Dnes je čtvrtek 2. února 2023., Svátek má Nela
Počasí dnes 3°C Smíšené přeháňky

Lichva skončí, chystá se plošná regulace půjček

Lichva skončí, chystá se plošná regulace půjček
S lichváři se roztrhl pytel. Ilustrační snímek | zdroj: Ekonomický deník

Ministerstvo financí se rozhodlo regulovat všechny půjčky. Nově se tak dle novelizace zákona o úvěru nebudou jeho ustanoveními řídit jen půjčky nad 5 tisíc korun, ale také úvěry pod touto hranicí. 

Tím se eliminuje možnost obcházení zákona umělým snižováním výše půjček. Pokud totiž byla dosud půjčka nižší než 5 000 korun, nevztahovala se na ní působnost zákona a smluvní strany si tak mohly sjednat v podstatě jakékoliv podmínky. Dlužník přitom nemohl od takové půjčky odstoupit do 14 dnů od podpisu smlouvy, jako je tomu u standardních úvěrů.

Tyto nízké půjčky se tak staly prostředkem častých lichevních pokusů poskytovatelů půjček. Půjčky se buď uměle dělily na několik půjček nižších, aby spadaly pod limit pěti tisíc korun, nebo se do smlouvy schválně uváděla částka nižší, než byla skutečná výše dluhu a toto se doplnilo například podpisem směnky či jiného dokumentu.

Na základě mnohých negativních příkladů a zkušeností nejohroženějších skupin obyvatel se rozhodlo ministerstvo financí v této věci jednat. Zákonná regulace se tak bude týkat všech půjček bez jakéhokoliv limitu.

Ministerstvo financí se zároveň snaží prosadit, aby dohled na všemi poskytovateli půjček a to i nad těmi nebankovními převzala v plném rozsahu Česká národní banka. Dle vyjádření představitelů banky však ČNB tuto změnu zatím nepodporuje.

Jedná se o další aktivitu Ministerstva financí, která zvyšuje právní postavení klienta na úkor poskytovatele. Již v předchozích měsících iniciovalo ministerstvo změnu a zpřísnění poskytování produktů životního pojištění, nebo přísnější regulaci hazardu. Tyto regulace sice zasahují a omezují svobodné podnikání v některých citlivých sektorech, na druhou stranu jsou však tyto zásahy vedeny ve prospěch klientů a zákazníků, kteří mají obecně horší a náročnější postavení, proti těmto firmám a školeným zaměstnancům.

Lichva neboli úžera je obecně závazek nepřiměřený k zisku závazkem získanému. Nejčastějším příkladem jsou půjčky s velkými nebo dokonce obrovskými úroky, třeba i 100 procent za každý den.

Podle českého zákona je lichva trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. 

Český zákon však zatím nestanovuje žádnou procentuální hranici, od které by půjčka byla považována za lichvu, a tak jsou nabízeny půjčky s RPSN i přes 4000 procent.

vice-ekonomicky-denik zdroj: Ekonomický deník

Zdroje:
Ekonomický deník