Dnes je pátek 3. února 2023., Svátek má Blažej
Počasí dnes 1°C Smíšené přeháňky

Práce starosty je neměřitelná a nedoceněná, říká hlava Orlové

Práce starosty je neměřitelná a nedoceněná, říká hlava Orlové
Starosta Orlové Tomáš Kuča | zdroj: Město Orlová

V čele města nahradil Tomáš Kuča (ČSSD) svého otce a záhy po nástupu do funkce zjistil, že to není tak jednoduché a přímočaré, jak to viděl jako řadový občan. Jaké priority si předsevzal, jaké novinky pro letos plánuje pro město či jak chce řešit problémy se sociálně vyloučenými obyvateli v Orlové? 

V komunálních volbách jste nahradil v čele města svého otce. Co pro vás tento závazek znamená? Čeho byste chtěl v tomto volebním období dosáhnout?

Jsem si vědom faktu, že jsem do starostovského křesla usedl po svém otci, což je především velká zodpovědnost a také jakási povinnost udělat vše proto, aby se naše město rozvíjelo a lidem se zde dobře žilo.

Váš otec již mandát obhajovat nechtěl a jako jeden z důvodů uvedl, že musí jít dopředu mladší generace, která už má ale dost životních zkušeností, aby se nedopouštěla fatálních omylů. Jaké jsou vaše životní zkušenosti a jak se je budete snažit zúročit ve funkci starosty?

Čerpám ze zkušeností svých starších kolegů, kteří mi jsou v mnohém vzorem, ale dnešní doba je přece jen trošku jiná a mladší generace se na svět dívá jinýma očima. Do politiky jsem vstoupil z podnikatelského prostředí. Už v uplynulém volebním období jsem byl zastupitelem a rok radním, ale post starosty je přece jen o něčem jiném. Záhy po nástupu do funkce jsem zjistil, že to není tak jednoduché a přímočaré, jak jsem to viděl jako občan.

Politici si většinou dávají cíle nepřekračující horizont jejich funkčního období. Jak jste na tom vy? Máte představu, co udělat pro město z dlouhodobého hlediska?

Pro každého politika by mělo být podstatné, aby splnil sliby, které dal voličům před volbami. A to chci dodržet. Věřím, že nyní započaté kroky se nám podaří dotáhnout do úspěšného konce. Vím, že čtyřleté období je velmi krátké pro nějaké strategické a koncepční změny. Chceme udělat maximum pro rozvoj města, lidem nabídnout příjemné místo k životu se vším, co k tomu patří, a v neposlední řadě hledat řešení, aby nedocházelo k úbytku obyvatel, což v souvislosti s nedostatkem pracovních příležitostí nebude tak snadné. I v této oblasti však chceme hledat řešení.

V jaké pozici byste se rád viděl, řekněme, za čtyři roky? Láká vás celostátní politika?

V tuto chvíli jsou pro mě prioritami naše město a naši občané. Za čtyři roky bych rád pokračoval v započaté práci.

Mnozí také uznávají, že před vstupem do aktivní politiky se dívali na řadu problémů skrz růžové brýle. Byl to i váš případ? Jak byste zhodnotil první měsíce ve funkci?

Každá změna je velmi složitá. První měsíce jsou bezpochyby obdobím seznamování a poznávání. Díky tomu jsem schopen se na komunální politiku i na práci politiků a úředníků dívat ze zcela jiného úhlu. Okamžikem, kdy se člověk dostane do středu dění, zjistí, že tato práce je neměřitelná a mnohdy i nedoceněná.

Podle lídra orlovské KSČM Petra Koláčka, která vyhrála volby, byl hlavním důvodem, proč skončili v opozici, právě spor o post starosty, který si nárokovala ČSSD. Můžete tuto informaci potvrdit nebo vyvrátit? Co podle vás bylo hlavním důvodem, proč vítěz skončil v opozici?

Povolební vyjednávání jsou vždy složitá a záleží na tom, jak voliči rozdají karty. Tato jednání nejsou vedena jednotlivci, ale týmy, které doporučují svým organizacím různé varianty. Naše MO ČSSD se rozhodla pro vládní model.

Oproti předchozímu volebnímu období, kdy volby ČSSD vyhrála, nyní skončila až jako třetí za KSČM a ANO a v zastupitelstvu jste ztratili jeden mandát. Čemu to přičítáte? Je to pro vás signál něco změnit?

Rozdíly a účast v posledních volbách byly minimální a ti, kteří přišli k volebním urnám, rozhodli.  V komunální politice se objevují nová uskupení a v Orlové vždy získávají hlasy na úkor tradičních politických stran. Čeká nás úkol přesvědčit občany, že jsme tady pro ně, a naše předvolební sliby proměnit v činy.

Palčivým problémem města je bezpečnost. Co nového plánujete v tomto směru v novém volebním období?

Bezpečnost ve městě je jednou z našich priorit. Podporujeme projekty, které se zaměřují na prevenci kriminality. Snažíme se rozšiřovat kamerový systém, městská policie věnuje zvýšenou pozornost lokalitám se zvýšeným počtem nepřizpůsobivých spoluobčanů a velmi úspěšně jsme odstartovali projekt domovníků – preventistů. V loňském roce jsme začali a letos chceme pokračovat i v projektu označování jízdních kol atd.

Vláda schválila na konci února Strategii romské integrace na roky 2015 až 2020, kterou do vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Jak ji hodnotíte? Domníváte se, že pomůže vyřešit problémy s integrací cizinců do společnosti?

Orlová se už touto problematikou zabývá řadu let. V roce 2012 jsme zprovoznili Komunitní centrum MAJÁK, které bylo zbudováno ve vyloučené lokalitě Orlová-Poruba, což přináší jedinečnou výhodu poskytování sociálních a fakultativních služeb přímo v problematické lokalitě. Cílem je nejen prevence formou předcházení sociálního vyloučení obyvatel a prohlubování vzniklých problémů, ale také následná pomoc zaměřená na znovuzačlenění sociálně vyloučených osob do společnosti a na trh práce. Eliminovat sociálně nežádoucí jevy a pomoci získat, rozvíjet či upevnit vlastnosti a dovednosti, které vedou k začlenění jedinců a rodin do běžné společnosti.

Současně jsou v komunitním centru poskytovány sociální služby – sociální asistence, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; občanská poradna zprostředkující odborné sociální poradenství a terénní sociální práce, která poskytuje terénní program. Všechny poskytované sociální služby jsou velmi vyhledávané, a to nejen osobami žijícími ve vyloučené lokalitě Orlová-Poruba, ale také širokou veřejností.

V jaké fázi je rekonstrukce náměstí 28. října?

Vypadá to, že se ledy přece jen pohnuly. Proběhla jednání s Ministerstvem financí ČR a podle posledních informací by mělo ministerstvo společně s naším městem podniknout nezbytné kroky pro zahájení zadávacího řízení ve 3. kvartálu roku 2015. Předpokládaný termín zahájení prací ještě bude upřesněn po ukončení zadávání, ale předpokládáme 2. kvartál roku 2016.

Město také hledá vhodného pronajímatele celkem osmi volných pavilonů, které bývalá škola nabízí. Uvítali byste zde sociální zařízení či domov pro potřebné a kryté sportoviště pro místní školy i veřejnost. Máte na stole nějakou aktuální nabídku?

Ano, v prostorách původního objektu bychom rádi viděli domov komunitního typu se zvláštním režimem. Takovýto domov pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu například chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, stařeckou a Alzheimerovu demenci v lehčí fázi, nám v Orlové chybí. Stejně tak nám chybí i domov pro seniory se zvláštním režimem – domov pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž onemocnění je v těžší fázi. Zatím jsme záměr využití tohoto objektu vyvěsili na úřední desku.

vice-parlamentni-listy zdroj: Parlamentnilisty.cz

Zdroje: