Biskupům se nelíbí vládní příručka k sexuální výchově

- Aktuality autor: red

Biskupům se nelíbí příručka ministerstva školství k sexuální výchově ve školách. Ta nebyla podle nich dostatečně konzultována a nabádá k přílišnému individualismu.

Sdělili to médiím po zasedání České biskupské konference (ČBK).

Čeští a moravští biskupové se zároveň vyjádřili k aférám sexuálního zneužívání dětí kněžími v zahraničí, přidali se k omluvě papeže Benedikta XVI. a vyjádřili lítost nad spáchanými hříchy. Ohradili se ale proti "útočné proticírkevní kampani", která podle jejich názoru případy provází. 

Ministerstvo školství připravilo nové příručky a metodický pokyn, jak učit sexuální výchovu na základních školách.

Podle ministryně Miroslavy Kopicové by měla být sexuální výchova ve školách pojímána komplexně, tedy aby žákům kromě nezbytných informací pomáhala formovat i morální postoje a podporovala jejich citový rozvoj. Biskupové jsou ale přesvědčeni, že sepsání materiálů měla předcházet širší diskuse mezi pedagogy, právníky, sexuology a rodiči. 

"Za nepřípustné považujeme vyznění metodické příručky, které diskriminujícím způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální prospěch jednotlivce," napsali biskupové. Příručka podle nich děti nabádá k přílišnému prosazování vlastního já na úkor vztahů s ostatními. Málo se prý v příručce zdůrazňuje, že sexualita je o vztahu mezi dvěma lidmi, že nejde jen o uspokojování potřeb jednotlivce. 

Církvi vadí také některé pasáže, které předpokládají, že děti mají zkušenost s pornografickými filmy a časopisy. V příručce se prý doporučují takové formy a metody, které ohrožují mravní výchovu mládeže. 

Biskupové prý podporují snahu podávat dětem a mládeži dostatek informací, které "by posloužily k utváření zralé lidské osobnosti". Jsou však přesvědčeni, že by se tak mělo dít s respektem ke kulturnímu, sociálnímu a rodinnému kontextu. 

Biskupové se navíc ohradili proti těm, kteří podle jejich názoru zneužívají staré kauzy sexuálních obtěžování dětí kněžími k vlastnímu obohacení. Jde například o americké právníky, kteří si údajně berou polovinu odškodného vyplaceného obětem zneužívání. "Odmítáme zaměňování individuální viny a zodpovědnosti za vinu kolektivní," napsali rovněž biskupové. 

Nelíbí se jim opakované útoky na papeže Benedikta XVI., který podle nich nenese vinu na skandálech. "Obviňování papeže či biskupa za hřích některého kněze je podobně jako obviňování Krista za Jidášovu zradu nespravedlivé," dodala ČBK.

Stálé mediální opakování případů navíc prý podporuje protikatolickou fobii. Zdůraznili však, že byť by šlo o jediný případ selhání, je nutné odsouzení zločinu a nulová tolerance. Ani při ostrém soudu by ale měla být dána hříšníkovi možnost pokání a odpuštění, doplnili biskupové.

Tagy: Vláda církev ministerstvo

Zdroje: ČTK