Bendl: Jsem pro více kontroly v Budvaru

- Aktuality autor: Michal Polák

Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) je pro posílení kontrolních pravomocí dozorčí rady státního podniku Budějovický Budvar, které tento týden navrhla. Podle ministra kontrolní funkce v podstatě neplnila. Třeba čerpání rozpočtu kontrolovalo ministerstvo zemědělství, které nemělo například informace týkající se dceřiných společností Budvaru, řekl dnes Bendl.

"Já jsem pro posílení kontrolní funkce - ona tam v podstatě žádná nebyla, protože rozpočet a jeho čerpání kontrolovalo ministerstvo zemědělství, neprocházel schvalovacím procesem, dozorčí radou, jak si myslíte, že by měl, a tak chci, aby se standardní věci, které se od dozorčí rady očekávají, aby se na úroveň dozorčí rady dostaly," uvedl ministr.

Ministerstvo podle něj nemělo veškeré informace, které se týkaly dceřiných společností, proč si je nikdo z ministerstva za jeho předchůdců nevyžádal, neví. "Mohu říct, že dozorčí rada neměla informaci třeba o tom, jak vypadají rozpočty dceřiných společností," řekl Bendl novinářům na agrosalonu Země živitelka.

Bendl si umí představit, že vedení podniku bude dozorčí radu informovat i o tom, že chystá nějakou investici, vypisuje výběrové řízení, jak dopadlo (...), to, co normální státní podnik dělá v každé obci, kraji, dodal. Ministr se sešel s předsedou dozorčí rady Janem Procházkou i ředitelem Jiřím Bočkem. Všichni prý vnímají potřebu zprůhlednit fungování Budvaru.

Zvýšení pravomocí

Dozorčí rada Budvaru navrhla zvýšení pravomocí v pondělí na mimořádném zasedání k výsledkům kontroly, kterou v podniku začátkem února nařídil Bendl. Ačkoli podle ministerstva komise shledala závažná zjištění týkající se zejména neprůhlednosti výběrových řízení, čerpání marketingových nákladů a nedostatečnosti vnitřního kontrolního systému, podle ředitele pivovaru Jiřího Bočka nejsou opatření z nich vyplývající zásadního charakteru.

"Máme v podstatě provést aktualizaci spisového řádu, jedná se o to, abychom v příloze účetní uzávěrky zveřejňovali finanční operace mezi matkou a společnostmi - to bude v příští výroční zprávě," řekl Boček. Pivovar má také třeba opravit směrnici týkající se provádění kontrol. Neprůhledné výběrové řízení v Budvaru podle něj nikdy nebylo. "Ani v jednom z těch, které komise kontrolovala, nevytkla vedení podniku pochybení z hlediska nakoupení kvality a dosažené ceny," zdůraznil.

Ministerstvo zemědělství podle Bendla stále hledá způsob, jak urychlit procesy známko-právních sporů národního podniku Budějovický Budvar ke značce Budweiser. "Jsem přesvědčen, že čím déle potrvají známko-právní spory, tak její cena bude do budoucna klesat, bez ohledu, kdo bude ministrem zemědělství. Čím rychlejší to bude, tím výš cena zůstane, čím déle to potrvá, tím cena bude klesat," uvedl Bendl. "Snažíme se hledat způsob, jak ty procesy urychlit, protože prostě konkurence nespí," zdůraznil.

Nechci privatizovat Budvar

Zopakoval, že Budvar privatizovat nechce. "Ministerstvo zemědělství Budvar privatizovat nebude, ale má zájem na tom, aby se právní spory co nejdříve vyřešily nebo alespoň urychlily. Už to trvá moc dlouho, a tu hodnotu, kterou známky měly před 20 lety, už dnes nemají," uzavřel.

Globální spory o ochrannou známku Budweiser trvají od roku 1907, tedy více než 100 let. Budvar je v nich zvláště v posledních letech úspěšný. V letech 2000 až 2011 bylo definitivně uzavřeno 124 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budvar vyhrál 88 případů, osm skončilo smírem nebo remízou.

Dozorčí rada podle platného statutu, ale v rozsahu, který určuje zakladatel (MZe), schvaluje koncepci rozvoje, nakládání s majetkem, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření a přezkoumává roční účetní uzávěrku. Řediteli a zakladateli navrhuje rozdělení zisku, dohlíží na výkon působnosti ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti. Je povinna upozornit ředitel a zakladatele na zjištěné nedostatky, přitom může navrhnout řediteli opatření k nápravě.

Tagy: Budvar bendl

Zdroje: ČTK