Na předávkování drogou umírá stále více lidí

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Už třetím rokem vzrůstá v Evropě počet lidí, kteří zemřou v důsledku předávkování drogou. Upozorňuje na to Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). V úterý zveřejnilo výroční zprávu o trendech v oblasti obchodování s drogami a jejich zneužívání v EU. Poukazuje i na to, že významným problémem z hlediska veřejného zdraví zůstávají takzvané "nové drogy", tedy psychoaktivní látky.

V některých oblastech Evropy narůstá i dostupnost kokainu, Ilustrační foto

V některých oblastech Evropy narůstá i dostupnost kokainu, Ilustrační foto,zdroj: Profimedia.cz

Podle odhadů centra v roce 2015 zemřelo v Evropě, tedy v EU a v Norsku s Tureckem, na předávkování celkem k 8441 lidí, což je proti roku předchozímu s 7950 úmrtími šestiprocentní nárůst. Zpráva úmrtí dává do souvislosti především s heroinem a dalšími opioidy. Nárůst byl zaznamenán téměř u všech věkových skupin, a tak problémoví uživatelé opioidů, kterých je v Evropě okolo 1,3 milionu, zůstávají velmi ohroženou skupinou. Vyšší počty úmrtí v roce 2015 zaznamenalo Německo, Litva, Nizozemsko, Švédsko, Británie a Turecko

Zpráva také uvádí, že v Dánsku, Irsku, Francii a Chorvatsku přesáhl počet úmrtí spojených s metadonem, tedy substituční drogou, počty smrtí v důsledku užití heroinu. "Což poukazuje na skutečnost, že je zapotřebí správné klinické praxe, aby se zabránilo zneužívání těchto látek," uvádí EMCDDA.

ČTĚTE TAKÉ: Party droga jako antidepresivum: Vědci začínají chápat, jak skutečně účinkuje

Monitorovací středisko v úterý také upozornilo, že široká škála "nových drog" - tedy syntetických látek včetně kanabinoidů, katinonů, opioidů a benzodiazepinů - nepodléhá mezinárodní kontrole drog.

V roce 2016 tak systém včasného varování EU zaznamenal 66 nových psychoaktivních látek - tedy více než jednu každý týden v roce. Je to proti roku 2015 s jeho 98 záznamy snížení, přesto velmi vysoký počet, který také znamená, že celkový počet dostupných látek tohoto druhu zůstává velmi vysoký. Ke konci roku 2016 tak EMCDAA evidovala více než 620 nových psychoaktivních látek.

V Evropě i v Severní Americe jsou stále závažnější zdravotní hrozbou vysoce potentní syntetické opioidy, které napodobují účinky heroinu a morfinu. Ačkoli představují malý segment trhu, narůstá počet hlášení týkajících se jejich výskytu a problémů, které způsobují, včetně nefatálních intoxikací a úmrtí. V letech 2009-2016 bylo v Evropě zjištěno 25 nových syntetických opioidů.

Stále dostupnější kokain

Nejčastěji užívanými nelegálními stimulačními drogami v Evropě jsou kokain, MDMA - tedy známá "extáze" ve formě tablet - a amfetaminy. Kokain se užívá více v západoevropských a jihoevropských zemích, což souvisí s polohou vstupních přístavů a trasami pro obchodování s drogami, zatímco v severní a východní Evropě se častěji užívají amfetaminy.

Údaje z monitorování odpadních vod a o záchytech, cenách a čistotě drogy naznačují, že dostupnost kokainu může být v některých částech Evropy opět na vzestupu. V roce 2015 bylo v EU hlášeno okolo 87 tisíc záchytů kokainu, při nichž bylo zadrženo 69,4 tuny drogy. O rok dříve to bylo 76 tisíc záchytů s 51,5 tuny. Na úrovni měst studie analyzující komunální odpadní vody z hlediska reziduí kokainu ukázaly ve většině z 13 měst, která mají údaje za roky 2011 až 2016, stabilní nebo rostoucí dlouhodobější trendy. Z 33 měst, která mají údaje za rok 2015 a 2016, jich 22 uvedlo nárůst reziduí kokainu, čtyři pokles a sedm stabilní situaci.

Kokain někdy v životě vyzkoušelo zhruba 17,5 milionu dospělých Evropanů ve věku 15 až 64 let. Přibližně 2,3 milionu z nich jsou mladí dospělí do 34 let, kteří tuto drogu užili v posledním roce. Vnitrostátní průzkumy od roku 2014 naznačují, že míra užívání kokainu se obecně drží na stabilní úrovni.

Tagy: Evropa Česko zahraničí domácí drogy a závislost zdraví a životní styl zločiny a kriminalita

Zdroje: ČTK