Dnes je pátek 27. ledna 2023., Svátek má Ingrid
Počasí dnes -3°C Zataženo

Odpověď obchodní společnosti Bakter Medical s.r.o. a pana Jaroslava Kaliny

Odpověď obchodní společnosti Bakter Medical s.r.o. a pana Jaroslava Kaliny
(Ilustrační foto) | zdroj: Profimedia

Vyjádření společnosti Bakter Medical s.r.o. a pana Jaroslava Kaliny k článku ze dne 29. 6. 2021 uveřejněném na zpravodajském portálu Tiscali.cz (dostupnému zde https://zpravy.tiscali.cz/policie-proveruje-firmu-bakter-medical-kvuli-testum-mela-predlozit-neprave-dokumenty-513978 ) a sdělení důležitých informací, které jsou nezbytné k tomu, aby veřejnost dostatečně pochopila kontext celé kauzy ohledně antigenních testů Saligen.

Pouhým rychlým srovnáním obou prezentací jak od společnosti Bakter Medical s.r.o., tak od společnosti ZandCell AB, se může na první pohled jevit podobnost či shodnost obou prezentací z pohledu grafiky a celkové úpravy textu. To má ovšem vysvětlení. Jak je známo, mezi účastníky byla uzavřena distribuční smlouva. Na základě této smlouvy poskytla společnost ZandCell AB společnosti Bakter Medical s.r.o. vzorky svého testu ZandCell, aby si tento test mohla společnost otestovat a ověřit jeho spolehlivost. Společnost Bakter Medical s.r.o. si v předstihu nechala zde v ČR zhotovit u grafického studia prezentaci, aby pak mohla následně produkt ZandCell nabízet. K tomu ovšem již nedošlo, jelikož bylo zjištěno, že testy ZandCell vykazují velmi nízkou kvalitu (což potvrdila i studie z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde naopak test Saligen dosáhl velice slušných výsledků): https://www.uochb.cz/cs/novinky/272/vedci-vyvinuli-rychly-a-snadny-zpusob-porovnani-antigennich-testu-na-sars-cov-2 . Rovněž bylo zjištěno, že společnost Bakter Medical s.r.o. byla nepravdivě informována ohledně deklarovaného původu testu, resp. výroby ve Švédsku (konkrétně se mělo jednat o město Skövde). Vyšlo však najevo, že test ZandCell je pouze přebalený test společnosti Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co.,Ltd. Společnost ZandCell AB nabízí i další testy, u kterých uvádí že je "vyrábí'', ve skutečnosti se jedná pouze o přebalené testy vyrobené společností Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co.,Ltd. 

Návod k použití testů Xiamen je přílohou tohoto vyjádření. 

Společnost Bakter Medical s.r.o. na základě svého dotazu na výrobce Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co.,Ltd získala informace o celé věci a dokonce i komunikaci mezi tímto výrobcem a společností ZandCell AB, ze které je zcela zřejmé, že společnost ZandCell AB testy této čínské společnosti pouze přebaluje a že tedy společnost ZandCell AB je tou, která klame zákazníky po celém světě. Návody k použití k testům společností ZandCell AB a společnosti Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co.,Ltd. jsou naprosto totožné (není zde jediný rozdíl) a v testovacích sadách rovněž není žádný rozdíl. Toto tvrzení dokládáme dokumenty v příloze. V neposlední řadě je třeba zmínit, že test společnosti ZandCell AB je ve Švédsku zakázaný, viz odkaz: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-05-08/sweden-administrative-court-upholds-prohibition-on-sale-of-covid-19-test-kits/ . 

V důsledku výše uvedeného společnost Bakter Medical s.r.o. od distribuční smlouvy odstoupila. Tato distribuční smlouva navíc nebyla uzavřena se švédskou společností ZandCell AB, ale se společností ZandCell LLC, která má sídlo v daňovém ráji, ve státě Wyoming. Jednání pana Michaela Zanda považujeme pouze za jeho obrannou reakci, kterou se snaží zakrýt svůj vlastní podvod. Společnost ZandCell AB není žádná biotechnologická společnost, jak se prezentuje. Podle veřejně dostupných výkazů negeneruje žádné zisky a nemá žádné zaměstnance. Jak bylo zmíněno v úvodu, společnost Bakter Medical s.r.o. si sama nechala zhotovit prezentaci k testu ZandCell a je to naše společnost, a nikoliv společnost ZandCell AB, která tvrdí, že jí náleží práva duševního vlastnictví k dané prezentaci. Je logické, že ve chvíli, kdy se nám podařilo vyvinout svůj vlastní test Saligen a rozjet jeho vlastní výrobu, sáhli jsme při tvorbě prezentace Saligenu jako ke „svému vlastnímu vzoru“ (alespoň co se týče grafické úpravy a úvodní, obecné části) k již jednou námi vytvořené prezentaci.

Podrobný rozbor obou prezentací:

Prezentace Saligen (str. 1-12):

Str. 1 - Úvodní stránka (logo a pozadí s designem)

Str. 2,3,4 - Všeobecné informace o tom, jak fungují antigenní testy, které jsou řádně citované (zdroje těchto textů a grafů) na str. 4 pod nadpisem: Reference/Literatura, které tedy nejsou duševním vlastnictvím ani společnosti ZandCell AB, ani společnosti Bakter Medical s.r.o.

Str. 5 - Návod k použití, který je naprosto odlišný od návodu společnosti ZandCell AB, jak textem, tak grafickým postupem

Str. 6 - Prohlášení o shodě - naprosto odlišné

Str. 7 - Potvrzení o zaregistrování společnosti Bakter Medical s.r.o. jako výrobce v České republice

Str. 8,9,10,11 - Validační studie, která podrobně popisuje:

Účel studie

Pojmy a definice

Zamýšlené použití

Zásady postupu

Popis testu - název testu atd.

Zkušební metodu - přesný popis postupu při vyhotovení této studie

Sběr vzorku

Přípravu testovací soupravy a vzorku, postup zkoušky, analýzu dat

Interní kontroly

Externí kontroly

Kritéria RT-PCR

Výsledky studie

Závěr

Tabulku s výsledky

Přílohu (podrobný výpis výsledků)

Str. 12 - Závěrečná strana s logem a kontaktními údaji na výrobce 

Prezentace je přílohou tohoto vyjádření.

Prezentace ZandCell (str. 1-10):

Str. 1 - Úvodní stránka (logo a pozadí s designem)

Str. 2,3,4 - Všeobecné informace o tom, jak fungují antigenní testy, které jsou řádně citované (zdroje těchto textů a grafů) na str. 4 pod nadpisem: Reference/Literatura, které tedy nejsou duševním vlastnictvím ani společnosti ZandCell, ani společnosti Bakter Medical s.r.o.

Str. 5 - Návod k použití, který je naprosto odlišný oproti návodu od společnosti Bakter Medical s.r.o., jak textem, tak grafickým postupem

Str. 6 - Prohlášení o shodě - naprosto odlišné

Str. 7 - Potvrzení o zaregistrování společnosti ZandCell AB jako výrobce ve Švédsku 

Str. 8,9 - Validační studie, která popisuje:

Produkt jako takový

Cíl studie (objektivní)

Použité materiály (název testu atd.)

Použitou metodu

Tabulku s výsledky

Diskuzi a závěr

Str. 10 - Závěrečná strana s logem a kontaktními údaji na distributora

Prezentace je přílohou tohoto vyjádření. 

Pokud dojde ke zjištění, že společnost ZandCell AB využívá prezentaci, ke které společnosti Bakter Medical s.r.o. náleží právo duševního vlastnictví (grafické vyhotovení), podá společnost Bakter Medical s.r.o. proti společnosti ZandCell AB žalobu. 

Další žádosti o udělení výjimky již byly podávány s novou validační studií od Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZUOVA), který potvrdil naše tvrzení, že antigenní testy Saligen jsou vysoce spolehlivé.

V současné době probíhá na základě anonymního udání standardní kontrola jak ze strany ČOI (zaměřená primárně na otázku, zda-li je společnost Bakter Medical s.r.o. skutečně legálním – ve shodě s příslušnými právními předpisy, především pak se zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotních prostředcích – českým výrobcem testu Saligen), tak ze strany SÚKL (zaměřená na kontrolu výroby, výrobních postupů atd.). Jak s ČOI, tak se SÚKL řádně komunikujeme a dokládáme veškeré potřebné dokumenty, tudíž nemáme pochyb o tom, že kontroly neshledají žádné pochybení.

Společnost Bakter Medical s.r.o. se tedy plně ohrazuje proti tvrzení, že by naší společností mělo být cokoliv falšováno, kopírováno, či podsouvány dokumenty k jiným testům a rádi poskytneme plnou součinnost všem orgánům při vyšetřování celé záležitosti.

Rovněž se distancujeme od tvrzení, že společnost Bakter Medical s.r.o. pouze přebaluje testy společnosti PCL. Jak již bylo velice dobře redakcí Seznamu fotograficky zdokumentováno, testovací kazety společnosti PCL a testu Saligen jsou rozdílné. Testovací kazeta společnosti PCL obsahuje nápis ,,PCL'' který je pevnou a neoddělitelnou součástí této kazety, tudíž i při vší snaze bychom ji i navzdory některým tvrzením o přebalování nemohli odstranit.

Společnost Bakter Medical s.r.o. nebyla nikdy kontaktována Ministerstvem zdravotnictví za účelem vyjasnění závažných tvrzení, že námi dodané dokumenty jsou falešně vydávány za dokumenty k produktu Saligen. Naopak byla opakovaně (3x) naše výjimka schválena bez jediné výhrady k dodaným dokumentům.

Tento dokument obsahuje 3 přílohy, a to: 

-       prezentaci testu Saligen

-       prezentaci testu ZandCell 

-       návod k použití testů Xiamen (viz níže)

Návod-Aggiaccu zdroj: Bakter Medical

V Brně dne 13. 7. 2021

 

Bakter Medical s.r.o.

Jaroslav Kalina

Zdroje:
Bakter Medical