Dnes je neděle 29. ledna 2023., Svátek má Zdislava
Počasí dnes -1°C Oblačno

Výzva pro vizionářské české firmy: Zúčastněte se projektu Vizionáři 2013

Výzva pro vizionářské české firmy: Zúčastněte se projektu Vizionáři 2013
Vizionáři 2013 | zdroj: http://www.czechinno.cz/

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery připravilo pod záštitou ministra průmyslu a obchodu již třetí ročník úspěšného projektu Vizionáři 2013. Jeho cílem je ocenit inovativní počiny v českém podnikání a poskytnout tak vítězným firmám možnost exkluzivní mediální podpory jejich podnikání. 

Hledají se úspěšně realizované nápady, které vedly k rozvoji firmy a současně znamenaly významný technologický, sociální nebo ekonomický přínos pro společnost. Ještě do poloviny listopadu letošního roku přijímá sdružení CzechInno přihlášky a nominace firem.

Projekt Vizionáři úspěšně již třetím rokem mobilizuje inovační potenciál v českých firmách a napomáhá úspěšné komercializaci jejich inovativních nápadů. Projekt volně navazuje na strategii EU s názvem Evropa 2020 a v ní obsaženou filosofii „Unie inovací“ a zejména pak na Strategii konkurenceschopnosti ČR a na období 2012 – 2020, která právě inovace považuje za jeden z motorů návratu České republiky mezi 20 nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa.

"Hledáme firmy a podnikatele, kteří svou invencí posunuli podníkání za hranice tradičních postupů a produktů a svým nápadem obohatili nejen svou firmu, ale i celou českou společnost,“ říká předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl. "Vizionářem je pro nás ten, kdo v podnikání vidí dále, než ostatní, a má odvahu svůj pohled nebídnout veřejnosti. My se pak postaráme o to, aby se veřejnost o jeho úspěších dozvěděla,“ dodává Kratochvíl.

Mezi hlavními odbornými partnery letošního ročníku projektu je vládní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. „Jsme potěšeni, že můžeme podpořit inovační snažení firem, které přinášejí naší ekonomice pohyb a růst, i jinak než prostřednictvím našich služeb,“ komentuje účast agentury CzechInvest v projektu její generální ředitel Marian Piecha. „Díky inovacím roste konkurenceschnopnost nejen jednotlivých firem, ale i celé České republiky.“

Dalším z hlavních odborných partnerů projektu je již podruhé Česká exportní banka, která stále více rozšiřuje svou nabídku služeb směrem k malým a středním podnikům. „Česká exportní banka si klade za cíl podpořit exportní snahy firem, které ve svém oboru dokázaly něco mimořádného – třeba přinesly přelomovou inovaci,“ představuje spojnici mezi činností České exportní banky a projektem Vizonáři 2013 náměstek generálního ředitele Petr Križan. „Právě progresivní inovativní české firmy jsou tedy perspektivními klienty naší banky, kterým bychom rádi dali svou maximální podporu.“

Již tradičním hlavním odborným partnerem projektu je i Technologické centrum Akademie věd ČR, které je koordinátorem sítě Enterprise Europe Network v České republice. „Síť Enterprise Europe Network v České republice přichází do styku s řadou firem, které jsou svým inovativním přístupem unikátní,“ říká sítě Dana Váchová. „Projekt Vizionáři 2013 jim již tradičně pomáhá zviditelnit jejich inovační snahy a navázat tak nová obchodní partnerství - jsme proto potěšeni, že můžeme být opět při tom.“

Asociace výzkumných organizací je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje zájmy podnikatelského výzkumu a vývoje. „Naše organizace má k Vizionářům velmi blízko – vždyť s nimi dnes a denně spolupracujeme a je nám líto, když pro své inovační podnikání nenacházejí odpovídající publicitu,“ říká prezident asociace Libor Kraus. „Svým partnerstvím v projektu Vizionáři 2013 se snažíme napomoci k odstranění tohoto jejich handicapu.“

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

Autorem a vyhlašovatelem projektu je sdružení právnických osob CzechInno, které reaguje na současnou situaci na trhu a na fakt, že se význam inovací neustále zvyšuje. Projekt se zaměřuje především na malé a střední firmy s inovačním potenciálem schopné reagovat na měnící se trh a jeho potřeby. Vítěze v jednotlivých kategoriích určí odborná porota složená ze zástupců státních institucí zapojených do podpory inovací, partnerů, kteří se angažují v oblasti inovačního podnikání a akademických institucí. Slavnostní vyhlášení pak proběhne na galavečeru dne 5. 12. 2013 a vítězové získají mj. možnost exkluzivní mediální prezentace svých aktivit.

Příjem nominací firem do projektu probíhá do poloviny listopadu 2013. Zájemci mohou více informací o projektu získat a online se přihlásit prostřednictvím formuláře umístěného na www.czechinno.cz a www.vizionari2013.cz.  

Zdroje:
http://www.czechinno.cz/