Češi a jejich názor: Nemůžeme ovlivňovat dění v ČR

- Aktuality autor: Lucie Hyblerová

Více než polovina Čechů si myslí, že se mohou vyjadřovat k problémům ve společnosti, drtivá většina je ale přesvědčena o tom, že nemá možnost ovlivnit řešení problémů ve státě.

Celých 91 procent dotázaných tvrdí, že nemůže účinně zasáhnout do dění na celostátní úrovni. Tři pětiny obyvatel pak cítí, že nemají možnost ovlivňovat ani řešení potíží ve městě nebo obci, kde žijí. Pouze necelá čtvrtina lidí tvrdí, že může dosáhnout svých oprávněných požadavků.

K optimističtějším skupinám se řadí absolventi vysokých škol, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, lidé s dobrou životní úrovní a lidé hlásící se k pravici, respektive voliči ODS a TOP 09. Skeptické názory jsou vlastní především chudším a starším lidem a občanům hlásícím se k levici nebo nevoliči.

Lidé politice nerozumějí

Skepse převažuje mezi lidmi i v přístupu k politice v obecné rovině. Například dvě třetiny dotázaných souhlasí s výrokem, že "politika je někdy tak složitá, že lidé jako já nemohou skutečně rozumět tomu, o co jde" a jen velmi malá část respondentů lehce převyšující desetinu se domnívá, že se politici zajímají o to, co si lidé jako oni myslí.

Účinným způsobem, jak mohou lidé ovlivnit to, co politici dělají, jsou pro více než dvě pětiny veřejnosti volby.

Průzkum se uskutečnil letos v únoru a zúčastnilo se ho 1054 obyvatel ČR starších 15 let.

Tagy: Češi problémy stat většina

Zdroje: ČTK