Nečas: Vláda chce reformu vysokých škol a dosáhnout kvality

- Aktuality autor: Jakub Procházka

Vláda chce reformovat vysoké školství, nutná je podle kabinetu i reforma oblasti vědy a výzkumu a také podpory inovací. Prioritou bude kvalita škol i vzdělání, nikoliv kvantita.

Pouze kvalita totiž přinese do Česka obory s vysokou přidanou hodnotou. Premiér Petr Nečas to řekl ve svém projevu při slavnostním zahájení akademického roku 2010/2011, které se konalo na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). 

"Obory s vysokou přidanou hodnotou potřebujeme, chceme-li být dlouhodobě konkurenceschopnou ekonomikou," uvedl. 

Měli jsme levnou a kvalifikovanou pracovní sílu

ČR podle Nečase dosud využívala toho, že má kvalifikovanou pracovní sílu, a tato síla nebyla vzhledem k západní Evropě příliš drahá. "Využívali jsme i silné poptávky po našem zboží. To samozřejmě přineslo i přímé zahraniční investice do naší země, jimiž se vytvořilo asi 130000 pracovních míst," uvedl. Na druhé straně ale byla drtivá většina těchto investic založena na oborech a pracovních místech s nízkou nebo středně vysokou vzdělaností. 

Reforma školství, hlavně terciálního, je proto nezbytná. "Kategorickým imperativem musí být kvalita vzdělání," zdůraznil premiér. Nutná je i reforma oblasti vědy a výzkumu. Česko potřebuje také více provázat oblast inovací především s výkonnou reálnou ekonomickou sférou, neboť inovační kapacita financovaná z podnikové sféry klesá. "Musíme využít spolu s vysokými školami čtyři roky pro efektní reformu celého tohoto znalostního trojúhelníka (školství, věda a výzkum, podpora inovací)," řekl. 

Reforma VŠ - jeden z pěti klíčových úkolů vlády

"Reforma vysokého školství je jedním z pěti klíčových úkolů této vlády," uvedl ministr školství Josef Dobeš. Podle něj se v roce 2011 znovelizuje vysokoškolský zákon, připraven bude zákon o finanční podpoře studentů. Prosazení kvality už například naznačuje úkol, který dal akreditační komisi. Ta musí prověřit kvalitu všech doktorandských programů. 

"Celé české školství je nemocné, nejen terciální vzdělání. Máme přebujelou síť škol, je kritický demografický vývoj počtu studentů a nedobře nastavené financování," uvedl Dobeš. Chce systém financování prosazující kvalitu, musí se prý změnit i náročnost jednotlivých stupňů terciálního systému. Vrcholem celého systému mají být univerzitní centra excelence, k čemuž je potřeba spolupráce se soukromým sektorem. 

Výzkum a vývoj pro inovace

Dobeš slíbil, že bude do konce roku dotaženo schválení klíčového programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ministerstvo také chce rozdat 25 miliard Kč na 30 vědeckovýzkumných center v příštím roce. Tato infrastruktura do budoucích let bude stát minimálně sedm miliard korun. 

Zahájení akademického roku v Plzni označil Dobeš za symbolické, zmínil tak kauzu právnické fakulty. "Snad bude tento rok definitivním očištěním zdejší univerzity a fakulty. Věřím, že volba děkana práv definitivně potvrdí očistný proces," dodal. 

Kauze se věnoval ve své řeči také předseda České konference rektorů Petr Fiala, podle něhož aféra nadlouho poškodila pověst nejen ZČU, ale oslabila i důvěru veřejnosti ve vysoké školy jako celek. "S následky se budeme ještě dlouhou dobu vyrovnávat," dodal. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil uvedl, že kauza by neměla zapadnout a měla by být výrazným mementem toho, jak je možné zneužít akademické svobody. Současně by prý měla být impulzem k diskuzi, jak mají být řízeny vysoké školy.

Tagy: Vláda dobes reforma školy

Zdroje: ČTK