Rod Walderode má nárok na restituci

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku. Rodina se majetku domáhá od roku 1992.

K majetku, jehož se rod Walderode dožaduje, patří i zámek Hrubý Rohozec

K majetku, jehož se rod Walderode dožaduje, patří i zámek Hrubý Rohozec, zdroj: Profimedia.cz

Ve sporu jde mimo jiné o zámek Hrubý Rohozec. O vydání majetku v hodnotě tří miliard korun usiluje vdova po Karlovi des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová. Karll des Fours Walderode o panství přišel jako Němec na základě Benešových dekretů, nynější spor se týkal i toho, zda se za druhé světové války neprovinil vůči Československu.

Rozhodnutí soudu v Hradci navazuje na verdikty soudu nižší instance. Již v roce 2017 rozhodl ve prospěch rodu okresní soud v Semilech, který uznal restituční nárok. 

Z důkazů během průběhu sporu vyplynulo, že se Walderode neprovinil a v roce 1947 mu bylo navráceno občanství, tím byla již podle semilského soudu splněna podmínka návratu majetku rodině. 

Odvolání pak podaly Státní pozemkový úřad, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, město Turnov, Ředitelství silnic a dálnic ČR a společnost Kadlec. 

Protistrany se ještě mohou dovolat k Nejvyššímu soudu, to však nemá odkladný účinek. 

Rozsudek semilského soudu byl takzvaně mezitímní. Už tehdy zaznělo, že pokud bude potvrzen, začne se teprve řešit navracení pozemků. Včetně zámku Hrubý Rozhozec je jich 1400. Soud musí zjistit, co bylo zkonfiskováno dekretem a kdo je v současnosti vlastníkem pozemku. 

Tagy: restituce Česko domácí Benešovy dekrety druhá světová válka Turnov odvolací soud Panovníci a šlechta justice a soudy památky a architektura

Zdroje: čt24