Černochů a míšenců je v Brazílii poprvé víc než bělochů

- Aktuality autor: Jan Pastor

Populace černochů a míšenců poprvé v dějinách Brazílie tvoří většinu jejích obyvatel. Ze 191 milionů obyvatel největší latinskoamerické země jich je 97 milionů, informuje španělský deník El Mundo s odvoláním na výsledky oficiálního sčítání z loňského roku.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Z celé brazilské populace se za bělochy označilo 47,7 procenta lidí, tedy 91 milionů, 15 milionů se označilo za černochy a 82 miliony za mulaty. Dva miliony obyvatel se prohlásily za "žluté" a původních obyvatel, tedy indiánů, už má Brazílie pouze 817.000.

Černoši a míšenci tvoří výraznou skupinu hlavně ve velkých městech - v Sao Paulu 4,2 milionu z 11 milionů, v Riu de Janeiro tři miliony ze šesti a v Salvadoru drtivou většinu z 2,7 milionu.

Brazilská populace zestárla o pět let

Brazilská populace za dvě desetiletí zestárla o pět let a průměrný věk obyvatel země je 32,1 roku. Většinu mezi starými lidmi tvoří běloši, zatímco v mladších vrstvách to jsou černoši a mulati.

V zemi také poklesla porodnost - na jednu ženu připadá 1,86 dítěte, zatímco před deseti lety to bylo 2,38. Vyšší počet dětí na ženu je stále registrován v Amazonii, kde je to 2,42 dítěte.

Výrazný úspěch však Brazílie zaznamenala v úbytku úmrtí dětí do jednoho roku - v roce 1980 jich umíralo 23,3 procenta, nyní je to jen 3,4 procenta.

Téměř čtyři procenta dětí nejsou gramotná

Mezi jednotlivými skupinami ale stále zejí hluboké propasti, například v oblasti gramotnosti. Ačkoliv počet analfabetů v populaci starší 15 let klesl o čtyři procentní body na 9,6 procenta, mezi černochy neumí číst 14,4 procenta a mezi obyvateli venkova je to dokonce 23,2 procenta. Téměř čtyři procenta dětí ve věku od deseti do 14 let rovněž nejsou gramotná.

Polovina Brazilců má příjem na hlavu necelých 375 realů (zhruba 4000 korun), což je suma nižší než minimální mzda (545 realů).

Běloši a Asiaté pobírají v průměru platy kolem 900 dolarů (17.000 korun), což je téměř dvojnásobek než mají mulati a černoši, jejichž průměrný příjem se pohybuje kolem 490 dolarů.

Vodovodní řady v Amazonii kryjí pouze 33 procent domácností

Přes 491.000 Brazilců také žije v zahraničí, a to celkem ve 193 zemích. Téměř čtvrtina z nich je ve Spojených státech.

Zhruba 83 procent domácností v celé zemi je zásobeno pitnou vodou, ovšem ve městech jsou to téměř 92 procenta, zatímco na venkově je to pouze necelých 28 procent. Vodovodní řady v Amazonii kryjí pouze necelých 33 procent domácností, na severovýchodě země a ve vnitrozemí je to zhruba polovina.

Tagy: Brazílie populace

Zdroje: ČTK