Dnes je pátek 3. února 2023., Svátek má Blažej
Počasí dnes 5°C Občasný déšť se sněhem

Co je Josefské manželství?

Co je Josefské manželství?
Josef s malým Ježíšem od Gerrita van Honthorsta (1592-1656) | zdroj: Wikipedia.com

Za Josefské manželství označují historici svazek bez intimního styku. Dějiny znají několik případů panovníků, kteří se rozhodli pro takové soužití ve vší cudnosti.

"Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem," stojí v Bibli. "Milujte se a množte se," praví píseň ze známého animovaného filmu Stvoření světa z roku 1957. Navzdory tomu bývají motivem k Josefskému manželství zpravidla náboženské důvody. Vzorem pro takové spojení je biblický vztah Josefa a Panny Marie.

00_3371_Bamberg_-_Dom_(Kaisergrab) Hrobka Jindřicha II. a Kunhuty v katedrále v Bamberku | zdroj: Wikipedia.de Poslední císař Svaté říše římské ze saské dynastie Liudolfingů Jindřich II. byl velmi schopný panovník. Upevnil postavení říše, posílil postavení klášterů a zajistil pevné spojení církve a státu. To však nebyl jediný důvod, proč se mu říkalo "mnišský císař". To bylo inspirováni především tím, že si s manželkou Kunhutou dali slib cudnosti a zřejmě spolu žili bez pohlavního styku. V každém případě pár nezplodil žádné potomky a po Jindřichově smrti v roce 1024 linie Otonů vymřela.

Také Svatá Kateřina Švédská žila ve 14. století v Josefském manželství. Ve třinácti letech se provdala za šlechtice Eggarda von Kürnen a oba si přísahali cudnost, protože Kateřina se chtěla věnovat církevní kariéře. Po Eggardově smrti v roce 1349 odešla do kláštera v Římě, nakonec se ale vrátila do Švédska a byla abatyší ve Vadsteně. Josefské manželství se připisuje i Svaté Cecílii či patronce Slezska Svaté Hedvice.

U všech výše zmíněných lze předpokládat, že ve svazku bez intimního styku a dětí žili dobrovolně. Naproti tomu Aelia Pulcheria, dcera východořímského císaře Arcadia, byla k takovému soužití přinucena. Jelikož její sedmiletý bratr Theodosius II. byl v roce 408 korunován na císaře východořímské říše, musela složit slib cudnosti, protože mocní prefekti chtěli zabránit tomu, aby její případní potomci vznášeli nárok na trůn. Když se v roce 450 provdala za budoucího císaře Marciana, cítila se být touto přísahou zavázána a své panenství si uchovala až do smrti o tři roky později. Svůj majetek odkázala církvi na charitativní účely.

Zdroje:
Vlastní