Dnes je pátek 27. ledna 2023., Svátek má Ingrid
Počasí dnes 0°C Zataženo

Plánujete export? Navštivte Festival Exportu CZ

Plánujete export? Navštivte Festival Exportu CZ
Festival Exportu CZ 2013 | zdroj: http://www.czechinno.cz/

Začínajícím a potenciálním exportérům je určena akce s názvem Festival Exportu CZ 2013, která se uskuteční 27. 6. v Clarion Congress Hotelu v Praze-Vysočanech.

Jejím cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o státní podpoře exportu a dodat jim informace a kontakty potřebné pro úspěšný vývoz. Akce nabídne krom série přednášek institucí zapojených do podpory exportu, úspěšných exportérů a zastupitelských úřadů zájmových destinací v České republice i expozice exotického umění, umělecká vystoupení a ochutnávky etnických pokrmů. Vstup na akci je zdarma.

Sdružení CzechInno, které je hlavním organizátorem akce, ve spolupráci s partnery zakládá novou tradici setkávání firem a zástupců institucí zaměřených na podporu exportu – a to formou uspořádání každoroční přehlídky všeho, co podpora exportu obnáší. Na prezentační, informační a networkingové akci s názvem Festival Exportu CZ tak účastníci vyslechnou prezentace vybraných aktérů podpory exportu, včetně velvyslanectví prioritních proexportních zemí. Paralelně budou probíhat konzultace podnikatelů se specialisty na zahraniční obchod a účastníkům bude nabídnut i doprovodný program spočívající v prezentaci „umění světadílů“ a cateringu představujícího prezentaci gastronomie prioritních proexportních zemí. Celá akce bude zakončena networkingovou recepcí.

Primárním cílem Festivalu Exportu CZ je podpořit vývozní aktivity českých firem a dodat jim aktuální informace a kontakty potřebné pro úspěšný export. V návaznosti na Exportní strategii ČR na léta 2012 – 2020 a Akční plán pro export a internacionalizaci tak budou propagovány služby státu a institucí na podporu exportu, prezentovány úspěchy českých exportérů a současně bude umožněn přímý kontakt participujících institucí s podnikateli a výměna informací a best practices v oblasti exportu.

„Export a jeho podpora tvoří jeden z nejdůležitějších pilířů zvyšování konkurenceschopnosti českých firem v globálním prostředí. V současné době však neexistuje konzistentní platforma pro výměnu kontaktů a zkušeností exportérů mezi sebou navzájem krom veletrhů, které jsou výlučně oborově, nikoli však teritoriálně zaměřené,“ říká k důvodu uspořádání akce předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl. „Chceme proto založit tradici konání akce, na které podnikatelé získají vše potřebné – informace, kontakty a současně i náhled na kulturu a tradice států, do kterých chtějí své produkty vyvážet.“

„Mezinárodní poradenská infrastrukura Enterprise Europe Network má zkušenosti s poskytováním konzultačních a odborných služeb podnikatelům ve čtyřiapadesáti státech světa – je nám proto potěšením o tyto poznatky obohatit i naše podnikatele,“ přibližuje úlohu sítě EEN Česká republika její koordinátorka Daniela Váchová. „Těšíme se proto na Festivalu Exportu na všechny, kteří chtějí rozšířit své obzory za hranice České republiky i Evropské unie.“

"Vítáme každou aktivitu, která kvalifikovaným a přitom zajímavým způsobem otevírá českým podnikatelům pomyslné okno do světa. Zvláště, pokud jde o malé a střední podniky,“ říká k participaci České exportní banky její PR manažerka Věra Dušková. „Hlavně jejich manažeři by neměli chápat export jenom jako subdodávky pro silnější partnery. Vždyť -  řečeno slovy klasika - malým jen ten, kdo zná jen malý cíl,“ uzavírá Věra Dušková.

Organizátoři zvou k účasti všechny začínající či perspektivní exportéry, kteří mají šanci na akci získat všechny potřebné informace pro úspěšnou realizaci svých exportních aktivit. K účasti na akci, která je bezplatná, je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře na webové stránce www.czechinno.cz a www.festivalexportu.cz.  

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého podnikání. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání. V letošním roce poprvé pořádá přehlídku kontaktů a informací pro export s názvem Festival Exportu CZ, jejímž generálním partnerem se stala Česká exportní banka, která je specializovanou bankovní institucí zřízenou na podporu financování vývozních aktivit a hlavním odborným partnerem Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika.

Dalšími partnery Festivalu Exportu CZ jsou Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání ČR a CPI Hotels. Mediálními partnery se stali Regie Radio Music, které stojí za vysíláním stanic Frekvence 1, Evropa 2 a rádia BBC, společnost Tiscali Media, společnost Economia a časopis Trade News. 

Zdroje:
http://www.czechinno.cz/