Dnes je pondělí 6. února 2023., Svátek má Vanda
Počasí dnes -1°C Oblačno

"Na Praze nám vadí amatérismus a nesmyslné utrácení," říká volební lídr PRO PRAHU Zbyněk Passer

"Na Praze nám vadí amatérismus a nesmyslné utrácení," říká volební lídr PRO PRAHU Zbyněk Passer
Zbyněk Passer | zdroj: tisková zpráva

Starosta Koloděj a taky místopředseda a volební lídr nového politického hnutí PRO PRAHU si přeje čisté a bezpečné město, které bude efektivně hospodařit. Jeho hnutí chce vyřešit nejpalčivější problémy Pražanů a ušetřit městu až 7 miliard ročně. Dosáhnout toho chce hlavně pomocí zkušených odborníků a touhy starat se o své okolí, kterou za 16 let na radnici prokázal už mnohokrát.

Jaké jsou podle vás tři hlavní problémy Prahy?

Problémy Prahy jsou dvojího druhu - ty objektivní, které mají zcela konkrétní podobu a pak problémy s řízením města, které pramení z manažerské neschopnosti, chybějící vize a nedostatku politické odvahy současného vedení města. Těch prvních má Praha mnohem víc, než rada za TOP 09 přiznává - zanechává město v chaosu ve většině oblastí správy a řízení a s velkými riziky pro rozpočet v příštích letech. Pokud bych měl vybrat tři hlavní, byly by to:

1) neexistence a neřešení koncepce dopravy a parkování
Praha neví, čemu by se v příštích letech v rozvoji dopravní infrastruktury měla věnovat, ani kde na to vezme. Klopýtáme v této oblasti daleko za okolními metropolemi, jako je Vídeň, Berlín, Varšava, ale i za Bratislavou. Současné vedení to nezajímá, koukají se na problém jen v kontextu jednoho volebního období a nedávno představení koncepce parkování řeší jen úzkou výseč z celkového problému. PRO PRAHU má připravenou komplexní koncepci parkování pro celé město, která je schopna mu skutečně ulevit.

2) Bezpečnost
Jezdit v Praze MHD je o doslova život. Nechci se bát pustit děti v podvečer MHD přes město samotné. Václavské náměstí už dávno nepatří pražanům, ale narkomafii a obchodu s bílým masem. Před očima přihlížejících policistů se z něj po staletích zase stal trh, ale tentokrát už ne koňský, ale s bílým práškem. S tím související kriminalita je neúnosná. Jde o koloběh bezprizorních lidí, kteří vám ukradnou autorádio, zastaví ho, peníze prohrajou a vše se dokola opakuje. Tomu musíme zamezit.

3) čistota města
Praha jako jedno z mála měst čistí své silnice stále méně často a  - podržte se - pitnou vodou. Tyto dvě věci spolu souvisí - pitná voda je drahá a peněz je údajně málo. Naše hnutí přichází se souborem jednoduchých technických opatření, jak při minimálních nákladech zásadně omezit prašnost v nejpostiženějších oblastech, kde je situace neúnosná. Obdivuji pražany, kteří chodí ve městě běhat, měli by vidět studie, kolik karcinogenního prachu se jim za půl hodiny usadí v plicích. Německá města čistí své hlavní ulice každý den brzo ráno. Polétavý prach patří mezi největší rizika pro zdraví pražanů a tento problém musíme začít po volbách bez prodlení řešit. Nechceme mít z dětí astmatiky. Dalším problémem jsou takzvaná mikroghetta - místa, kde se pravidelně tvoří nepořádek kolem odpadkových košů, stánků stanic metra a podobně. Chceme mít čisté město. Kvalita úklidu veřejných prostranství se musí zvýšit.

Máte už představu, co byste udělal jako první, kdyby vás pražané zvolili primátorem?

Na rozdíl od současného vedení bych se nevrtal v tom, kdo, kdy a kde co udělal špatně. Negace jen plodí negaci a současné vedení vyniká ve iniciování i přijímání trestních oznámení i obvinění. Někdy mám pocit, že je to hlavní náplň pražské organizace TOP 09 - očerňovat své předchůdce a vyviňovat se z mnoha vlastních chyb. Naše první kroky povedou do výdajové struktury města a městských firem. Od začátku se netajíme kritikou, že Praha velmi špatně hospodaří a přesto, že z evropského hlediska se jedná o bohaté město, tak chybí peníze úplně na všechno - chybějící školy, školky, domy pro seniory, opravy silnic a chodníků, kanalizace. Pro nás jsou podstatné ty stovky nutných oprav a investic, které musejí městské části provádět ve výše zmíněných oblastech. Abychom uměli tyto potřeby pokrýt, musíme začít okamžitě s uvolňováním chybně alokovaných finančních prostředků.

Jaký je váš vztah k Praze? Jste rodilý Pražák nebo náplava?

Naše rodina po generace sídlí v Praze, narodil jsem se tu a jsem hrdý pražan. To se týká velké většiny všech mých kolegů z PRO PRAHU.

Co se vám vybaví, když se řekne - Blanka?

Na tuto důležitou dopravní stavbu mám zcela jiný názor než pan primátor Hudeček. Nelíbí se mi, že je Blanka významně dražší, než bylo plánováno, ale pokládám v této fázi za mnohem důležitější tuto dopravní stavbu otevřít co nejdříve. Měla sloužit Pražanům už vloni a to, že neslouží, je zaviněno tím, že si současné vedení magistrátu bere obyvatele hlavního města za rukojmí svých politických cílů. Současný skluz považuji za selhání a nedostatek politické odvahy vedení města. Druhou nejdůležitější věcí, kterou bychom řešili v souvislosti s tunelovým komplexem Blanka, je z našeho pohledu neřešení nezbytných návazných dopravní staveb. Musí se přece řešit vyústění v Holešovičkách, správná regulace dopravy na novém Trojském mostě a také urychlit přípravu a realizaci chybějícího kapacitního napojení na D8. Z našeho pohledu se po otevření Blanky vyřeší jen část problému a to za vysokou cenu zhoršení dopravy i životních podmínek obyvatel Holešovic i okolí výstupní komunikace k D8. Existuje několik variantních řešení podzemním trasováním tak, aby hustá doprava zmizela z povrchu a přestala zatěžovat občany. A tím se již nyní intenzivně zabývá náš dopravní výbor PRO PRAHU.

A když se řekne Opencard?

Dopravní výbor Pro Prahu má na Opencard jasný názor a připravené řešení. Z pochopitelných důvodů nyní nechceme dávat návod ostatním stranám - na této problematice pracujeme už tři čtvrtě roku. Přijdeme s mnohonásobně levnějším řešením a moderní platformou. Pražanům přinese naše řešení komfort a služby navíc. Víc nyní neprozradím, ale mohu vám slíbit, že svoje řešení zavčasu před volbami odtajníme. Nyní jsme ve stavu pobaveného očekávání, co ještě vedení města stihne vymyslet do voleb za veletoč.

Jaký je váš názor na současného primátora pana Hudečka?

Pan primátor je příjemný a kultivovaný mladý muž a naše vztahy jsou korektní. Cením si energie, kterou věnuje myšlence metropolitního plánu a pražských stavebních předpisů. Chtěl bych předeslat, že oboje jsme v PRO PRAHU obsáhle diskutovali a obě aktivity vítáme a jsme připravení je nadále rozvíjet. Nejsme a priori proti někomu, či něčemu. Co ale nelze pominout, je slabý, nejednotný a neodborný výkon řízení města v řadě oblastí. Jmenujme namátkou školství, IT, legislativu. Kromě výše zmíněných projektů pana primátora tam nevidím nic, čím by se Praha za vlády TOP 09 mohla pochlubit. Zásadní průšvihy by naopak vydaly na útlou knížku.

Máte v politice nějaký svůj vzor?

Mými vzory jsou Petronius, Winston Churchill, Antonín Švehla, Margaret Tchatcherová a Ronald Reagan. Na všech lidech, nejen na politicích si cením pokory, pracovitosti,  respektu k ostatním názorům, schopnosti přiznat chybu a poučit se z ní a konzistence názorů a schopnosti si je obhájit. Kolik takových politiků ale dnes máme? Znám řadu skvělých lidí, kteří bez výjimky stojí mimo politiku. To je třeba změnit, jinak nám nezbude, než nadávat po hospodách.

PRO PRAHU bývá označováno za hnutí rodiny Passerů, protože vedle vás je v čele vaše sestřenice Petra Venturová a váš bratr je největším sponzorem hnutí. Proč by vás veřejnost takto neměla vnímat?

Je to úsměvné. Petra Venturová je starostkou téměř osm let a několik let je i předsedkyní svazu městských částí Prahy. Já pracuju pro  jako zastupitel, místostarosta a nakonec starosta již šestnáctým rokem. Nás starosty nesmírně trápí nekompetentnost našich magistrátních radních, kteří si na nás až na výjimky neudělají čas, nepomohou, jenom se vymlouvají. Pak máte na městských částech svázané ruce - vedení města totiž postupně a pomalu sebralo po roce 1998 městským částem většinu pravomocí. O potřebě s tím něco dělat hovoříme s kolegy starosty několik let a situace vygradovala za TOP 09 - nejméně schopné rady, kterou toto město mělo šestnáct let, co jej pamatuji. Petra Venturová PRO PRAHU založila a stala se jeho předsedkyní, já zakládajícím členem nebyl, dozvěděl jsem se to zhruba po měsíci a přidal se spolu s řadou dalších starostů. Právě starostové městských částí PRO PRAHU si mě vybrali jako volebního leadera. Hovořilo do toho několik desítek lidí z městských částí, řešili jsme to poměrně dlouho.

Můj bratr je jedním z našich sponzorů. Je pražan, jako já a dlouhá léta není spokojen se správou věcí veřejných v tomto městě. I když z jeho strany jsou obavy, abychom vstupem do politiky nepoškodili dobré jméno naší rodiny, která nikdy s žádnou kauzou spjata nebyla, nakonec nás podpořil. Pokládám za přirozené, že když se pustíte do něčeho velkého, chcete mít podporu vlastní rodiny a jsem rád, že nás Radim podpořil. Kdo mého bratra a jeho životní filozofii zná, ví že by nikdy nesouhlasil s něčím nekalým a nesprávným.

Tvrdíte, že byste hned dokázal Praze ušetřit sedm miliard. Můžete nám prozradit alespoň rámcově, jak byste toho chtěl dosáhnout? Zajímají nás konkrétní kroky.

Již jsem to výše naznačil. Téměř rok děláme důkladnou analýzu fungování městských firem, není tajemstvím, že v našich výborech pracují desítky odborníků a manažerů se zkušenostmi právě z těchto firem. Identifikovali jsme zbytečné projekty, sloužící primárně k vyvádění městských peněz v řádu miliard. Další prostředky chceme šetřit na vnitřní správě. Není správné, že Praha zaměstnává stovky právníků, IT pracovníků a dalších specialistů, aby si zároveň na stejné činnosti velmi draze najímala desítky firem. Není tajemstvím, že řada z nich musí část fakturovaných peněz odvádět zpět zadavatelům. To musí skončit. Nebude to ale proces na jeden rok. Dokončujeme projekt reorganizace magistrátu i řízení a akcionářského dohledu městských firem. Implementace bude náročná a pokud uspějeme, už teď víme, že písek do soukolí nám s radostí bude házet celá řada těch, jimž dnešní systém vyhovuje. Nemohu nyní být konkrétnější, omlouvám se. Neradi bychom předčasně poskytovali návod naší politické konkurenci. Několik desítek našich lidí na tom pracovalo téměř tři čtvrtě roku. Včas se výsledky dozvíte.

Život není je správa věcí veřejných. Jak se vám daří správa věcí soukromých? Myslím tím, jaká je vaše rodinná situace, a co pro vás vůbec rodina znamená?

Jsem sedmnáct let ženatý, s mojí paní vychováváme tři syny a dvě dcery. Rodina - nikoliv jednotlivec - je pro mne základní jednotkou společnosti. Žijeme pohromadě s maminkou, táta bohužel zemřel před jedenácti lety. Když nefunguje rodina, nebude fungovat ani společnost. Táta mě v dětství vedl k širšímu vnímání pojmu zodpovědnost - nejen za sebe a rodinu, ale i za komunitu a místo, kde žijeme. Tím se naše rodina snaží řídit. Přijeďte se podívat do Koloděj, Štětkovic, nebo do BB Centra v Michli. Ze soukromých peněz už více než deset let opravujeme kostely, stavíme nové, stejně jako školy, školky, parky. Dělali jsme to dávno před tím, než jsme vůbec začali řešit projekt PRO PRAHU, proto mne mrzí, že nás někdo podezřívá z nekalých úmyslů. Považujeme se za pražské patrioty.

Jak byste popsal váš vztah se svým bratrem Radimem, který je jedním z nejbohatších Čechů?

Je na mě strašně náročný, zejména po smrti táty se stal patriarchou rodiny a naším svorníkem. Je to jeden z morálně a názorově nejpevnějších lidí, co znám. Ale že by bylo jednoduché s ním vždy vyjít, to není. Je v dobrém slova smyslu velmi silná osobnost. Má za sebou jako padesátník obdivuhodné výsledky. Je třeba dodat, že komunisté naši rodinu obrali o vše a nový režim nám nevrátil téměř nic, vše jsme budovali od základu. On i otec.

Musel jste ho pro podporu PRO PRAHU hodně přemlouvat? On sám nemá politické ambice?

Máte dobré informace. Ano, musel. Bál se a bojí se pořád. Naše rodina si velmi zakládá na dobrém jménu - budujete ho po generace a ztratit se dá lehce. Máme od rodiny nůž na krku, abychom náš projekt nezkazili, nezaprodali se. Pražská politika je strašné svinstvo - lidé nemají ani rámcové potuchy, jak velké. Skrz média čouhá ven jen pověstná špička ledovce. Zpět k Radimovi. Nikoho z našich dárců jsme nemuseli tolik přesvědčovat a tak dopodrobna vysvětlovat a obhajovat svoje úmysly. Je velmi tvrdý kritik našeho hnutí, ale zároveň za námi stojí. je to prostě klasický otcovský přístup. Radim politické ambice absolutně nemá - vybral si cestu víry a je nadšeným kazatelem, věnuje biblickým přednáškám a charitě valnou většinu svého volného času. Je to veliká škoda - má mnohem větší respekt a kredit než já, byl by skvělým politikem.

Jaký výsledek v komunálních volbách byste považoval za úspěch?

Pro nás je, co se voleb týče, důležitější cesta, po které chceme jít, než cíl. Chceme nabídnout pražanům jedinou nepolitickou, odbornou a exkluzivně pražskou alternativu. Předkládáme pouze témata a jejich řešení. Chceme být dobrými správci, nikoliv haštěřivými politiky. Neupínáme se k vedení města, byť jsme na něj připraveni. Pokud bychom pražany napoprvé nepřesvědčili - a já doufám, že je přesvědčíme - budeme pracovitou a tvrdou opozicí, důsledně hájící zájmy pražanů. Nebudu jako pan Tůma (TOP 09), který, když se nestal primátorem, se z pražské politické scény prakticky ztratil, i když mandát si ponechal. Věříme v dvouciferný výsledek PRO PRAHU.