Dnes je středa 18. května 2022., Svátek má Nataša
Počasí dnes 21°C Skoro jasno

Přísnější dohled v pojišťovnictví?

Přísnější dohled v pojišťovnictví?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Před třemi roky se změnila struktura dohledu nad finančním trhem. Na téměř všechny finanční instituce dohlíží Česká národní banka. Byl to správný krok? Poznáme rozdíl jako soukromé osoby? Jak ČNB dohled vlastně provádí?

Převzato ze serveru Finance.cz

V devadesátých letech minulého století rostla poptávka občanů po finančních produktech a na to samozřejmě zareagovaly i finanční instituce. Začaly nabízet nové, jiné i kombinované služby a produkty a tudíž rostla provázanost jednotlivých segmentů finančního trhu a jeho institucí. Reakcí na integraci finančních trhů byl trend k integraci dohledu nad finančním sektorem. K 31.3.2006 tedy ukončil svou činnost Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Tyto tři úřady vykonávající dohled, které spadaly pod Ministerstvo financí, nahradila Česká národní banka. Šlo o logický krok? Jako soukromé osoby žádný rozdíl nepociťujeme. Co na to lidé z branže? Marek Vích, tiskový mluvčí Kooperativy, toto téma okomentoval: “Za nás lze říci, že považujeme integraci dohledu nad finančním trhem a finančními institucemi do ČNB za pochopitelný a logický krok." Dle vyjádření České asociace pojišťoven je třeba si uvědomit, že pojišťovnictví je oborem regulovaným, a tím pádem rozhodující část tuzemských právních přepisů vychází z právních aktů EU k pojišťovnictví - včetně postavení a úkolů dohledu. ČAP rovněž uvádí, že od roku 2006 se v legislativě týkající se finančních služeb skutečně postupně prosazují snahy o jednotný přístup k regulaci určitých segmentů finančního trhu. K vyjádření, zda integrovaný dohled přinesl další synergické i finanční efekty, nemá asociace dostatek informací. A může tedy konstatovat, že spolupráce mezi regulátorem, orgánem dohledu a asociací je na odpovídající úrovni. Tato skutečnost bezpochyby přispívá k dlouhodobé stabilitě českého pojistného trhu. Tato změna vyplynula ze zákona č. 363/1996 Sb., o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonů. Již tři roky tedy vykonává Česká národní banka dohled nejen nad bankovním sektorem, ale i nad kapitálovým trhem, pojišťovacím sektorem, nad obchodníky s cennými papíry. V zorném poli má ČNB i investiční společnosti a fondy, družstevní záložny, penzijní fondy (s výjimkou poskytování státního příspěvku) a tzv. devizová místa (např. směnárenské pracoviště). V ČNB muselo tudíž dojít k personálním i strukturálním změnám. Zaměstnanci Ministerstva financí se stali zaměstnanci České národní banky a vytvořily se nové odbory. Mimo jiné i Sekce dohledu nad finančním trhem, která se člení na následující odbory: • odbor dohledu nad úvěrovými institucemi, • odbor dohledu nad pojišťovnictvím, • odbor dohledu nad kapitálovým trhem, • odbor kontroly řízení rizik a • odbor kontroly pravidel jednání a odborné péče. Od 1. ledna 2008 existují v ČNB tři dohledové sekce: regulace a analýzy, licenční a sankční řízení a vlastní výkon dohledu. Právě z posledně jmenované sekce pochází odbor dohledu nad pojišťovnictvím. Jedna část dohledu je, jak jsou pojišťovny obezřetné a ta druhá – jak pojišťovny nabízejí své produkty (jak je dodržován zákon o zprostředkovatelích a o pojistné smlouvě). Jak ČNB provádí dohled? ČNB vyhodnocuje finanční situace pojišťoven včetně dodržování pravidel obezřetného podnikání. Základním zdrojem informací jsou pravidelně zasílané výkazy, dále jsou to účetní závěrky, výroční zprávy, veřejné zprávy, tiskové zprávy, auditorské zprávy, informace z kontrol na místě a informačních návštěv. Každá pojišťovna má svého inspektora, který je prostředníkem pokud jde o dotazy či konzultace a který se snaží o neformální setkání s pracovníky dané pojišťovny. ČNB posuzuje způsob, jakým příslušná pojišťovna identifikuje, měří a řídí podstupovaná rizika. Také ověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému. Snad nejdůležitějším aspektem dohledu je prověřování dostatečnosti technických rezerv, způsob jejich tvorby a použití. Experti ČNB připravují tzv. obezřetnostní vyhlášku, která by měla upravovat kvantitativní požadavky na technické rezervy. Tato vyhláška bude stanovovat i další důležité body – požadavky na řídící a kontrolní systém, podklady k žádostem o licenci, převodu kmene, dále údaje týkající se informační povinnosti pojišťoven, zprávy odpovědného pojistného matematika, způsob výpočtu solventnosti a upravené míry solventnosti, limity a podmínky pro položky finančního umístění a garančního fondu včetně způsobu a čerpání vyrovnávací rezervy a stanovení maximální technické úrokové míry. ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN (ČAP) je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, které zahájilo činnost k 1. lednu 1994. Od r. 1998 je řádným členem Evropské federace národních asociací pojistitelů Comité Européen des Assurances (CEA). ČAP zastupuje, hájí a prosazuje zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dalším subjektům. Podporuje také zájmy českého pojistného trhu vůči EU, spolupracuje se zahraničními asociacemi a institucemi a podporuje rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice.