Ombudsman zřejmě dostane pravomoc podávat žaloby ve veřejném zájmu

- Aktuality autor: Jakub Procházka

Ombudsman by mohl získat pravomoc podat správním soudům žalobu ve veřejném zájmu. Ustanovení chce sněmovní ústavně právní výbor přidat podle úterního rozhodnutí do návrhu novely soudního řádu správního.

Novela má zjednodušit a minimálně o půl roku urychlit řízení u Nejvyššího správního soudu (NSS). V současnosti může veřejný ochránce práv pouze podat podnět státnímu zástupci. 

O tom, že ombudsman by měl mít možnost podat žalobu ve veřejném zájmu, se podle informací z výboru mluví už dlouho. Do projednávaného zákona se ale ustanovení nikdy nedostalo. 

Vládní novela má umožnit NSS, aby sám zrušil všechny rozsudky i příslušné správní rozhodnutí. V současnosti při podání kasační stížnosti k NSS shromažďuje a připravuje důkazy a materiály příslušný krajský soud. Pokud NSS správní rozhodnutí zruší, vrací se věc zpět krajskému soudu, který ji znovu posuzuje, a teprve poté může příslušné správní rozhodnutí zrušit. 

Změna příslušnosti správních soudů

Předloha počítá také se změnou příslušnosti správních soudů. V současnosti správní spory posuzuje soud tam, kde je sídlo odvolacího orgánu ve správním řízení, tedy v naprosté většině v Praze. Soud je zahlcen a průměrná délka řízení je tu nejméně rok a půl. U stejné agendy v Jihočeském kraji je průměrná délka řízení půl roku. 

Vláda proto navrhla novelou uzákonit to, že napříště budou věcně příslušné ty krajské soudy, kde sídlí správní orgán prvního stupně. 

Novela také nově na tři roky stanoví lhůtu, kdy je možné žádat o to, aby bylo zrušeno opatření obecné povahy. Lhůta dosud neexistovala, a u Nejvyššího správního soudu tak kdokoli může například po deseti letech napadnout územní plán.

Tagy: ombudsman žaloby

Zdroje: ČTK