Dnes je svátek Všech svatých

- Aktuality autor: Danica Klein

První listopadový den je svátek Všech svatých. Podle katolického pojetí jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do nebe a jsou spojeni s Kristem, jenž svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe otevřel. Na křesťanském východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. 

Hřbitov

Hřbitov,zdroj: Mediafax

V pátek na Všechny svaté naváže pro mnohé významný den, Dušičky. Podle katolické tradice lidé vzpomínají na svoje blízké, kteří zemřeli. Památku zesnulých nebo dny kolem ní lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých blízkých. 

Zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané "dušičky", jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. 

Památka všech zemřelých je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi očišťování. Církev - s odvoláním na některé biblické texty - nazývá toto konečné očišťování očistcem.

Zdroje: ČTK