NSS zrušil návrh trasy obchvatu Prahy přes Běchovice

- Aktuality autor: Jakub Procházka

Nejvyšší správní soud (NSS) ve čtvrtek zrušil návrh trasy pražského okruhu v úseku Běchovice - D1 a Březiněves až Horní Počernice, který je součástí zásad územního rozvoje Prahy.

Soud uvedl, že část zásad týkající se těchto úseků byla v prosinci 2009 schválena nezákonně mimo jiné kvůli špatnému vyhodnocení stavby na životní prostředí. Trasa okruhu ale i nadále zůstává v současném územním plánu, rozhodnutí soudu by podle Prahy nemělo komplikovat územní řízení na tuto stavbu. 

Zásady rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni kraje. Stanovují koncepci a základní strategii pro rozvoj a uspořádání území města. Podle Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) tyto zásady předcházejí novému územnímu plánu a jsou mu nadřazeny. Pražské zastupitelstvo zásady schválilo ve formě opatření obecné povahy. 

To, že soud část těchto zásad zrušil, podle ÚRM znamená, že město zatím nemůže schválit nový územní plán, který se v současnosti připravuje a ve kterém se s trasou okruhu opět počítalo. Musí nejprve zásady územního rozvoje opravit. 

Soud vyhověl žalobě tří soukromých stěžovatelů

Vedení hlavního města ale nechtělo rozhodnutí soudu nijak komentovat. "Dokud se neseznámíme s rozsudkem, nemůžeme ho komentovat," řekla mluvčí pražského magistrátu Tereza Krásenská. U soudu zástupci magistrátu tvrdili, že zásady územního rozvoje by, na rozdíl od územního plánu, měly řešit obecnější koncepční otázky, a nikoliv problematiku konkrétních staveb. 

Návrh na zrušení zásad podalo sdružení Zdravé životní prostředí Praha-Běchovice a tři občané Prahy. Předsedkyně senátu Eliška Cihlářová při čtení odůvodnění vysvětlila, že soud zamítl žalobu občanského sdružení, které prý žalobu tohoto typu nemůže podávat, nicméně že vyhověl žalobě dalších tří stěžovatelů. Jejich žaloba byla obsahově stejná. 

Nebylo respektováno stanovisko MŽP

"Bylo to hlavně z toho důvodu, že provedené vyhodnocení vlivů zásad, zejména na životní prostředí, neproběhlo v souladu s právními předpisy," vysvětlil důvody verdiktu mluvčí NSS František Emmert. "Především nebylo respektováno stanovisko a požadavky ministerstva životního prostředí, nedošlo k posouzení jednotlivých variant vedení okruhu. Jedna z hlavních výhrad byla, že provedené vyhodnocení proběhlo bez ohledu na jeho bližší lokalizaci," dodal. 

Občané Běchovic, kteří vypovídali před soudem, se obávali toho, že pražský okruh s mimoúrovňovými křižovatkami v trase plánované magistrátem by výrazně zhoršil jejich životní podmínky. Lidé měli strach z překračování hlukových limitů a vysoké prašnosti. Jejich argumentaci dal soud za pravdu. 

Nejvyšší správní soud již loni v květnu zrušil z podobných důvodů část zásad územního rozvoje Prahy, která se týkala trasy okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí.

Tagy: dálnice Praha zruseni NSS

Zdroje: ČTK