Šestice zemí EU musí před soud kvůli znečišťování ovzduší. Česko těsně uniklo

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Země, které mají v Evropské unii největší vliv a stojí velkou měrou za většinou pravidel, stanou před Soudní dvorem EU kvůli porušení limitů ohledně kvality ovzduší. Evropská komise rozhodla, že dlouhodobě narušují ochranu čistého ovzduší Německo, Francie, Británie, Itálie a také Maďarsko a Rumunsko. Češi, Slováci a Španělé také patří mezi největší smogové hříšníky, přesto dostali možnost učinit požadovaná opatření, aby s nimi nemuselo být také zahájeno soudní řízení.

Znečištěné ovzduší v Paříži

Znečištěné ovzduší v Paříži,zdroj: Profimedia

Krok Evropské komise se týká nedodržování cílů představených v letech 2005 a 2010. Situací v Německu, Francii a Británii se bude soud EU zabývat kvůli porušování limitů obsahu oxidu dusičitého, zatímco v případě Itálie, Maďarska a Rumunska je problém v dlouhodobě zvýšené koncentraci polétavého prachu.

Podle právních předpisů EU bylo povinností těchto zemí snížit znečištění na dohodnuté limity co nejdříve. Jelikož ale šestice států nepředložila "důvěryhodná, účinná a urychlená opatření", komise se uchýlila k právním krokům.

"Když jsme se rozhodli věc těchto členských států postoupit Soudnímu dvoru EU, jednali jsme jménem Evropanů," uvedl komisař pro životní prostředí Karmenu Vella. "Jsem přesvědčen, že díky dnešnímu rozhodnutí se občané mnohem rychleji dočkají zlepšení," dodal.

Česko, Slovensko a Španělsko naopak podle EK hodlají zavést nebo připravit opatření, o nichž Brusel informovaly po lednovém ministerském summitu na téma kvality ovzduší. Pokud budou tato opatření správně realizována, "zdá se, že budou schopna přiměřeně napravit" zjištěné nedostatky, soudí komise. Zároveň ujistila, že bude situaci v těchto zemích dál pečlivě sledovat.

Česko je přes čáru

Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) způsobuje znečištění prachovými částicemi (PM10) 400 tisíc předčasných úmrtí ročně. U oxidu dusičitého je to údajně v Evropě asi 75 tisíc smrtí ročně. Oxid dusičitý se do atmosféry uvolňuje například z výfuků aut a působí potíže hlavně v městských aglomeracích. Částice PM10 (prach, saze, pyl) se v ovzduší vyskytují přirozeně, znečištění ale jejich koncentraci zvyšuje.

U obou kategorií byly v Česku mezní hodnoty pro koncentraci místy překračovány. Kvůli porušování limitů o polétavém prachu už byly v minulosti na evropské úrovni stíhány dva členské státy unie: Bulharsko a Polsko. Evropský soudní dvůr v dubnu 2017, resp. v únoru 2018 rozhodl, že porušují právní předpisy EU, na finanční sankce však zatím v jednom ani druhém případě nedošlo.

Evropská komise dnes také uvedla, že celostátním, regionálním a místním aktérům poskytuje při zlepšování kvality ovzduší praktickou pomoc. "Jen řízením u soudu se problém nevyřeší. Proto jsme popsali, jakou praktickou pomoc může komise úřadům v členských státech při zajišťování čistšího ovzduší v evropských městech nabídnout," řekl komisař Vella.

Tagy: Francie Německo Česko Velká Británie Itálie zahraničí Evropská komise ekologie a ochrana životního prostředí

Zdroje: ČTK