Daně by firmám měly stoupnout, navrhuje ČSSD ve své strategii

- Aktuality autor: Danica Klein

ČSSD navrhuje zvýšit daně z příjmu právnických osob ze současných 19 procent na 21 procent. Spolu s tím navrhuje zavedení druhé sazby daně z příjmu právnických osob ve výši 30 procent pro velké firmy ze sektoru finančnictví, energetiky a telekomunikací.

U fyzických osob chtějí sociální demokraté zavést progresivní zdanění. Představitelé ČSSD o tom dnes informovali na tiskové konferenci s tím, že návrhy předkládají do veřejné diskuze. "Je to jedna z mála rozumných cest, jak se může Česká republika podílet na obrovských ziscích, které jsou v těchto oblastech na trhu ČR dosahovány," uvádí materiál ČSSD k nové sazbě daně z příjmu právnických osob.

Nástroj solidarity mezi bohatými a chudými

Dvě sazby daně z příjmu právnických osob mají podle ČSSD například Velká Británie (21 a 28 procent), Španělsko (25 a 30 procent) a Nizozemsko (20 a 25,5 procenta). Progresivní zdanění u fyzických osob je podle ČSSD symbolem sociální soudržnosti. "Je nástrojem solidarity mezi bohatými a chudými. Jde tedy o více než nějakých šest miliard korun, které by to mohlo podle té nejmírnější varianty přinést," uvedla ČSSD.

"Chceme standardní daňový systém s minimem experimentů," uvedl stínový ministr financí ČSSD Jan Mládek. ČSSD podle něj odmítá rušení daňových výjimek pouze pro fyzické osoby a zejména pak výjimky týkající se zaměstnaneckých benefitů. Zároveň ale ČSSD proti rušení některých zastaralých výjimek není. "Na straně druhé považujeme za vhodné zavést daňové úlevy na některé ekologické výdaje," uvádí materiál ČSSD.

V případě majetkových daní, jako je například daň z nemovitosti, bude ČSSD prosazovat jejich zvýšení. Odůvodňuje to tím, že ČR je na posledním místě v rámci zemí ECD v podílu majetkových daní na celkovém daňové inkasu.

Sjednocení daně

Sociální demokraté rovněž nesouhlasí s nahrazením sociálního a zdravotního pojištění novu daní z úhrnu mezd. To navrhuje ve své reformě ministerstvo financí. "V případě sociálního pojištění jde nejenom o výběr nějakých peněz pro veřejné rozpočty, ale také o tvorbu nároků na důchod," upozorňuje materiál.

S postupným sjednocením daně z přidané hodnoty (DPH) na 17,5 procenta sociální demokraté nesouhlasí a slibují, že v případě převzetí vládní moci vrátí nižší sazbu DPH na původní úroveň u potravin, léků, novin a knih. Zároveň to ale podmiňují tím, aby to umožnila rozpočtová situace. Nyní jsou sazby DPH deset a 20 procent. Od příštího roku by měla snížená stoupnout na 14 procenta v roce 2013 by se sazby měly sjednotit na 17,5 procenta.

U spotřebních daní vidí ČSSD jistý prostor pro zvýšení daně u cigaret a lihovin. V případě pohonných hmot slibují snahu o maximalizaci výnosu, a ne sazby. Proto připouští i snížení spotřební daně u motorové nafty.

Nejistá budoucnost režijek a stravenek

MF chce v rámci reformy zrušit koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 procent a nová sazba daně by měla být počítána z hrubé mzdy a činit 19 procent. Odvody u zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění nebudou realizovány jako dosud, ale daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta.

MF plánuje rovněž zrušit zhruba čtvrtinu z celkových 118 výjimek, tento krok by měl po uskutečnění všech změn do rozpočtu přinést celkem zhruba deset miliard korun. Zrušit by se měla například podpora režijek nebo stravenek.

Veřejné finance by chtěli mít sociální demokraté vyrovnané v roce 2017, přičemž v roce 2013 by měl deficit veřejných financí pod třemi procenty. Stejně tak počítá s poklesem pod tříprocentní hranici i vláda. Vyrovnané hospodaření chce mít vláda v roce 2016.

Zdroje: ČTK