Dnes je sobota 28. ledna 2023., Svátek má Otýlie
Počasí dnes -3°C Zataženo

První ročník Festivalu Exportu CZ zabodoval

První ročník Festivalu Exportu CZ zabodoval
Festival Exportu CZ 2013 | zdroj: www.czechinno.cz

V pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague dnes proběhl historicky první ročník prezentační, informační a kontaktní akce s názvem Festival Exportu CZ 2013. Moderátorka Marcela Augustová provedla účastníky úvodní částí a informačním blokem, ve kterých získali informace a kontakty potřebné pro zahájení úspěšného vývozu, součástí festivalu byly prezentace firem, teritoriální informace i zajímavý doprovodný program spočívající v ochutnávkách teritoriálních specialit, výstavách etnického umění či hudebním vystoupení. 

Účastníci kromě základních informací o státní podpoře exportu ocenili zejména možnost přímých konzultací o obchodních příležitostech v zahraničí se zástupci států, které by se mohly stát budoucností českého exportu.

Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery uspořádalo dne 27.6.2013 Festival Exportu CZ - první setkání firem a zástupců institucí zaměřených na podporu exportu ve formě přehlídky aspektů, které podpora exportu obnáší. Na prezentační, informační a networkingové akci s názvem Festival Exportu CZ tak účastníci vyslechli v dopoledním informačním bloku například  přednášky České exportní banky či společnosti EGAP, Svazu průmyslu a dopravy a sítě Enterprise Europe Network, která poskytuje poradenské služby podnikatelům v 54 zemích světa. Pozornost zaujala vystoupení předsedy ICC ČR a generálního sekretáře AIP ČR. 

„Kdykoli se děje něco, co pomůže českým malým a středním firmám se rozhodovat o tom, zda a kam začít exportovat, je logické, že je Česká exportní banka při tom,“ řekl při příležitosti slavnostního zahájení akce náměstek generálního ředitele České exportní banky Petr Križan. „Festival Exportu CZ je pro nás příležitostí, jak nabídnout podnět k vývozu nerozhodným či doposud nerozhodnutým firmám.“

Koordinátorka sítě Enterprise Europe Network  ČR Daniela Váchová k akci říká: „Koncept této akce je zcela ojedinělý – na jednom místě získá zájemce maximální škálu informací a kontaktů, ale i dojmů, které jsou důležité jeho budoucí obchodní vztahy. V dalším rozvoji své vývozní strategie pak může pokračovat třeba i za pomoci využití poradenství sítě EEN.“

V odpoledním bloku se pak kromě zástupců firem aktivních v oblasti exportu a poskytování poradenství pro export představila i vybraná teritoria spadající mezi prioritní a zájmové proexportní země v návaznosti na Exportní strategii ČR pro léta 2012 – 2020. Své vstupy tak přednesly například Obchodní zastupitelství Ruské federace v Praze, Velvyslanectví Mexika v ČR, Velvyslanectví Marockého království v Praze či ambasády Jihoafrické republiky a Slovinska a zastoupení sítě Enterprise Europe Network v Číně a Rumunsku.

„Ráda bych poděkovala organizátorům za možnost podílet se na uspořádání akce, která dosud neměla v oblasti podpory exportu obdoby: účastníci na ní měli možnost přímého kontaktu se zástupci celé řady zahraničních destinací, s nimiž lze navázat obchodní spolupráci, a řada z nich tak snad ztratí svůj ostych a obavy ze zahraniční spolupráce s dosud neznámými zeměmi,“ uvedla ve svém vystoupení velvyslankyně Marockého království v Praze Její Excelence paní Souriya Otmani.

„Děkujeme sdružení CzechInno za možnost zapojit se do akce, na které bylo nabídnuto českým exportérům to nejširší možné spektrum informací o perspektivních vývozních destinacích – od základních informací a kontaktů až po možnost ochutnat místní produkty a seznámit se s kulturou těchto zemí. I to jsou totiž neodmyslitelné aspekty mezinárodního obchodu, bez kterých si lze stěží představit úspěšnou obchodní spolupráci,“ shrnul participaci Mexika obchodní rada Velvyslanectví Mexika v České republice pan Roberto Diego del Corral.

Přednáškový program byl doprovázen paralelním doprovodným programem – v jeho rámci prezentovaly svými stánky zastoupení zahraničních států a firmy – úspěšní a aktivní exportéři. Kromě přehlídky úspěšných českých vývozních artiklů, tak účastníci naopak mohli získat náhled i na artikly dovozní a formou „pozvánek“ do exotických zahraničních destinací ochutnat tradiční delikatesy od mayského nopalového pečiva, přes marocký čaj a cukrovinky, až po mexickou tequilu. Na závěr čekalo účastníky hudební překvapení ve formě vystoupení tradiční mexické skupiny Mariachi Azteca de Praga.

Akci zakončil člen řídicí rady sdružení CzechInno Pavel Švejda, který ji shrnul těmito slovy: „Jsem rád, že jsem se mohl podílet na zrodu velmi úspěšného projektu, který českým firmám napomůže ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Vždyť společné setkávání a komunikace jsou klíčem k úspěšné spolupráci.“

Podrobné informace o obsahu akce a souhrn přednesených prezentací jsou k dispozici na webové stránce www.czechinno.cz a www.festivalexportu.cz.  

Zdroje: