Dnes je pátek 27. ledna 2023., Svátek má Ingrid
Počasí dnes 0°C Zataženo

Jakou část vyúčtování za energie můžeme ovlivnit?

Jakou část vyúčtování za energie můžeme ovlivnit?
zdroj: Profimedia

Vaše účty nemusí být neměnné

Celková částka, kterou najdete ve svém vyúčtování za energie je tvořena ze dvou částí – regulované a neregulované složky ceny. Tu regulovanou stanovuje každý rok Energetický regulační úřad (ERÚ) a neregulovaná se odvíjí od ceny energií vašeho dodavatele energií. V roce 2022 se poměr mezi těmito složkami výrazně změnil ve prospěch neregulované, což znamená, že nyní můžete konečnou cenu za energie ovlivnit mnohem více než dříve.

V roce 2021 tvořila neregulovaná složka, kterou určuje dodavatel, 47,7 % z celkové ceny elektřiny. V roce 2022 se tento poměr zvýšil na 59,4 %, což nyní tvoří více než polovinu konečné ceny ve vyúčtování, kterou můžete ovlivnit.

Složky ceny elektřiny na hladině nízkého napětí 2021 vs. 2022

mnd zdroj: Foto: MND
Zdroj: eru.cz

Cena elektřiny v části regulované se dle ERÚ zvýšila v průměru o 3,7 %. Konkrétní výše změny se však bude odvíjet od distribučního území a povahy odběru zákazníka. Do růstu regulovaných cen se negativně promítají především rostoucí náklady na krytí ztrát a na poskytování podpůrných služeb, které navyšuje drahá silová elektřina na burzách. Dalším faktorem jsou také rostoucí náklady na nezbytné investice v elektrizační soustavě, které odrážejí vyšší ceny stavebních prací i materiálů. Detail změny regulovaných složek u elektřiny dle distribuční sítě uvádí tabulka.

Změna regulovaných složek ceny 2022 vs. 2021 – ELEKTŘINA

  mnd zdroj: Foto: MND

Zdroj: eru.cz

U plynu se podíl neregulované složky ceny zvýšila ještě o něco více. V roce 2021 tvořila zhruba 70 %. V tomto roce je to již 81 % z celkové ceny ve vyúčtování a stejně jako u elektřiny, tak i zde mají zákazníci mnohem větší možnost ovlivnit své vyúčtování za plyn než v předešlém období.

Složky ceny plynu pro domácnosti a maloodběr 2021 vs. 2022

mnd zdroj: Foto: MND
Zdroj: eru.cz

U plynu vzrostou regulované platby pro domácnosti v průměru o 2,4 %. Jako hlavní důvod zvýšení regulovaných plateb u plynu uvádí ERÚ především rostoucí cenu plynu na burze, která se promítá do regulovaných výdajů na krytí ztrát. Za růstem stojí také rozvoj a údržba plynárenských soustav, především v Praze, kde distribuční síť prochází rozsáhlou několikaletou rekonstrukcí. Detail změny regulovaných složek u plynu dle distribuční sítě uvádí tabulka.

Změna regulovaných složek ceny 2022 vs. 2021 – PLYN

mnd zdroj: Foto: MND
Zdroj: eru.cz

Konečnou cenu za energie můžete ovlivnit ještě více než dříve

Jak bylo zmíněno výše, tak neregulovaná část ceny, kterou určuje samotný dodavatel energií, vzrostla u obou komodit a nyní tak tvoří více než polovinu konečné ceny za energie. O to více se tedy vyplatí věnovat čas správnému výběru dodavatele energií, díky kterému můžete snížit vaše vyúčtování. A podle čeho dále vybírat dodavatele? Třeba podle doporučení jiných zákazníků. Tím se mimo jiné zabýval náš poslední výzkum Spokojenost s dodavateli energií.

 

Zdroje:
MND