Terapie přírodou: Speciální zahrada pomáhá těžce nemocným ženám

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Účast na klinických studiích je pro některé pacienty jedinou, byť velmi mizivou nadějí na záchranu života. Aby byla léčba a psychický stav zpravidla onkologických pacientů co nejúčinnější, snaží se jim nemocnice "dodat energii" pomocí přírody až před dveře pokojů. Pomocná "terapie přírodou" je stále oblíbenějším přístupem v rámci celostní medicíny.

Ukázku spojení přírody a nemocnice každý rok představuje slavný květinový festival v Královské nemocnici v Chelsea

Ukázku spojení přírody a nemocnice každý rok představuje slavný květinový festival v Královské nemocnici v Chelsea,zdroj: Profimedia.cz

Na římské poliklinice Gemelli bylo otevřeno nové Centrum klinické farmakologie věnované ženám. Terapeutická zahrada na střeše nemocnice umožňuje chodit po trávě naboso, cvičit v příjemném prostředí jógu, praktikovat akupunkturu či muzikoterapii.

Je to nový jev, nejen v Itálii, ale také na mezinárodní úrovni. Na poliklinice Gemelli v Římě se spojuje výzkum a péče o pacientky. Centrum klinické farmakologie je totiž v podstatě zasvěceno ženám. Na desátém podlaží nemocniční struktury spojili své síly architekti, designéři a lékaři, aby přetvořili nemocniční prostory za přispění asociace ONLUS, která již společně s poliklinikou realizovala jiná centra.

Je zde oddělení a terasa, které byly renovovány a které svým designem navozují prostředí velmi blízké přírodě. To může přispět k příznivému fyzickému a psychickému stavu pacientů při klinických experimentech.

Jde o inovativní centrum, kde se provádějí poprvé v Itálii klinické studie na ženách. Jsou to první experimenty na lidských bytostech a výzkum tedy v této fázi směřuje k tomu, aby byly zajištěny bezpečnost a tolerance nové léčby, zvláště v oblasti onkologické gynekologie.

"Jde o léčbu nádorů na vaječnících, experimenty na pacientkách, které nyní nemají jinou možnost léčby a mohou s použitím nového léku využít nové formy terapie," říká Giovanni Scambia, ředitel oddělení pro zdraví ženy a dítěte na poliklinice Gemelli.

Kontakt s přírodou tlumí bolest a zvyšuje účinnost léčby

Centrum je zaměřené na stoprocentní péči o zdraví žen a na jejich dobrý fyzický a psychický stav. Experti ve spolupráci s psychology a odborníky na krajinu ze Studijního centra ReLab vytvořili visutou terapeutickou zahradu, která je zatím v Itálii jediná. Jde o chráněný prostor navržený pro pacientky, které z něho mohou mít užitek jak po stránce psychické, tak fyzické.

Mezinárodní výzkumy ukazují, jak humanizace léčebných prostorů a kontakt s přírodou pozitivně působí i na fyzické zdraví: tlumí bolest, zkracují dobu hospitalizace a zvyšují účinnost léčby.

giardinoscambia2

Pacientky italské kliniky si mohou zkoušet chůze naboso po trávě, po říčních kamenech či po dřevu,zdroj:Policlinico Gemelli

"Kontakt s přírodou pomáhá pacientkám, aby léčbu lépe snášely, a zvyšuje její účinnost, a to díky sluchovým, pocitovým a čichovým vjemům. Ukazuje to nejlépe, co znamená celostní medicína, nové léky nejen pro léčbu nemoci, ale i péče o člověka," uvádí Scambia. Řetězec smyslových stimulů vyvolává chůze naboso po trávě, po říčních kamenech a po dřevu.

Experti z polikliniky Gemelli ještě vybudují část centra zasvěcenou celostní medicíně, která bude otevřena v nadcházejících měsících: terapeutická zahrada bude rozšířena o další aktivity, které péče o pacienty zahrnuje, jako je jóga, reflexologie, muzikoterapie, akupunktura a konzultace o životním stylu, jako je spánek a výživa. Proti nemoci tak budu lékaři bojovat v rámci celostní koncepce, která znamená léčení osoby v jejím celku, nejen její nemoci.

Tagy: Itálie zahraničí zdraví a životní styl

Zdroje: ČTK,La Repubblica