Dnes je pátek 3. února 2023., Svátek má Blažej
Počasí dnes 5°C Občasný déšť se sněhem

Kauza Raptor je ukázkou šikany ze strany finančních úřadů

Kauza Raptor je ukázkou šikany ze strany finančních úřadů
Finanční úřad, ilustrační snímek | zdroj: Profimedia

Kauza stovky firem, které se kvůli podezření z daňových úniků ocitly v hledáčku finančních úřadů, ukázala, že finanční správa může při svých kontrolách zamířit i hodně vedle. 

Popsat se ale dají i případy, kdy jsou pod záminkou údajných daňových podvodů firmy přímo šikanovány, a to i za cenu porušování zákona. Dochází k manipulacím se spisem nebo úředníci odmítají vydat dokumenty, na něž má kontrolovaná firma nárok.

Společnost RAPTOR začala koncem roku 2010 obchodovat s hutním materiálem. V tomto období vznikl firmě nadměrný odpočet ve výši více než 5 miliónů korun. Společnost podávala přiznání k dani z přidané hodnoty za tento kvartál již 5. ledna 2011 a 4. února 2011 bylo zahájeno daňové řízení.

Následně za leden 2011 vznikl firmě daňový odpočet ve výši 2.288.698,- Kč a za únor 2011 nadměrný odpočet ve výši 282.429,- Kč. 31. května 2011 bylo za tyto dva měsíce zahájeno další daňové řízení.

Argumenty dokolečka dokola

Vysoké nadměrné odpočty vznikly proto, že společnost nakupovala zboží v Česku a prodávala do zahraničí, konkrétně do zemí EU. Výše uvedená daňová řízení nejsou dodnes ukončena. Jen daňové řízení za čtvrtý kvartál roku 2010 bylo ukončeno platebním výměrem ve výši 430.787,- Kč.

Tento platební výměr byl ovšem doručen až po uplynutí tříleté lhůty, a společnost se proti němu odvolala. Už v tomto bodě správce daně porušil zákon, když nerespektoval tříletou prekluzivní lhůtu pro vyměření daně.

V březnu roku 2012 společnost prodělala vnitrostátní fúzi s firmou MEZUMAN a od 12. března 2012 je zapsána v obchodním rejstříku jako RAPTOR SE. Změnila sídlo, z místně příslušného Finančního úřadu v Ostravě I přešla k Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

"V tom okamžiku začala ta pravá šikana. Správce daně začal každý měsíc po podání přiznání k DPH otevírat nové postupy s konstatováním, že má pochybnosti o ekonomické činnosti daňového subjektu," říká člen představenstva společnosti RAPTOR SE Jan Wolf.

Žádná z výzev správce daně pode něho neodpovídá ustanovení § 89 daňového řádu, když všechny byly nekonkrétní, neurčité a zmatečné. V současné době je ze strany Finančního řadu proti firmě otevřeno patnáct tzv. Postupů k odstranění pochybností a jedna nezákonně dlouho trvající daňová kontrola. "Je přitom do očí bijící, že správce daně pouze hraje o čas," soudí Jan Wolf.

Právě on byl v prosinci roku 2012 správcem daně písemně pozván k jednání na Finanční úřad pro Prahu 6 za "účelem objasnění ekonomické činnosti daňového subjektu". Při jednání, které se uskutečnilo 16. ledna 2013, odpověděl na veškeré podrobné otázky. V protokole, který správce daně sepsal, bylo skutečně konstatováno, že "při dnešním jednání vaší výpovědí došlo k ozřejmění ekonomické činnosti daňového subjektu".

I přes tyto skutečnosti ale byly dál otevírány další a další "postupy k odstranění pochybností" s tím, že správci daně není ekonomická činnost daňového subjektu zřejmá.

A tak se konala místní šetření

Až v září 2013 si Jan Wolf musel v Praze doslova vynutit místní prohlídku skladových a venkovních prostor příslušících ke skladu v Šenově u Ostravy, aby se berní úřednice na vlastní oči přesvědčily, že existuje sklad, zaměstnanci, zboží, manipulační technika, kancelář v prostorách skladových prostor, kde se vede skladová evidence, a vše ostatní, co je třeba provozu společnosti.

Wolf rovněž správci daně nabídl, že si může vybrat libovolného přepravce a podnikne s ním cestu za hranice, ke konečnému odběrateli. Správce daně totiž vyjadřoval pochybnosti o jeho existenci.

Dne 12. září 2013 se finanční úřednice skutečně dostavily do skladu společnosti a pořídily si fotografie skladových prostor, zboží, strojního zařízení a byly rovněž přítomny u překládky zboží. Prohlédly si kanceláře skladu, byly seznámeny s vedením skladové evidence. Pak se odebraly do kancelářských prostor společnosti v Ostravě a rovněž zde uskutečnily prohlídku kanceláří a veškerého zařízení.

Poté, co si na vlastní žádost prohlédly veškerý drobný a hmotný majetek, odmítly o vykonaném místním šetření vyhotovit jakýkoli protokol. To vysvětlily tak, že si v Praze sepíší vlastní úřední záznam – což je opět jednání v rozporu se zákonem. Protokol o místním šetření musí být pořízen přímo na místě.

Naložte ten náklaďák pořádně, máte tam místo

I jinak ale při kontrolách docházelo k absurdním situacím. "Vyslanci správce daně se například podivovali nad skutečností, že máme v majetku autojeřáb značky Tatra, když přece automobilka Tatra už žádná auta nevyrábí! Při nakládce zboží projevili zase údiv nad tím, že na auto bylo naloženo jen 24,3 tuny zboží a přitom nosnost je 27 tun," kroutí ještě dnes hlavou Wolf.

I další "detektivní" postupy vzbudily podiv. Svědky navržené daňovým subjektem například označily úřednice za nevěrohodné jenom kvůli tomu, že si nepamatovali, co měli před dvěma roky na sobě za oblečení.

Úřednice samy začaly kontaktovat zahraniční firmy, s nimiž RAPTOR obchodoval. "Přitom tvrdí, že tyto firmy nejsou kontaktní. Je to lež. Na výzvu jsme pochopitelně schopni kteréhokoli našeho obchodního partnera zkontaktovat sami, ale to je nezajímá. Pokud jsme jako svědka navrhli třeba řidiče kamionů, který zboží vezl, bylo nám sděleno, že jeho výpověď neslouží jako důkaz," říká Wolf. "Na druhé straně vyslýchali i vrátného."

V reakci na skutečnost, že správce daně odmítl vyhotovit protokol o místním šetření, vyhotovili sepsali členové představenstva a dozorčí rady vlastní zápis, ve kterém celý průběh šetření dopodrobna popsali. I to se ale stalo okamžitě terčem nevole ze strany zvědavých sousedů.

Dne 2. října 2013 telefonoval Wolf správci daně s tím, že chce nahlédnout do spisu a mimo jiné i pořídit fotokopii úředního záznamu, v němž bylo ono místní šetření popsáno. To už se dočkal jen odseknutí, že je to jenom úřední záznam. Požadované doklady byly předloženy až po několika hodinách.

Trestní oznámení na obě strany

Nutno ale přiznat, že pražský berňák aspoň sklady navštívil, i když až po průtazích a doprovázely to podivné slovní komentáře. U ostravského finančního úřadu se toho dosáhnout nepodařilo, dál vytrval ve svém přesvědčení, že společnost neobchoduje a vše jen předstírá.

"U otevřených "Postupů" je postup pořád stejný – okopírují, co se dá, včetně úplných nesmyslů – třeba zadní stranu faktury od telefonního operátora, kde je vytištěna jen patka stránky, a pak se pozastavují nad tím, že na faktuře není razítko. Při kopírování dokladů za listopad nám bylo řečeno, že toho je tolik, že si nakopírovali jen vývozové faktury, tuzemské nikoliv. Přitom z tuzemských je tvořen nadměrný odpočet," podivuje se Wolf.

"Správce daně chce svým jednáním prokázat, že si nemůžeme nárokovat DPH, i za cenu manipulací s důkazy," dodává za představenstvo společnosti Jan Wolf.

Z vlastní iniciativy společnosti byly správci daně předloženy veškeré výpisy z účtů v elektronické podobě za rok 2010, 2011, 2012 a za devět měsíců roku 2013. Z vlastní iniciativy bylo rovněž předloženo CD s fotografiemi haly, ve které má daňový subjekt sklad a probíhá zde nakládka a vykládka zboží, dále byl správce daně seznámen s technickými prostředky, které daňový subjekt používá k nakládce a vykládce.

"Přesto správce daně tvrdí, že mu stále není zřejmé, jak zboží skladujeme, jak s ním firma manipuluje. Mustr je stále stejný, první Postup k odstranění pochybností byl v Praze otevřen v srpnu 2012, za pár měsíců už to budou tři roky," říká zástupce společnosti.

Zjevná šikana ze strany správce daně ale nakonec vyústila v podání trestního oznámení – na společnost RAPTOR, a to pro krácení daně.

Trestní oznámení podala i společnost. Nahlédnutím do veřejné části spisu totiž zjistila, že s ním bylo pracovníky finančního úřadu manipulováno, chybí řada zásadních dokumentů, jiné jsou ve spise naopak několikrát. Zmizely třeba údaje o průjezdech vozidel firmy RAPTOR mýtnými branami a až po upozornění zástupcem daňového subjektu se ve spise zase "záhadně" objevily. Trestní oznámení bylo odloženo s tím, že nedošlo ke spáchání ničeho nezákonného.

Wolf si nechal na postup finančních úřadů zpracovat neoficiálně i stanovisko Finančně-analytického útvaru ministerstva financí, které řadu námitek uznává jako oprávněné.

"Namátkovým posouzením předloženého spisového materiálu lze usoudit, že mnoho z odvolacích námitek jsou důvodné," píše se ve stanovisku. "Předběžným posouzením lze přisvědčit obavám daňového subjektu, že postup k odstranění pochybností je skutečně poněkud v konfliktu se zásadou rychlosti, kooperace a obecným pojetím tohoto institutu, jakož i recentní judikaturou správních soudů," dodává posudek.

K dnešnímu dni firmě RAPTOR finanční úřad dluží 6.161.971,- Kč na nadměrném odpočtu z DPH a k tomu úroky ve výši odhadem 200 tisíc.

Česká justice zdroj: Česká justice

Zdroje: