Dnes je středa 7. prosince 2022., Svátek má Ambrož a Benjamín
Počasí dnes 0°C Smíšené přeháňky

Jste chytří, i když si to možná nemyslíte. Stačí vnímat náznaky a věřit vědcům

Jste chytří, i když si to možná nemyslíte. Stačí vnímat náznaky a věřit vědcům
Nepřipadáte si chytří? Stačí vnímat náznaky, která vám utvrdí v opaku. Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Hloupí lidé mají tendenci přeceňovat své znalosti, zatímco chytří lidé naopak podceňovat. Pokud si nejste jistí a pochybujete o sobě, existuje bezpočet studií, které vám dají naději, že jste chytří, i když si to nemyslíte. Alespoň v jedné se najde každý, stačí vnímat náznaky…

Navštěvovali jste jako malí hudební kurzy

Výzkumy naznačují, že hudba pomáhá rozvoji dětské mysli. Studie z roku 2011 odhalila, že výsledky testu verbální inteligence čtyř až šestiletých dětí se vylepšily po pouhém měsíci navštěvování hodin hudební výchovy.

Studie z roku 2004 vedená profesorem psychologie Glennem Schellenbergem pro změnu přišla na to, že šestileté děti, které chodily devět měsíců na hodiny klavíru nebo zpěvu, měly v testech vyšší IQ než jejich vrstevníci, kteří navštěvovali dramatický kroužek nebo žádné lekce. 

Hudba sama nezvyšuje inteligenci, může ale zvýšit kognitivní rozdíly, které už tak v reálném světě existují.

Jste nejstarší ze sourozenců

Norští epidemiologové studovali záznamy z armády a porovnávali pořadí narození, zdravotní stav a výši IQ u 250 tisíc osmnácti a devatenáctiletých mužů narozených mezi lety 1967 a 1976. Výsledky ukázaly, že průměrné IQ prvorozených dosahovalo 103, druhorozených 100 a děti narozené jako třetí v pořadí dosahovaly průměrného IQ 99 bodů.

Deník The New York Times zase zmiňuje studii z roku 2007, podle níž mají nejstarší děti průměrně o tři body vyšší IQ než jejich nejbližší sourozenec. "Studie ale zjistila, že rozdíl nevzniká díky biologickým faktorům, ale může za něj psychologická souhra mezi rodiči a dětmi," napsal deník.

Jste štíhlí

Ve studii z roku 2006 vědci po dobu pěti let porovnávali inteligenci u 2200 dospělých a zjistili, že čím větší byl jejich obvod pasu, tím nižší byly jejich poznávací schopnosti. Další studie odhalila, že jedenáctileté děti, které dopadly hůř u verbálních a nonverbálních inteligenčních testů, mají větší sklon k tomu být ve čtyřicítce obézní.

Myšlenku potvrzuje i jedna z nejnovějších studií mezi dětmi v předškolním věku. Ty s horším výsledkem u IQ testů měly zpravidla vyšší BMI. Podle autorů se na tom podílí i socioekonomické prostředí, ve kterém děti vyrůstají.

Jste rekreačním uživatelem drog

ThinkstockPhotos-186474150 Vysoký výsledek v IQ testech v dětství údajně znamená zvýšené riziko k závislostem. Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Ve studii z roku 2012 skupina vědců studovala 6000 Britů narozených v roce 1958. Zkoumali souvislost mezi vysokým IQ v dětství a užíváním nelegálních drog v dospělosti.

"Z naší rozsáhlé populační studie vychází, že hodnota IQ v jedenácti letech může ovlivnit náš přístup k vybraným nelegálním drogám o 31 let později," uvedli výzkumníci James W. White, Catharine R. Galeová a David Batty. Velmi inteligentní děti mají podle nich sklon k přejímání chování, které může v dospělosti ohrozit jejich zdraví a nejde jen o drogy, ale i o alkohol.

Pijete pravidelně alkohol

Spojitostí závislostí s inteligencí se zabýval i tým britského evolučního psychologa Satoshiho Kanazawy. Došel k závěru, že jak Britové, tak Američané, kteří v dětství nebo během puberty dosáhli vysokého IQ, zpravidla v dospělosti pijí více alkohol než ti, kteří v testech dopadli hůř než oni.

Jste leváci

Leváctví mají od pradávna lidé spojeno s kriminalistou a výzkumníci se stále nemohou dopátrat toho, proč mezi zločinci převažují právě ti levorucí. Snaží se tak najít alespoň souvislost leváctví s jinými vlastnostmi a schopnostmi.

Jedna ze studií například spojuje leváctví se vyšší schopností takzvaného divergentního myšlení, tedy schopností objevit větší množství originálních řešení problému. Díky tomu jsou tak leváci zpravidla kreativnější.

Jste vysocí

ThinkstockPhotos-462137951 Být vysoký se podle vědců vyplatí. Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Studie, kterou provedli v roce 2008 na Univerzitě v Princetonu, zjistila, že čím byli lidé vyšší, tím lepších dosáhli výsledků v inteligenčních testech a vydělávali jako dospělí víc peněz.   

Naučili jste se brzy číst

V roce 2012 porovnávali vědci téměř dva tisíce párů jednovaječných dvojčat ve Velké Británii. Zjistili, že sourozenec, který se naučil číst jako první, dosahoval lepších výsledků v testech kognitivních znalostí. Autoři studie naznačují, že čtení od útlého věku zvyšuje verbální i nonverbální schopnosti.

Jste vtipní

V jedné studii dostalo 400 studentů psychologie za úkol vyplnit inteligenční testy, které měřily jejich schopnost abstraktního uvažování a verbální inteligenci. Následně dostali za úkol otextovat několik karikatur z deníku The New York Times. Jejich texty pak posuzovali nezávislí hodnotitelé. Výsledek? Vtipnější komentáře pocházely od lidí s lepšími výsledky v inteligenčním testu.

Jste bordelář

ThinkstockPhotos-578078958 Nepořádek na stole podněcuje kreativitu. Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Dobrá zpráva pro všechny, kdo si nejsou schopni udržovat pořádek. Odborný magazín Psychogical Science publikoval studii psycholožky Kathleen Vohsové z Carlsonovy školy managementu na Univerzitě v Minnesotě, která tvrdí, že práce v neuklizeném prostředí podněcuje naši kreativitu.

Vohsová požádala 48 dobrovolníků, aby přišli s neobvyklým využitím pingpongového míčku. Čtyřiadvacet z nich, kteří pracovali v perfektně uklizené a uspořádané místnosti, přišlo s mnohem méně kreativními odpověďmi než druhá polovina pracující v neuklizené místnosti a u stolu ovládaném chaosem.  

Měli jste sex až po maturitě

U studentů středních škol s vysokým IQ je pravděpodobnější, že začnou se sexem až po maturitě než u jejich spolužáků s průměrným či nižším IQ. Tvrdí to studie Univerzity Chapel Hill v Severní Karolině, které se zúčastnilo dvanáct tisíc dospívajících.

Kromě toho, že nemají sex, se většina z nich ani s nikdy s nikým nelíbala nebo nedržela romanticky za ruku. Vysvětlení se nabízí několik - sníženým sexuálním apetitem počínaje, přes uvědomělost až po menší schopnost nalézt si partnera. 

Jste noční sova

Studie zveřejněná v Oficiálním věstníku Mezinárodní společnosti pro studium individuálních odlišností uvádí, že – pokud se vyloučí všechny ostatní proměnné, mají, co se týče intelektu, noční sovy tendenci porazit ranní ptáčata. Podle autorů inteligentnější lidé zůstávají dlouho vzhůru, protože chytřejší lidé jsou demograficky vhodnější pro "hájení a předávání evolučních hodnot". A ty se nejčastěji "předávají" v noci...

Zdroje: