Dnes je středa 1. února 2023., Svátek má Hynek
Počasí dnes 0°C Smíšené přeháňky

Čapí hnízdo jako pouhá nesrovnalost? Je to hříčka se slovy a vypuštění mlhy: nesrovnalostí je i podvod

Čapí hnízdo jako pouhá nesrovnalost? Je to hříčka se slovy a vypuštění mlhy: nesrovnalostí je i podvod
Čapí hnízdo | zdroj: Profimedia

Nic se neděje, zpráva OLAF o Čapím hnízdě obsahuje pouze nesrovnalosti. Tři odstavce, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo financí, skutečně nikde nezmiňují podvod nebo pokus o něj. Je to ale pouze hra se slovy. Unijní právo totiž pod pojmem nesrovnalost zahrnuje i podvody, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

iDNES.cz: V dotaci pro Čapí hnízdo jsou nesrovnalosti, vzkázal Česku OLAF

Lidovky.cz: Ministerstvo financí zveřejnilo část zprávy OLAF o Čapím hnízdu. V projektu byly nesrovnalosti

Aktuálně.cz: OLAF zjistil nesrovnalosti kolem Čapího hnízda, doporučil dotaci vyškrtnout. Česko poslechlo

Z titulků tří velkých českých zpravodajských serverů by neinformovaný čtenář mohl nabýt dojmu, že v projektu Čapího hnízda Evropský úřad pro boj proti podvodům našel pouze účetní nesrovnalosti a o nic vážného nejde. Je to omyl.

Vysvětlení najdeme ve výkladu pojmů, které Evropská komise ve svých dokumentech pro strukturální fondy používá. Pod pojmem nesrovnalost (angl. irregularity) se totiž skrývá i podvod.

Co ministerstvo financí zveřejnilo ze zprávy OLAF

26. 1. 2016 bylo zahájeno výše zmíněné vyšetřování v souvislosti s možným výskytem nesrovnalostí v průběhu realizace projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy pro roky 2007-13.

Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby:

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42.497.826,80 Kč / 1.647.676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 "Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo. (Zdroj: Tisková zpráva ministerstva financí, 4. ledna 2018) 

Výklad pojmů najdeme v dokumentu Metodický pokyn – nesrovnalosti, který v ČR pro programovací období 2017-2013 vydalo v říjnu roku 2011 ministerstvo pro místní rozvoj.

Jasně z něho vyplývá, že podvod je součástí kategorie nesrovnalostí, který EU obecně používá pro jakékoli chyby v čerpání dotací. Konkrétně v dokumentu najdeme například tuto pasáž:

"Podezřením na podvod" se rozumí nesrovnalost, která zavdává podnět k zahájení trestního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii. Jde zároveň o nesrovnalost podléhající ohlašovací povinnosti dle právních předpisů ČR, zejména z hlediska povinnosti kontrolních orgánů ohlašovat orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly.

To, že podvod vždy patří pod obecnější formulaci nesrovnalost, potvrdil redakci HlídacíPes.org i bývalý první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. "Ano, jedním z typů nesrovnalostí je i podvodné jednání," řekl.

"Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost."

(z metodického pokynu k nesrovnalostem, MMR, říjen 2011)

Podvod na evropské úrovni

Wagenknecht zároveň upozornil, že je velice pravděpodobné, že pokud dává OLAF doporučení českým orgánům činným v trestním řízení,  shledal podvodné jednání na úrovni evropského práva.

Jinými slovy to znamená, že se OLAF nevyjadřuje k probíhajícímu trestnímu řízení v ČR a nevyslovuje žádný závěr o tom, zda byl spáchán trestný čin (dotační podvod) podle českého práva. Zároveň ale říká, že podvod podle práva EU spáchán byl.

Vysvětlení najdeme v definici podvodu podle evropských norem:

Podvod podle čl. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES:
"Podvodem" se rozumí úmyslné jednání nebo opomenutí vztahující se k některé ze tří níže uvedených možností:
d) použití nebo předložení falešných, nesprávných či neúplných prohlášení nebo dokumentů, mající za následek nesprávné použití či zadržení prostředků ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů jimi či v jejich prospěch spravovaných;
e) neposkytnutí informací je porušením zvláštní povinnosti se stejným následkem;
f) použití prostředků definovaných v bodě a) v rozporu s účelem, k němuž byly určeny.

Co se týče typů nesrovnalostí, dělí se na čtyři kategorie. Prvním je porušení rozpočtové kázně (tento typ byl u Čapího hnízda rovněž nalezen), systémové nesrovnalosti (jde o chyby, které postihují vinou systémové chyby více projektů najednou, v minulosti byly nalezeny třeba v případě ROP Severozápad), „ostatní nesrovnalosti“, kam patří například čachry s veřejnými zakázkami, a pak přímo podvodné jednání.

Rysem, který odlišuje podvod od obecnějšího výrazu nesrovnalost, je pak úmyslné klamavé jednání.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky 

Zdroje: