Dnes je úterý 7. února 2023., Svátek má Veronika
Počasí dnes -1°C Polojasno

Sníží se letos dostupnost úvěrů?

Sníží se letos dostupnost úvěrů?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ale nejen úvěrů, ale i dalších finančních nástrojů pro podniky a podnikatele, leasingu a factoringu.

Převzato ze serveru Finance.cz

Podniky a podnikatele určitě zajímá, jestli se letos dostanou k volným peněžním prostředkům na trhu. Jak budou uvěry, leasing a factoring reagovat na finanční krizi, i na to jsme se zeptali odborníků. 1. Jak se zatím krize projevuje ve financování podnikatelských a podnikových potřeb Vámi nabízenými produkty? 2. Jak se změnil přístup k žadatelům o Vámi nabízené produkty? 3. Měnili jste parametry svých produktů v souvislosti s krizí nebo novým rokem? 4. Jaký vývoj prodeje Vašich produktů očekáváte v letošním roce? Leasing, JUDr. Jiří Pulz, generální tajemník, Česká leasingová a finanční asociace 1. Současná ekonomická situace, zejména klesající tempa ekonomického růstu, klesající prodeje a klesající investice se projevují v poklesu poptávky po leasingových službách. Na druhé straně však vede omezená dostupnost úvěrů pro řadu podnikatelů, zejména v některých odvětvích, ke zvažování "leasingového řešení" pořízení potřebné investice. Tyto trendy se potkávají, prosazující se chápání leasingu jako plnohodnotné, dostupné a v některých ohledech i výhodnější alternativy k úvěrům (především ze strany malých a středních podniků) do značné míry vyvažuje důsledky současného poklesu investičních aktivit. 2. Metodika posuzování zákazníků (žadatelů) je nastavena dlouhodobě, v současné době je spíše dílčím způsobem korigována zejména s ohledem na posuzování perspektiv daného podnikatelského záměru (např. s ohledem na současný vývoj některých odvětví naší ekonomiky nebo na perspektivy vývoje zůstatkových cen dané komodity). Trvale však platí, že poskytovatelé leasingu mohou jít do vyšších rizik s ohledem na jejich vlastnictví leasingované věci po celou dobu leasingu, než poskytovatelé úvěrů (banky). 3. Jde o dílčí změny, které reagují na změny schopnosti zákazníků splácet, nikoliv na změnu kalendáře. Ani letos však nezmizí některé sezónní nabídky. 4. V podmínkách snížených investic očekáváme určitou stagnaci leasingových objemů, nikoliv však jejich pokles pod úrovně dosahované v polovině této dekády před vyvrcholením temp hospodářského růstu. I letos budou podle našeho názoru leasingem financovány nové investice v pořizovacích cenách přes 100 mld. Kč. O změnách leasingu v důsledku nového zákona o DPH se můžete dočíst v článku článek Leasing podle nového zákona o DPH. Bankovní úvěry, Pavel Vlček, Public Affairs Office, Citibankv 1. Mnoho firem nyní vyhodnocuje současnou situaci a upravuje své plány. Na základě klesající poptávky začaly některé firmy přehodnocovat například svou investiční politiku. Na jedné straně registrujeme nižší zájem o investiční úvěry, a to především v segmentu automotive, v dopravě a v některých dalších odvětvích lehkého i těžkého průmyslu, na druhé straně se firmy více soustředí na provozní financování a tedy i provozní úvěry. Firmy také hledají rezervy samy u sebe a snaží se snižovat náklady a zefektivňovat své hospodaření například výraznějším využívání možností, které jim banky nabízejí v rámci transakčních služeb jako například cash management. 2. Náš přístup se nezměnil, dnes stejně jako v minulosti je každá žádost o úvěr posuzována individuálně. 3. Parametry úvěru jsou stanovovány individuálně po vzájemné dohodě mezi bankou a klientem. 4. V letošním roce očekáváme vyšší poptávku po provozních úvěrech, a to přesto, že se odhaduje, že se předpokládá jen malý růst nebo dokonce i pokles ekonomiky. Pokud vás zajímá, jak financovat rozjezd podnikání, přečtěte si článek Jak financovat začátek podnikání? Factoring, Ing. Milan Corjak, předseda představenstva a ředitel společnosti Factoring KB, a.s. 1. Je samozřejmostí, že stávající finančně ekonomická krize vstoupila i do oblasti poskytování factoringových služeb stejně tak jako do oblasti samotného bankovnictví či pojišťovnictví. Všechny tyto finanční discipliny spolu, vedle sebe navzájem koexistují a jsou pupeční šňůrou spojeny s ekonomickou podstatou, sílou a výkonností společnosti. V reálné praxi dnes vidíme nižší objem realizace dodávek ve více odvětvích, slábnoucí ekonomickou podstatu dodavatelů i odběratelů a vyšší opatrnost pojišťoven. Vnímáme i větší opatrnost úvěrujících bank. 2. Procedura posuzování jednotlivých obchodních případů zůstává v naší společnosti nezměněna. Dochází však k důslednějšímu prověřování informací o klientech i odběratelích, spolupracujeme s dalšími informačními databázemi a i více používáme mezinárodní informační standardy při prověřování exportních a importních obchodních vztahů. Tato skutečnost je dána i vyšším příklonem k regresní formě financování z titulu vyšší opatrnosti pojišťoven. Na druhou stranu musím připustit, že intenzivní pozornost věnujeme nyní více monitoringu dodavatelskoodběratelských vztahů zejména z pohledu platební kázně a průběžného plnění parametrů factoringové smlouvy. 3. Princip našich produktů zůstává i ve stávajícím ekonomickém prostředí stejný. Museli jsme a musíme však reagovat na stávající podmínky na finančním a pojišťovacím trhu, kdy dochází k nárůstu u cen zdrojů, které na trhu nakupujeme a současně jsou také vyšší náklady na získané pojištění pro odběratele. Tyto nové cenové relace musíme do parametrů našich produktů zakomponovat. 4. Dynamice rozvoje factoringového trhu by v současné době mohla nahrávat větší opatrnost úvěrujících bank. Tento prostor pro růst je ale negován snižováním výkonnosti našeho hospodářství, přichází a přijde doba snížení osobní spotřeby, některá odvětví jsou již poznamenána pozastaveným odbytem. V této souvislosti pak dochází k ekonomickému oslabování dodavatelů i odběratelů, kteří factoringové produkty využívají. Tempo růstu bude ovlivněno i přístupem pojišťoven k tomuto segmentu pojištění. V realitě některé z tohoto trhu ustupují a jiné zpřísňují svoji politiku v oblasti pojistných limitů až o 100 %. Pokud výše uvedené vlivy poměříme, lze očekávat, dle mého pohledu, pro následující období jen mírný nárůst factoringového trhu.