Dnes je středa 25. května 2022., Svátek má Viola
Počasí dnes 13°C Občasný déšť

Síť Enterprise Europe Network napomáhá inovacím v českých malých a středních podnicích

Síť Enterprise Europe Network napomáhá inovacím v českých malých a středních podnicích
zdroj: tisková zpráva

Jedním z cílů Evropské unie na poli podpory malých a středních podniků je zvyšování jejich konkurenceschopnosti formou podpory jejich spolupráce s výzkumnou sférou v národním i evropském kontextu. Právě to je cílem projektu InnoNet, který připravilo sdružení CzechInno s podporou Europe Enterprise Network v České republice.

Jak dlouhodobě dokládají statistické údaje, jsou malé a střední podniky v České republice stejně jako v celé Evropské unii skutečným tahounem ekonomického růstu. Přispívají značnou měrou k tvorbě hrubého domácího produktu, vytvářejí nejvíce nových pracovních míst a jsou prostředím, v němž se rodí největší množství inovací. Jejich hendikepem však jsou omezené kapacity, které jim často znemožňují tohoto potenciálu využít.

S ohledem na tyto skutečnosti realizuje Evropská komise v posledních letech řadu programů, které si kladou za cíl malé a střední firmy efektivně podporovat v jejich rozvoji. Jednou z forem takové podpory jei poskytování poradenství. Aby bylo efektivní, musí být poradenské služby kvalitní, komplexní a snadno a rychle dosažitelné v různých částech České republiky, potažmo i Evropy. Tyto parametry splňují poradenské služby, které poskytuje síť Enterprise Europe Network jako jedna z těchto evropských podpůrných iniciativ. Síť byla ustavena z rozhodnutí Evropské komise s cílem zajistit větší konkurenceschopnost malých a středních podniků a jejich lepší postavení na mezinárodních trzích tím, že krom poskytování poradenských služeb mj. i  napomáhá vyhledávat vhodné zahraniční partnery pro mezinárodní vědeckotechnické nebo obchodní spolupráce.

Mezi dvěma odtažitými světy

V letošním roce síť Enterprise Europe Network nově rozšíří nabídku svých služeb pro inovační firmy i do sféry, která v České republice dosud nepatří mezi příliš rozvinuté – do oblasti zprostředkování kontaktů mezi firmami a výzkumnými, vědeckými a akademickými organizacemi. V okolních vyspělých zemích produktivní a neformální vzájemné kontakty mezi těmito „dvěma odtažitými světy“ – firemním a akademickým - již dlouhou dobu tvoří skutečný základ procesů vedoucích k podstatným technologickým inovacím. V České republice však tento druh spolupráce nemá příliš zakořeněnou tradici, což je ke škodě jak podnikatelům, tak akademikům

S cílem prolomit tuto nežádoucí praxi navázala Enterprise Europe Network ČR v letošním roce úzkou spolupráci s tematicky příbuzným projektem Inovačních Networkingů (InnoNetů), který realizuje sdružení CzechInno, z.s.p.o. InnoNety jsou platformami pro budování vzájemných kontaktů mezi firemní a akademickou sférou a jejich cílem je v návaznosti na strategické záměry shrnuté mj. do Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na léta 2012 – 2020 zvýšení konkurenceschopnosti českého podnikatelského prostředí.

Smysl celého projektu InnoNetů výstižně vyjadřuje předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl : "CzechInno si klade za cíl vytvořit komplexní databázi kontaktů inovačního podnikání v ČR a zorganizovat sérii reprezentativních networkingových setkáních s cílem podpory vzájemné výměny kontaktů a best practices.“ Jednotlivá inovační networkingová setkání  se zaměří na spolupráci v jednotlivých oborech. "Budou se střídat InnoNety, jejichž účastníky budou výlučně malé a střední podniky a setkání, na nichž budou participovat rovněž zástupci akademické sféry," upřesňuje David Kratochvíl.

Prostředník mezi podnikateli a InnoNetem

Mezi účastníky InnoNetů mohou být malé a střední podniky s majoritním českým kapitálem, které splňují definici inovačního podnikání. To znamená ty, které vnesly do svého podnikání inovační prvek z oblasti nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti techniky, společenských věd nebo ekonomie. Mohou to být ale i organizace sdružující malé a střední podniky s inovačním potenciálem nebo vědecké, výzkumné a akademické instituce. Zapojení těchto subjektů a jejich informovanost o projektu je velmi důležitá z hlediska získání bezprostřední zpětné vazby z podnikatelského a akademického prostředí o reálném stavu inovačního podnikání v ČR.

Důležitá zprostředkovatelská role  Enterprise Europe Network v popsané iniciativě bude spočívat především ve využití  rozsáhlé kontaktní databáze firem, které síť za předchozí léta své existence vybudovala.  Síť proto bude nejenom přímým prostředníkem mezi podnikateli a InnoNetem, ale také může pomoci inovátorům vyhledávat zahraniční partnery pro obchodní, technologickou nebo výzkumnou spolupráci či proniknout s vytvořenými inovacemi přímo na zahraniční trhy.

V průběhu let 2012 – 2013 plánuje družení CzechInno uspořádání celkem 7 networkingových setkání (InnoNetů), závěrečný InnoNet potom proběhne ve formě konference. Více aktuálních informací získají zájemci na www.czechinno.cz. Úzká spolupráce CzechInno a Enterprise Europe Network při přípravě a realizaci těchto networkingových setkání tak přispěje k postupnému odbourávání mezioborových bariér a usnadní tvůrčí komunikaci a kontakty mezi různorodými aktéry inovačního procesu.