Brusel radí Česku: Ohlídejte si veřejné zakázky, přitlačte v potírání korupce

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Česká republika by se měla letos a v příštím roce snažit o udržitelnost svých veřejných financí, především v souvislosti se stárnutím populace, které zatěžuje důchodový a zdravotnický systém. Uvedla to v pondělí Evropská komise ve svých doporučeních kroků, které by měla ČR udělat ke zlepšení hospodářského růstu. Zmíněna byla také potřeba účinnějšího vynakládání veřejných prostředků, především prostřednictvím silnějšího boje s korupcí a neefektivní praxí při veřejných zakázkách.

Berlaymont, sídlo Evropské komise v Bruselu

Berlaymont, sídlo Evropské komise v Bruselu,zdroj: Profimedia.cz

Evropská komise dnes v rámci každoročního hospodářského cyklu zveřejnila svá doporučení jednotlivým státům EU. Ta obsahují kroky, které mají podle názoru komise země udělat, aby jejich ekonomika posilovala rychleji. U některých států komise řeší jejich makroekonomické nerovnováhy. Česká republika v tomto ohledu problematická není a podle názoru komise by měla letos i v příštím roce splnit pravidla Paktu stability a růstu.

Přesto dnes komise upozornila, že v dlouhodobém horizontu země vykazuje středně vysoké riziko fiskální udržitelnosti. Souvisí to především s dopadem stárnutí populace na zdravotnictví a důchodový systém. Materiál připomíná, že určitá opatření se v ČR kvůli tomuto vývoji přijímají, výsledky ale zatím nejsou hmatatelné.

"Česko čelí výzvám pokud jde o prevenci korupce a o nedostatky ve veřejných zakázkách," upozornila dnes komise. Ve veřejných nákupech podle ní stále chybí dostatečná konkurence, což se projevuje v množství tendrů s jediným uchazečem a praxí přímého oslovování dodavatelů.

Doporučení pro ČR zmiňují také vysoké zatížení podnikatelského prostředí regulacemi a administrativou. Zmíněny jsou časté změny pravidel v oblasti daní a ačkoliv je pro ČR prioritou snaha snížit míru nevybraných daní, země se podle komise příliš nesoustřeďuje na zjednodušení celého systému.

Komise také připomněla, že míra elektronizace státní správy je v ČR jedna z nejnižších v celé EU. Odpovědnost za rozšíření moderních technologií je rozdělena mezi několik ministerstev a ti, kdo se o věc zajímají, podle komise upozorňují na omezenou spolupráci napříč sektory.

Unijní exekutiva už po několikátý rok v doporučeních pro ČR klade důraz na podporu vědy a výzkumu, letos také na odpovídající zlepšení kvality výsledků, které z takové podpory plynou.

Po několikáté v řadě doporučení pro ČR zmiňují také situaci romské menšiny, především v souvislosti s výsledky ve školství. Výzvou jsou prý také stále relativně malé platy učitelů a s nimi související nízká atraktivita učitelské profese, kdy jsou na stávající stárnoucí učitele kladeny rostoucí nároky.

Nízká míra nezaměstnanosti v ČR znamená, že firmy mají někdy potíže najít pracovníky, upozornila dnes unijní exekutiva. Řešením by mohlo být silnější zapojení skupin na pracovním trhu méně reprezentovaných, ať jsou to lidé s nízkou kvalifikací, členové romské komunity či ženy s malými dětmi. Komise letos opět v této souvislosti poukázala na nedostatek dostupné a kvalitní péče o děti, především o ty nejmenší do tří let.

Tagy: zahraničí domácí Evropská unie státní rozpočet veřejné zakázky Evropská komise mzdy a důchody daně a finance korupce a úplatkářství

Zdroje: ČTK