Dnes je pondělí 30. ledna 2023., Svátek má Robin
Počasí dnes -2°C Občasný déšť se sněhem

Praha zaplatí za Trojský most pokutu 11 milionů. Vypadá jinak, než měl

Praha zaplatí za Trojský most pokutu 11 milionů. Vypadá jinak, než měl
Trojský most. Ilustrační snímek | zdroj: Profimedia

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj potvrdil opakované prvostupňové rozhodnutí úřadu, v němž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 11 milionů korun. Sankce se týká správního deliktu., kterého se zadavatel dopustil při zajištění výstavby nového Trojského mostu jako součásti stavby č. 0079 Špejchar – Pelc – Tyrolka, realizované v rámci veřejné zakázky na soubor staveb Městského okruhu. 

"Zadavatel nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách, když připustil podstatnou změnu podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a tím i v původních zadávacích podmínkách," konstatoval předseda Rafaj.

Provedenou změnou podle něj zadavatel rozšířil předmět veřejné zakázky o stavební práce spočívající v realizaci nového Trojského mostu, a to bez použití jakéhokoli zákonem stanoveného druhu zadávacího řízení. Tím nedůvodně vyloučil hospodářskou soutěž mezi potenciálními dodavateli stavby.

Realizován byl pak zcela jiný most, který neodpovídá původnímu návrhu vizuálně ani cenově. Původní návrh Trojského mostu - se zavěšenou železobetonovou mostovkou a asymetricky umístěným, parabolicky rozkročeným pilířem v řece - v hodnotě téměř 500 milionů korun byl změněn.

Nakonec byl postaven konstrukčně mimořádně složitý a světově unikátní nový Trojský most, který byl řešený jako plochý ocelový oblouk s předpjatým betonovým pásem mostovky a hustou sítí tyčových závěsů, jehož cena za realizaci byla navýšena téměř o jednu miliardu korun.

Antimonopolní úřad se předmětnou veřejnou zakázkou zabýval opakovaně. Původní prvostupňové rozhodnutí ÚOHS z 16. prosince 2014 bylo v následném rozkladovém řízení zrušeno a vráceno prvnímu stupni k novému projednání, a to pro nedostatečné odůvodnění a vypořádání se především se skutečností, že na realizaci původního Trojského mostu již soutěž o veřejnou zakázku proběhla.

Předseda Rafaj připomněl, že ÚOHS je tak povinen zabývat se otázkou vztahu mezi původním a novým Trojským mostem.

Letos již druhá pokuta hlavnímu městu od ÚOHS

V lednu letošního roku potvrdil předseda ÚOHS svým pravomocným rozhodnutím uložení sankce ve výši 500 tisíc korun hlavnímu městu Praze za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení "Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. m. Prahy".

Zadavatel se podle předsedy Rafaje dopustil správního deliktu při zadávání části A uvedené veřejné zakázky "Standardní položky stejnokroje a stejnokrojové doplňky pro výkon práce strážníka Městské policie hl. m. Prahy", v jejíž zadávací dokumentaci dostatečně nevymezil způsob hodnocení nabídek v subkritériích týkajících se hmotnosti zboží a pohodlnosti a střihu zboží.

Zadavatel tak postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti, neboť uchazeči nemohli mít na základě nastavených kritérií jasnou představu, jak budou zadavatelem posuzovány odchylky od doporučené hodnoty gramáže zboží či jaké konkrétní parametry v rámci střihu budou hodnoceny a jaké řešení střihu zadavatel co do funkčnosti a vzhledu preferuje.  Tento postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvýhodnější nabídky.

Hlavní město Praha rovněž v rámci šetření podnětu k zahájení správního řízení nezaslalo antimonopolnímu úřadu úplnou dokumentaci o zmíněné veřejné zakázce ve lhůtě stanovené zákonem. Tím se dopustilo dalšího správního deliktu. "Poskytnutí úplné dokumentace v zákonné lhůtě je přitom zásadní podmínkou pro rychlý přezkum věci. Nesplnění této povinnosti maří snahu ÚOHS věc rychle posoudit a rozhodnout," zdůraznil Petr Rafaj.

Zdroje:
Vlastní