Nová mezinárodní úmluva má přinést méně rtuti v životním prostředí

- Aktuality autor: Sebastian Kantor

Sto dvacet států z celého světa se v sobotu 19. 1. 2013 shodlo na znění textu nové mezinárodní úmluvy, jejímž cílem je omezení toxických rtuťových emisí vznikajících lidskou činností a unikajících do přírody. Na svých stránkách o tom informoval francouzský deník Le Figaro.

Rtuť (ilustrační foto)

Rtuť (ilustrační foto) , zdroj: ThinkStock

První mezinárodní úmluva směřující k omezení zamořování životního prostředí rtutí způsobeného lidskou činností byla podepsána v Ženevě. Text, který byl v úctě k obyvatelům rtutí dlouhodobě zamořovaného japonského města Minimata nazván Minimatskou úmluvou, budou státy moct podepisovat od října tohoto roku. Aby nová pravidla vstoupila v platnost, bude úmluvu muset podepsat minimálně padesát států, což podle odborníků bude trvat tři nebo čtyři roky.

Vznik Minimatské úmluvy lze považovat za dobrou zprávu pro budoucnost životního prostředí, nelze od ní však očekávat okamžité výsledky. Každoročně uniká do prostředí několik set tun tohoto nebezpečného kovu, a to především z tepelných elektráren nebo ropného průmyslu. Úmluva proto počítá mimo jiné se zákazem použití rtuti v teploměrech, bateriích nebo kosmetice a se striktnějšími pravidly pro průmyslové objekty. Do roku 2020, kdy začnou přísnější pravidla pro nakládání se rtutí platit, však budou rtuťové emise stále růst. Velký podíl na tom má především rychle rostoucí počet tepelných elektráren v Číně.

Tagy: ochrana průmysl životní prostředí

Zdroje: Le Figaro