Dnes je neděle 22. května 2022., Svátek má Emil
Počasí dnes 21°C Polojasno

Žádáme o zelené dotace

Žádáme o zelené dotace
zdroj: tisková zpráva

Co konkrétně je financováno z programu Zelená úsporám a jak získat zelené peníze na ekologické projekty? Jak je to s žádostí před realizací a po realizaci projektu? To se mimo jiné dozvíte v následujícím článku.

Převzato ze serveru Finance.cz

Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky programu mohly být čerpány v průběhu celého trvání programu, tedy v období od 1. dubna 2009 do 31.12. 2012, bez zásadních změn podmínek. Podpora bude zastavena pouze v případě, že budou vyčerpány prostředky programu. Předpokládaná suma, která se rozdělí na dotacích činí 25 miliard Kč, přičemž za letošní rok by se mělo rozdělit 10 miliard. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je ve výši 30 mil. Kč a to za celé období trvání programu. Během trvání programu je totiž také možné žádat víckrát po sobě – postupně na různá opatření. Například nejprve na dílčí zateplení a následně na komplexní. A navíc např. na záměnu stávajícího zdroje vytápění na tuhá či kapalná fosilní paliva za nízkoemisní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Při současném podání žádostí vzniká dokonce nárok na dotační bonus (viz níže). Na co lze získat „zelenou“ dotaci? Na co můžeme žádat o dotace v programu Zelená úsporám? V rámci programu existují tři základní oblasti podpory, které se pak dále člení: A. Úspora energie na vytápění • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení) B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Navíc je možné získat ještě další podporu ve formě dotačního bonusu v případě, že žadatel zvolí kombinaci některých opatření. Toto ovšem platí pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt a to i při využití více z uvedených kombinací. Proces žádosti o příspěvek Státní fond životního prostředí má v každém kraji své pracoviště. Právě zde na krajských pracovištích probíhá příjem žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Příjem žádostí byl odstartován 22. dubna 2009 a potrvá až do 30. června 2012. Poté co je žádost potvrzena krajským pracovištěm SFŽP, kam je osobně doručena, obdržíme vyrozumění o poskytnutí podpory. Po dokončení projektu je nutné zajít do banky a prokázat se vyrozuměním a doložíme, že stavba byla dokončena. Spolu s vyrozuměním předložíme také faktury s tzv. položkovým rozpočtem. Jak na dotaci v kostce V rámci programu Zelená úsporám lze odlišit dva typy žádostí. Záleží na tom, zda bude žádost podávána před zahájením realizace nebo až po dokončení realizace podporovaného opatření. Žádost před realizací projektů (projekty zahájené po 1. 4. 2009) probíhá takto: 1. Zajištění odborníka na zpracování projektové dokumentace, 2. Výběr dodavatele, 3. Vyplnění žádosti a zajištění všech dokumentů, které jsou zapotřebí jako příloha žádosti, 4. Osobní doručení náležitých dokumentů na krajské pracoviště SFŽP, 5. Obdržení vyrozumění o poskytnutí podpory, 6. Dokončení projektu v potřebné lhůtě zatímco je dotace rezervována, 7. Osobní doručení potřebných dokumentů do příslušné banky po dokončení projektu, 8. Poštou doručenou smlouvu podepíšeme a zašleme SFŽP, přibližně do měsíce bude uvolněna dotační částka. Žádost po realizaci projektů (projekty zahájené před 1. 4. 2009 a dokončené po 1. 4. 2009) o něco jednodušší a celý proces by měl probíhat následovně: 1. Vyplnění žádosti a zajištění všech dokumentů, které jsou zapotřebí jako příloha žádosti, 2. Osobní doručení náležitých dokumentů na krajské pracoviště SFŽP, 3. Doručení rozhodnutí a smlouvy o poskytnutí dotace ve třech výtiscích poštou, 4. Předložení podepsaného rozhodnutí a proplacení dotace na číslo účtu uvedené v žádosti. Jistě stojí za zmínku, že nyní lze získat dotaci i zpětně na projekty realizované i dokončené před 1. 4. 2009. Více informací naleznete v předcházejícím článku Kdo získá zelené miliardy? a detailní informace nabízejí samozřejmě internetové stránky SFŽP a stránky věnované programu Zelená úsporám. Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: 1. závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí 2. závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie 3. státní politiky životního prostředí.