Dnes je sobota 28. ledna 2023., Svátek má Otýlie
Počasí dnes 0°C Zataženo

Smart Business Festival opět získal příznivé ohlasy

Smart Business Festival opět získal příznivé ohlasy
zdroj: tisková zpráva

Křižíkovy pavilony v pražských Holešovicích ve dnech 26. a 27. října hostily Festival chytrého podnikání, jehož cílem bylo podpořit české firmy v jejich rozvoji a dát jim impulsy k využití inovací, které jim pomohou k efektivnějšímu podnikání. Ohlasy na letošní ročník Festivalu chytrého podnikání byly velice příznivé. 

Letos v říjnu se v Křižíkových pavilonech na Výstavišti Praha Holešovice konal již druhý ročník Smart Business Festivalu. Ve dvou dnech se účastníkům v bohatém přednáškovém programu představilo téměř 70 řečníků z 5 zemí. Účastníci zároveň měli možnost navštívit zajímavé expozice více než 40 vystavovatelů, zjistit více o chytrých řešeních pro firmy a nechyběly ani informace o tzv. Průmyslu 4.0. a jeho výhodách využitelných pro rozvoj podnikání.

Zatímco první den Festivalu byl věnován obecným řešením pro chytré podnikání, druhý den byl zaměřen na téma Průmyslu 4.0. a exkluzivně se v něm představili zástupci 5 zemí, kteří hledali „pět rozdílů“ v pojetí tohoto fenoménu v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Německu a USA.

Ohlasy na letošní ročník Smart Business Festivalu byly velice příznivé. Níže uvádíme některé z nich:
Ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Jan Mládek, CSc., svou účast na Smart Business Festivalu 2016 komentoval slovy: „Považuji takové akce jako je Smart Business Festival za důležité už proto, že pomáhají dostat do hlubšího povědomí a souvislostí odborné i široké veřejnosti národní iniciativu Průmysl 4.0, která zásadním způsobem předznamenává zcela nový charakter průmyslu, podnikání i života celé společnosti.“

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., člen řídící rady sdružení CzechInno ke Smart Business Festivalu 2016 dodává: “Obsah odborných sekcí úvodního dne – úspory materiálových zdrojů, řešení pro vaši firmu, marketing, poradenství a logistika a jednotlivých panelů druhého dne – technologie budoucnosti, investice do budoucnosti, lidé pro novou éru, obchodní modely, právo a společnost nové éry, tvoří základ procesů aktuální průmyslové revoluce. Poděkoval jsem všem odborným a mediálním partnerům SBF 2016, osobně kvalitní moderátorce obou dnů SBF 2016 Daniele Písařovicové. Regionální setkání se uskuteční ve vybraných místech ČR, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s aktivní účastí vědeckotechnických parků. Úvodní setkání v Plzni se uskuteční dne 24. 1. 2017 v prostředí BIC Plzeň. Místa a termíny dalších regionálních setkání projedná a schválí výbor Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. dne 13. 12. 2016 v součinnosti se sdružením CzechInno.“

Kateřina Pištorová, manažerka externí komunikace a tisková mluvčí společnosti Siemens s.r.o. uvádí: “V propojení se Smart Business Festivalem vidíme příležitost jak i nadále podporovat téma právě probíhající čtvrté průmyslové revoluce, které je Siemens významným propagátorem. Již nyní se těšíme, až se prostřednictvím regionálních eventů setkáme s experty na tuto problematiku napříč celou republikou”.

Petr Hladík z Technologického centra akademie věd a koordinátor Enterprise Europe Network dodává: „Se sdružením CzechInno jsme již spoluorganizovali první ročník Smart Business Festivalu, a je radost pozorovat posun 2. ročníku oproti tomu 1., testovacímu. Pevně věříme, že se tato akce bude nadále vyvíjet a posouvat dále“.

Václav Mach ze společnosti Microsoft Corporation ke Smart Business Festivalu uvedl: „Načasováním do týdne SME, tedy do týdne podpory malých a středních podniků, se festival zaměřil na to, co je pro Evropu zásadní. Dal tak malým a středním firmám novou vizi, a to, co pro ně inovace mohou znamenat. Inovace jsou pro firmy významné, ale představují i rizika, a proto je důležité mluvit o nich veřejně. Jsme rádi, že jsme se i letos mohli zúčastnit.“

Richard Gürlich z advokátní kanceláře Gürlich & Co se ke Smart Business Festivalu vyjádřil následovně: „Líbí se mi, že se na Smart Business Festivalu sešlo hodně lidí, ale i spousta nápadů a chytrých řešení. Ocenil jsem také výborný food court. Na festivalu panovala uvolněná atmosféra a účastníci zde měli možnost získat spoustu zajímavých informací“.

Martina Rosenkrancová, Marketing Specialist ze společnosti X-Center, s.r.o. uvádí: „Již dříve jsme se zúčastnili akce, kterou pořádalo sdružení CzechInno, konkrétně Festivalu Exportu. Získali jsme zde spoustu zajímavých kontaktů, nicméně, Smart Business Festival byl pro nás, jako pro IT firmu, ještě zajímavější, a to zejména skladbou účastníků z široké veřejnosti, ale i přednášejících a vystavovatelů. Byl pro nás zajímavý také tematicky, protože X-Center s.r.o. je tvůrcem chytrého řešení pro vytěžování dat z PDF dokumentů a jejich následného uložení do podnikového systému. Akci pro nás hodnotíme jako velice přínosnou a počítáme s naší účastí v i v příštích letech“.

Jiří Landovský ze společnosti Český trh práce uvedl: „Na festivalu se sešla dobrá skupina vystavovatelů, zúčastnili jsme se zajímavých diskuzí a možná jsme získali několik zajímavých partnerů. Sešli se tu lidé, kteří nabízí, ale i hledají chytrá řešení, focus na téma se mi velice líbí.“

Štěpán Bartyzal, jednatel společnosti Český Trh Práce s.r.o. doplnil: „Zúčastnili jsme se Smart Business Festivalu se systémem Recruitis, který mění svět personalistům. A díky přítomné odborné veřejnosti se nám podařilo navázat zajímavé kontakty s velkým potenciálem pro budoucí spolupráci.“

Smart Business Festival je součástí unikátního systému podporující inovace v ČR, za kterých stojí sdružení CzechInno. Příští Smart Business Festival se uskuteční opět v Praze v druhé polovině října 2017.

Zdroje:
Inzerce