Dnes je středa 22. března 2023., Svátek má Leona
Počasí dnes 17°C Oblačno

Přišel, uviděl, odvezl: Před 164 lety byla objevena nejstarší bible

Přišel, uviděl, odvezl: Před 164 lety byla objevena nejstarší bible
Sinajský kodex (Codex Sinaiticus) | zdroj: Profimedia

Čtvrtého února 1859 objevil německý teolog Konstantin von Tischendorf v pravoslavném klášteře svaté Kateřiny na egyptském Sinaji jeden z nejstarších známých exemplářů Bible na světě. Podle místa nálezu je označována jako Sinajský kodex (Codex Sinaiticus).

Bible pochází z poloviny čtvrtého století a je psána řecky. Společně s Vatikánským (Codex Vaticanus), Efremovým (Codex Ephraemi Rescriptus) a Alexandrijským (Codex Alexandrinus) patří mezi čtyři tak zvané velké unciální kodexy, přičemž ten Vatikánský (uložený zhruba od roku 1475 ve Vatikánu) je dokonce ještě asi o třicet let starší, nicméně Nový zákon v něm končí veršem listu Židům 9,14.

Sinajský kodex tedy obsahuje nejstarší známou kompletní verzi Nového zákona vůbec. Listy kodexu mají rozměry 37 krát 34 cm a na každém jsou čtyři sloupce s 48 řádky. Rukopis zahrnuje většinu Starého zákona a téměř celý Nový zákon. Kodex byl napsán na pergamenu, podle všeho na příkaz římského císaře Konstantina Velikého po jeho konverzi ke křesťanství jako jeden z padesáti opsaných exemplářů. Po staletí byl v péči mnichů z kláštera svaté Kateřiny na úpatí hory Sinaj.

První zmínku o rukopise přinesl již v roce 1761 italský přírodovědec Vitaliano Donati. V roce 1844 pak mniši na dílo upozornili německého teologa a badatele Konstantina von Tischendorfa během jeho první návštěvy v klášteře. Tischendorf následně 43 stran Starého zákona odvezl do Lipska. Klášter navštívil podruhé v roce 1853 a během třetí návštěvy 4. února 1859 objevil 347 stran kodexu. Bylo vyhověno jeho přání, aby kvůli lepšímu studiu díla byl rukopis převezen do Káhiry.

Různými peripetiemi (Půjčka? Dar? Koupě? Či snad nedejbože krádež?) se pak dílo dostalo do Petrohradu a v roce 1933 Sovětský svaz prodal kodex za sto tisíc liber do Velké Británie, protože Stalin potřeboval cizí kapitál na financování druhé pětiletky.

Největší část Bible je tedy dnes ve sbírkách Britské knihovny v Londýně (347 listů), menší části jsou pak v Petrohradě (6 listů), Lipsku (43 listů) a několik fragmentů se v roce 1975 dodatečně našlo v klášteře sv. Kateřiny na Sinaji (dohromady asi 18 listů). Vcelku je dílo k vidění v digitalizované podobě na internetu (ZDE).

Konstantin von Tischendorf (1815-1874) se ovšem proslavil nejen tím, že objevil Sinajský kodex. Rozluštil také Efrémův kodex z poloviny pátého století, což se nikomu předtím nepodařilo a zdálo se být nemožné. Původní text Bible totiž byl ve 12. století z pergamenu seškrabán a přepsán kázáními Efréma Syrského. Rozluštěný text Tischendorf publikoval v letech 1843 a 1845.

Zdroje:
Vlastní, Die Welt