem. Pokud ho ani při takto závažných pochybeních rada města neodvolá, je vidět, že ty vazby jsou tak pevné a přátelské, že ho už z funkce nedostane vůbec nic," krčí rameny Zakopal.

Zdroje:
Vlastní