Dnes je sobota 28. ledna 2023., Svátek má Otýlie
Počasí dnes -4°C Zataženo

Přečtěte si o zákoníku, který ode dneška řídí váš život

Přečtěte si o zákoníku, který ode dneška řídí váš život
Jiří Pospíšil | zdroj: Profimedia

Prvním lednem vstupuje v účinnost nový občanský zákoník. Těžko říci, zda vláda premiéra Zemana měla právě takovou představu, když ministru Otakaru Motejlovi zadávala přípravu nového zákoníku v oblasti, která se dotýká každodenního života jako žádná jiná. 

ParlamentníListy.cz oslovily v minulých měsících řadu expertů, kteří se shodují, že kodexu vtiskl svou nezaměnitelnou pečeť bývalý ministr spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil. Proto je do značné míry právem označován za „otce“ této normy, což však rovněž znamená politickou odpovědnost za důsledky, které zákoník bude mít. A nutno přiznat, že těch se oslovení experti obávají.

„Nikdo nebude vědět, co vlastně může a co nemůže. Dalších dvacet let se bude dělat judikatura k tomu, co se může a co se nemůže,“ upozorňuje advokátka Klára Samková, která o zákoníku hovoří jako o „vraždě národa“.

Podle ní člověk bez právnického vzdělání nemá šanci se v předpisu vyznat. Proto bude muset využívat služeb advokátů, nebo si kupovat různé výklady a komentáře. Samková v tom vidí zájem bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který zákoník v této podobě prosadil.

Vzhledem k nejasnostem a přetíženosti soudů, které jsme svědky už teď, Samková vážně hovoří o tom, že se neobyčejně ztíží vymáhání práva, což může vést k nárůstu popularity „mimoprávními“ řešeními, včetně těch nejbrutálnějších.

„Čekejme značný nárůst násilné kriminality způsobené mafiánskými metodami vymáhání tu ochrany, tu naopak neoprávněných nároků. Jestliže někdo bude vědět, že se nedomůže práva na základě soudního rozhodnutí, tak začne ty věci řešit svépomocně, a to ve formě násilné trestné činnosti, která podle jejich názorů ten problém vyřeší. A smutné je, že ono ho to částečně vyřeší. Jen za tím občas zůstanou nějaké zlámané ručičky, nožičky, občas nějaká mrtvolka,“ řekla k tomu Samková pro ParlamentníListy.cz.

Chaos a nestabilita podle Samkové nepřijde ze dne na den, ale v řádu let, když se občané dlouho nebudou moci dovolat svých práv. Ustálení soudního rozhodování, které by znamenalo alespoň částečnou předvídatelnost práva, totiž podle Samkové může trvat klidně dvacet let.

Doktorka Samková také upozorňuje na zákon o obchodních korporacích, který nabývá účinnosti stejně jako občanský zákoník, ale příliš se o něm nemluví. Tento předpis, který nahrazuje korporátní část dosavadního obchodního zákoníku, přitom obsahuje rovněž mnohé „chuťovky“.

„Podle nové právní úpravy se u společnosti s ručením omezeným snižuje základní kapitál na 1 Kč z dosavadních 200 000 Kč. Předmětem vkladu může být kromě kapitálu také provedení práce nebo poskytnutí služby,“ upozorňuje advokátka na výrazné zmírnění podmínek pro podnikání.

Navíc u veřejných obchodních společností a komanditních společností nemusí společníci, respektive komplementáři, vůbec splňovat podmínky pro provozování živnosti, ačkoliv doposud tomu tak bylo, a ačkoliv jejich role je osobám samostatně výdělečně činným velmi podobná. Dokonce nemají ani povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Samková proto varuje, že se doširoka otevírají dveře nejrůznějším podvodům, které mohou páchat tyto společnosti.

V těchto změnách navíc vidí promyšlený záměr politické reprezentace, které podle Samkové jde jen o to, jak dostat z lidí další peníze, když už je veškerý státní majetek rozkraden a na bruselské dotace nelze po řadě skandálů příliš spoléhat.

„Je tedy nutno hledat další možnosti, jak se bezpečně napojit na penězovod ze státního rozpočtu. Zatímco se národ – jehož naprostá většina má zájem na dodržování práva a zákonů a chce je dodržovat – bude snažit zjistit, podle jakých pravidel a jak má vlastně žít, pomocí korunových korporací bude možno dosáhnout kýžených efektů. Nikdo z `obyčejných` lidí nebude mít sílu na to, aby mocenským a ekonomickým manipulacím čelil,“ zrekapitulovala doktorka Samková, podle které je přístup politiků k veřejnosti v tomto případě charakterizován starou známou poučkou „kdo si hraje, nezlobí“.

Nový občanský zákoník podle Kláry Samkové umetá cestičku k rabovacím nájezdům, jaké lidé v této zemi nezažili od vpádu tatarských hord.

ParlamentníListy.cz následně konfrontovaly s námitkami doktorky Samkové bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který je však nechtěl komentovat. „Vyjádření této dámy vůbec nebudu komentovat, to je pod moji úroveň. Nepovažuji ji za seriózního odborníka, abych se k jejím výrokům vyjadřoval."   

Advokát Hrádela: Je to miliardový byznys

K tomu, aby si veřejnost udělala o novém občanském zákoníku obrázek, přispěl na webu ParlamentníchListů.cz i kolega Samkové, advokát Karol Hrádela. Je třeba dodat, že doktor Hrádela se velmi snažil o odložení platnosti zákoníku, které by umožnilo jeho přepracování, a dokonce v tomto směru dokázal prosadit usnesení Advokátní komory. Na něj však nikdo nebral zřetel.

O novém občanském zákoníku se podle Hrádely mluvilo již od devadesátých let a původně na něm existoval konsensus. „Původně předpokládaný nový občanský zákoník měl být stručný, jasný, přehledný a proto nevyžadující dlouhé období mezi schválením a nabytím účinnosti a měl být zejména rychle schválený. Očekávalo se, že přijetí kvalitního stručného dokumentu nebude nic bránit,“ říká advokát.

V průběhu příprav normy se ale situace radikálně změnila nástupem ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Jiří Pospíšil podle Hrádely velmi rázně vyčistil Legislativní radu vlády, která měla dokument schvalovat, a dosadil tam řadu svých kolegů, spojených s Právnickou fakultou v Plzni. Do legislativní rady se mimo jiné dostala řada právníků, kteří byli autory schvalovaných zákonů, což byl značný střet zájmů. Čistka v legislativní radě postihla například profesora Václava Pavlíčka, který vehementně protestoval například proti církevním restitucím. Právě po těchto změnách podle Hrádely začaly legislativní radou procházet velmi podivné předpisy.

Samo schvalování podle Hrádely probíhalo často velmi podivným způsobem. Při projednávání v Senátu například ministr Jiří Pospíšil sliboval, že „do roka“ bude sepsán komentář k zákonu, který by ujasnil jeho výklad. Komplexní komentář se však podle Hrádely neobjevil až do října, kdy byl rozhovor pořizován. Mezitím už uplynula legisvakanční lhůta a zákoník nabývá účinnosti. Rovněž byli umlčováni kritici normy, čehož nesmutnějším příkladem je zastavení vydávání uznávaného časopisu Právní zpravodaj ihned poté, co v roce 2008 přinesl kritiku tohoto předpisu z řad významných právních teoretiků.

Mimoto doktor Hrádela zmínil i další opomíjený aspekt celé legislativní revoluce. Nový předpis totiž přináší nezbytnost vydání komentářů, školení pro zaměstnance firem a úřadů a dalších aktivit, které jsou samozřejmě placené. „Někteří členové Legislativní rady vlády tuto problematiku přednášejí, vydávají publikace atd., a to vše v rozsahu, který by bez změny právního prostředí nebyl očekávaný a možný. V souvislosti se zákoníkem publikují pro specializovaná nakladatelství atd. Někdo musí takovouto aktivitu zaplatit,“ připomíná advokát.

Ten následně připomněl, že očekávaný podrobný komentář má mít sedm tisíc stránek a stát bezmála deset tisíc korun. A tento komentář si budou muset koupit advokáti, kterých je v zemi jedenáct tisíc, a kromě nich rovněž státní zástupci, soudci, školy a samozřejmě podle potřeby podnikatelské subjekty. Peníze jen za tyto komentáře se tak počítají ve stamilionech. Nemluvě o dalších příjmech z vysokoškolských učebnic či různých poradců a rukovětí, které bude třeba přepracovat. „Na sněmu ČAK dokonce jeden z advokátů, jehož jméno znám, upozorňoval a rozčiloval se v kuloárních diskusích, že již vynaložil v souvislosti s novým občanským zákoníkem 150 tisíc korun. Jeho tvrzení nepovažuji za přehnané,“ dodal doktor Hrádela.

Lidé nový zákoník vítají, míní Pospíšil

Na problémy, které mohou občanům s novým zákoníkem nastat, upozornil pro ParlamentníListy.cz dokonce i jeho spoluautor Jaroslav Svejkovský. „Já osobně mám určité výhrady vůči občanskému zákoníku, a to například v tom smyslu, že je mnohdy více liberální a nedokončuje v některých momentech právě apel na občany či právnické osoby v tom smyslu, aby každý byl dbalý, a jeho právo tím bude zajišťováno,“ zmínil.

Sám Svejkovský upozorňuje, že v zákoníku je ponechán značný prostor dohodám stran, které ani nemusí být písemné, což může svádět k lehkomyslnostem. „Mnohé formulace jsou víc výkladové než normativní, v některých momentech si úprava určitým způsobem odporuje,“ varoval dokonce spoluautor úpravy.

Bývalý ministr spravedlnosti a duchovní otec nového kodexu Jiří Pospíšil, kterého ParlamentníListy.cz rovněž oslovily, trvá na tom, že zákoník je dobře připravený a není důvod jeho účinnost odkládat. „Odložení občanského zákoníku by vedlo k právnímu chaosu. Opravdové autority a veličiny, ať už soudci Nejvyššího soudu typu doktora Fialy, akademici z právnických fakult nebo Advokátní komora tvrdí: Už ten proces dokončete, aby občanský zákoník mohl být od 1. ledna účinný,“ uvedl na adresu Kláry Samkové a rovněž Pavla Hasenkopfa, někdejšího poradce Václava Klause a nyní advokáta, který rovněž bojoval za odklad účinnosti, ale podle Pospíšila tomu vůbec nerozumí.

Zdroje: