Téměř každé druhé zemědělské firmě v Česku hrozí krach

- Aktuality autor: Jan Pastor

Zemědělství patří v Česku stále k nejrizikovějším odvětvím k podnikání. Téměř každá druhá společnost působící v tomto oboru je ohrožena krachem, vyplývá z analýzy, jejíž výsledky dnes zveřejnila společnost ČEKIA. Podnikání v zemědělství komplikují přísné unijní předpisy či rostoucí dovozy levných potravin. Podíl oboru na tuzemské ekonomice dlouhodobě klesá.

Ve srovnání se zbytkem národního hospodářství působí v zemědělství o třetinu méně firem spadající do kategorie "vynikající". Úpadek hrozí o 123 procent více firmám, než činí průměr zbytku ekonomiky. Podle analytičky Čekie Petry Štěpánové vysoký podíl firem ohrožených krachem a velmi nízký počet podniků hodnocených v kategorii "vynikající" svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti oboru.

"Příčiny lze spatřovat zejména v sílících konkurenčních tlacích a dodatečných investicích nutných pro dodržení platných norem kladených na technologii chovatelských zařízení, zachování životního prostředí a dalších hygienických předpisů," uvedla Štěpánová. Po vstupu země do Evropské unie a otevření trhu se české zemědělství potýká také s přílivem levnějších potravin ze zahraničí.

Nestabilní výkupní ceny

"Nedostatečný odbyt na domácím trhu a nízké, popřípadě c řeší někteří z prvovýrobců útlumem nebo úplným ukončením produkce nerentabilních komodit, případně úplným ukončením činnosti," podotkla Štěpánová. Pokles se podle ní týká především živočišné výroby, zejména chovu prasat a skotu.

V zemědělství aktuálně podnikají převážně rizikové subjekty, u nichž je vyšší míra nesplácení úvěrů a existuje zde vysoké nebezpečí prodlení při plnění závazků. Do kategorie rizikových spadá podle šetření 48,8 procenta zemědělských podniků, což je o 123 procent více než v rámci ČR celkově.

Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu Čekia Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujícím roce. Mezi nejlépe hodnocené zemědělské firmy podle Čekie patří společnosti Best a Agropodnik Znojmo.

Přísná unijní opatření

Výsledky analýzy potvrzují názor Zemědělského svazu ČR, řekl jeho předseda Martin Pýcha. "Příčinu tohoto výsledku je třeba vidět v tom, že ani po vstupu do Evropské unie neměla ČR v oblasti zemědělství vyjednané objektivně srovnatelné podmínky k vlastnímu rozvoji," uvedl. Ve srovnání se starými 15 zeměmi EU mají tuzemští zemědělci dodnes nižší podpory. Přísná unijní opatření ve vztahu k životnímu prostředí pak donutila zemědělce v uplynulých letech více investovat, čímž rostla jejich zadluženost a zemědělci postupně omezovali hlavně živočišnou výrobu.

Ve srovnání s původními členy EU je také nižší podíl zemědělců na konečné ceně potravinářských výrobků, na níž se podílejí také potravináři a zejména obchodníci. "Proto uspěly v hodnocení především podniky s výrazným podílem dále zpracované zemědělské produkce či s vysokým podílem nezemědělské produkce (přidružené výroby)," podotkl Pýcha. U typických zemědělských podniků se do hodnocení navíc výrazně promítá vliv počasí a s ním související výkyvy produkce. Ceny jsou pak výrazně ovlivňovány také výkyvy globálního trhu i samotným biologickým charakterem výroby. Z těchto důvodů roste pravděpodobnost prodlení plateb ze strany zemědělců i riziko nesplácení úvěrů.

Podle výsledků strukturálního šetření v zemědělství, takzvaného Agrocenzu klesl podíl zemědělství na HDP od roku 2000 do roku 2010 ze tří procent na 2,4 procenta.

Stavy prasat nejnižší  od roku 1921

České zemědělství je zejména díky evropským dotacím od vstupu do unie ziskové. Tuzemští farmáři stejně jako jejich kolegové z dalších zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 a později, pobírají na dotacích stále méně než zemědělci v původních členských státech unie. Úroveň přímých plateb by se měla vyrovnat po roce 2013. Agrárníci však upozorňují na to, že staré členské země ve skutečnosti nemají zájem o jejich narovnání a pokusí se takzvané přechodné období prodloužit.

Počty chovaných hospodářských zvířat v Česku se v posledních dvaceti letech výrazně snížily. Například stavy prasat v Česku loni klesly na nejnižší hodnotu od roku 1921, odkdy je statistici sledují. Ke konci roku 2011 jich tuzemští zemědělci chovali 1,49 milionu, což bylo takřka o pětinu méně než ke stejnému datu v roce 2010.

Loňský rok byl přes mírný pokles podpor pro české zemědělství velmi dobrý. Díky dobré úrodě většiny plodin i příznivému vývoji cen se očekává nadmíru dobrý výsledek celého oboru. Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) by loňský zisk odvětví mohl dosáhnout kolem 15 miliard korun. Pokud by tomu tak skutečně bylo, šlo by se o nejlepší výsledek od roku 1998, kdy statistici tento údaj sledují.

Tagy: krach krize zemědělství

Zdroje: ČTK