Dnes je neděle 25. července 2021., Svátek má Jakub
Počasí dnes 27°C Místy bouřky

Kdo a za co může být stíhán v kauze Čapí hnízdo

Kdo a za co může být stíhán v kauze Čapí hnízdo
Romantický pohled na farmu Čapí hnízdo v noci | zdroj: Profimedia

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle serveru Novinky.cz tvrdí, že vyšetřování Čapího hnízda se ho netýká. O auditu, po kterém úřady centru před několika lety vyměřily za špatné čerpání dotací pokutu šest miliónů korun, prý nic neví. Dokonce prohlásil, že farma není jeho, ale "nějaké firmy". Právník Aleš Rozehnal pátral ve veřejných listinách a rozkrývá pozadí podezřelých transakcí souvisejících se snahou získat evropskou dotaci ve výši 54 milionů korun. HlídacíPes.org sestavil graf znázorňující majetkovou strukturu firmy Čapí hnízdo a vztahy jednotlivých osob k Andreji Babišovi.  

Policie údajně zahájila vyšetřování okolností, za nichž Farma Čapí hnízdo získala 54 milionů korun z evropských fondů na výstavbu benešovské luxusní farmy.

Společnost čelí podezření, že evropské peníze získala neoprávněně. Nyní hrozí, že stát bude muset dotace vracet.  Andrej Babiš, jehož společnost farmu vlastní, neoprávněné čerpání opakovaně odmítá.

Anonymní akcie a dvě valné hromady za jeden den

Z otevřených zdrojů skutečně vyplývají některé zarážející skutečnosti. Až do ledna 2008 byla společnost Farma Čapí hnízdo, a.s., která se do té doby jmenovala ZZN AGRO Pelhřimov, a.s., otevřeně součástí holdingu AGROFERT. Přičemž pouhé dva měsíce předtím došlo ke změně akcií na majitele – tzv. anonymní akcie, které umožňují skrytí skutečného vlastníka. K utajení vlastníka došlo navzdory tomu, že Babiš sám opakovaně institut anonymních akcií kritizoval.

V lednu 2008 se pak ve stejný den sešla dvakrát valná hromada ZZN AGRO Pelhřimov, a to vždy v budově sídla AGROFERTu.

Na těchto valných hromadách však již žádná ze společností skupiny AGROFERT jakožto akcionář nevystupuje a jako akcionáři jsou uváděni Václav Knotek a Gabriela Knapová.

Václav Knotek má k holdingu AGROFERT velmi blízko. Je členem dozorčí rady společnosti AGROFERT, a.s. Kostelecké maso uzeniny, a.s., člen představenstva SynBiol, a.s., předseda představenstva IMOBA, a.s., a býval také členem představenstva MAFRA, a.s., které všechny patří do holdingové struktury AGROFERTu. V Nadaci AGROFERT je dokonce členem tříčlenné správní rady společně s Andrejem Babišem a Monikou Babišovou.

V lednu 2008 se místopředsedkyní představenstva stává Ing. Jana Nagyová z AGROFERTu, která toto uskupení zastupuje např. ve Svazu chemického průmyslu České republiky.

Členy dozorčí rady se stávají Andrea Bobeková, Martin Herodes a Iveta Husáková, tedy údajně Babišova dcera, bratr Moniky Babišové a její přítelkyně.

Lidé Agrofertu kam se podíváš

V tomto roce získala Farma Čapí hnízdo, a.s. dotaci ve výši 54 milionů korun, která jí byla vyplacena v roce 2009, a kterou by jako člen koncernu AGROFERT získat nemohla. Zároveň si vzala úvěr ve výši přibližně 400 mil. Kč, za který ručila společnost AGROFERT, a.s.

Od ledna 2008 jsou od všech zápisů z valných hromad pečlivě separovány listiny přítomných akcionářů, takže z veřejných zdrojů není vlastnictví akcií zjistitelné. Akcionáře na valné hromadě však vždy zastupuje zmiňovaný Václav Knotek.

Andrej-Babis-čápi Jak Andrej Babiš "nevlastní" Čapí hnízdo. Autor: Eliška Hradilková Bártová | zdroj: Hlídací Pes

V červnu 2014, tedy po uplynutí pěti let, po kterých musí být podmínky udělení dotace dodržovány, se pak Farma Čapí hnízdo, a.s. opět otevřeně vrací do náruče koncernu AGROFERT, a to tak, že fúzuje s dceřinou společností AGROFERTu, která spravuje nemovitosti skupiny a jejíž název je IMOBA, a.s.

Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem společnosti IMOBA, a.s. je od ledna 2014 SynBiol, a.s. ze skupiny AGROFERT a zmiňovaná fúze na tom nic nezměnila, musel být v době fúze jediným akcionářem Farmy Čapí hnízdo, a.s., společnost SynBiol, a.s. nebo IMOBA, a.s., což však nebylo v rozporu se zákonem zapsáno do obchodního rejstříku.

Sám Andrej Babiš v roce 2013 prohlašoval, že s "Čapím hnízdem nemá nic společného" a že "půjčil té společnosti přes 400 milionů na stavbu farmy, ale jméno majitele nezná". Podle údajů z účetní závěrky však Čapí hnízdo stojí na pozemcích, které vlastní IMOBA – jedna ze společností AGROFERTu.

Hned dva možné trestné činy najednou

Vše výše uvedené skutečně může založit podezření, zda nebyl převod akcií Farmy Čapí hnízdo simulovaným jednáním učiněným pouze za účelem získání dotace, což by však mohlo být kvalifikováno jako dotační podvod či poškození finančních zájmů Evropské unie.

V daném případě se totiž jednalo o projekt finančně podporovaných jak z veřejných zdrojů České republiky, tak zároveň z rozpočtů Evropské unie, tedy o tzv. spolufinancovaný projekt.

To připouští jednočinný souběh trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie s trestným činem dotačního podvodu. Předpokladem je, že podvodným jednáním pachatele bude dotčen jak majetek Evropské unie – může dojít k úbytku takového majetku, příp. ke zneužití prostředků z něho poskytnutými, tak i majetek jiného poskytovatele finančních prostředků, zpravidla majetek soustředěný ve veřejných zdrojích České republiky.

Pachatelem je zpravidla příjemce dotace, resp. ten, kdo za příjemce vyhotovuje žádost o dotaci a zamlčí údaje, jejichž uveřejnění by vedlo k neudělení dotace. V daném případě by se jednalo nejspíše o statutární orgán společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s.

Ostatní osoby, a to zejména osoby z holdingu AGROFERT by mohly být v pozici organizátorů či pomocníků hlavního pachatele.

(Ne)účinná lítost

Za uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nelze považovat jen vlastní sepsání nebo vyplnění žádosti o dotaci, nýbrž i takové jednání, které bezprostředně souvisí s touto činností a které má přímý vliv na vytvoření nepravdivého nebo hrubě zkresleného obsahu žádosti o poskytnutí dotace.

Takovým jednáním by bezpochyby bylo i jednání, které by mělo simulovat vlastnictví akcií příjemce dotací někým jiným než skutečným vlastníkem.

Po zveřejnění informací o vyšetřování okolností udělení dotace Andrej Babiš prostřednictvím svého deníku Mladá fronta DNES sám sebe vyzval, aby 50 mil. Kč buď vrátil, nebo je dal na podporu drobného podnikání v cestovním ruchu. Na tuto výzvu si ing. Babiš odpověděl tak, že jí akceptoval a navýší rozpočet Nadace Agrofert na rok 2016 o dalších 50 milionů korun.

Z hlediska případné trestní odpovědnosti však nehraje navýšení rozpočtu Nadace Agrofert žádný vliv.

Česko by muselo vrátit 54 milionů do Bruselu

Pokud by se navíc podezření potvrdilo, musela by Česká republika vrátit část dotace poskytnuté z rozpočtu Evropské unie z důvodu neoprávněného vynaložení finančních prostředků.

Členské státy totiž odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů a úkolem Evropské komise je zajistit, aby členské státy tyto finanční prostředky vynakládaly řádně.

Tyto peníze by se musely vrátit do rozpočtu Evropské unie, protože nebyly použity náležité kontrolní postupy týkající se poskytnutých prostředků.

Česká republika by tyto prostředky musela vrátit bez ohledu na to, zda je vrátí rovněž příjemce dotace.

Zde naleznete detailní grafické znázornění vazeb firmy Čapí hnízdo a Agrofertu:

Čapí-hnízdo-biz1 Vazby Farma Čapí hnízdo, a.s. na Babišův Agrofert. Vytvořeno za pomoci nástrojů Bisnode. Autor: Eliška Hradilková Bártová (pro zobrazení rozklikněte) | zdroj: Hlídací Pes

Aleš Rozehnal pro Ústav nezávislé žurnalistiky

(Autor je právník. Přednáší právo na Právnické fakultě UK a dalších vysokých školách)

Zdroje: