Ústavní soud obdržel návrhy proti snížení platu státních zástupců

- Aktuality autor: red

Obvodní soud pro Prahu 5 vyhověl návrhům skupiny státních zástupců a napadl u Ústavního soudu (ÚS) letošní čtyřprocentní pokles platů žalobců. K Ústavnímu soudu již doputovalo sedm obsahově téměř shodných návrhů.

Informaci sdělil generální sekretář ÚS Tomáš Langášek. Návrhy se liší jménem nespokojeného státního zástupce. Ústavní soud se již několik týdnů zabývá také čtyřprocentním poklesem platů soudců, které napadl Městský soud v Brně.
Návrhy, jež se týkají státních zástupců, vzešly z řízení před Obvodním soudem pro Prahu 5, v nichž se jednotliví žalobci domáhají doplacení toho, oč v důsledku nové zákonné úpravy přišli za leden 2010. Snížení platů podle státních zástupců porušuje řadu ústavních principů a zásad, například princip dělby moci, princip nezávislosti státních zástupců a zákaz diskriminace.


Žalobci poukazují na starší nálezy, v nichž Ústavní soud sice toleroval zmrazení platů justičních činitelů, ale varoval před jejich snižováním, jež by napříště mohl hodnotit jako neústavní. Podobně se ÚS naposledy vyjádřil minulý týden. "Krok zákonodárce, jímž by došlo nikoliv k pozastavení tempa růstu platu soudců, nýbrž k byť i jen částečnému odnětí již dosažené úrovně jejich materiálního zabezpečení, by mohl ÚS jen stěží aprobovat," uvedli tehdy soudci.


Platy soudců a státních zástupců a některých dalších ústavních činitelů se od letošního ledna snížily o čtyři procenta v důsledku schválení takzvaného protikrizového balíčku. Celkem jde o 4800 lidí, stát prý ušetří asi 126,7 milionu korun. Původně se předpokládalo, že o čtyři procenta platu přijdou všichni státní zaměstnanci. To se ale nakonec nestalo. Podle státních zástupců a soudců je to nespravedlivé. Opatření kritizovala jak Soudcovská unie, tak Unie státních zástupců.


Státní zástupci se podle svého právního zástupce Pavla Uhla nemohli obrátit rovnou na Ústavní soud. "Technicky je to možné pouze tak, že podají žalobu k normálnímu soudu o zaplacení zbytku platu, o který byli zkráceni," uvedl nedávno Uhl. Obvodní soud poté využil možnost přerušit řízení a věc předložit ÚS, aby se zabýval ústavností normy. Je pravděpodobné, že ÚS bude věcně řešit jen první z podaných návrhů a ostatní odmítne kvůli tomu, že jde o totožnou problematiku.


Platy soudců a státních zástupců řeší různé právní předpisy. Čtyřprocentním snížením platu soudců se proto bude ÚS zabývat paralelně. Městský soud v Brně svůj návrh podal už počátkem března. Uvádí v něm mimo jiné to, že snížení platů soudcům Poslanecká sněmovna schválila ve stavu legislativní nouze, což smí udělat jen v mimořádných situacích. Podle Městského soudu Brno pro zrychlenou proceduru nebyl důvod.

Tagy: soud návrh

Zdroje: ČTK