Máme málo VŠ vzdělaných zaměstnanců, horší jsou v EU jen Rumunsko a Itálie

- Aktuality autor: red

Česká republika zaostává v podílu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Například u lidí mezi 30 až 34 roky tvoří vysokoškoláci 22,5 procenta, průměr Evropské unie je 34 procent.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

ČR je tak až třetí od konce, za ní jsou pouze Rumunsko a Itálie. Nejvíce vysokoškoláků v této věkové skupině mají severské země a Irsko, kde se jejich podíl přibližuje 50 procentům. Vyplývá to z publikace Českého statistického úřadu (ČSÚ).

ČR na tom byla v roce 2009 lépe

Od roku 2011 přitom vstupuje v platnost nová strategie Evropa 2020, která má z pohledu trhu práce v dalším desetiletí za cíl zvýšení míry zaměstnanosti u lidí mezi 20 až 64 let na 75 procent, zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku 30 až 34 let nejméně na 40 procent a snížení počtu mladých předčasně opouštějících vzdělávací systém pod 10 procent.

"Pokud se podíváme na účast v terciárním vzdělávání osob ve věku 20 - 24 let, postavení České republiky bylo v roce 2009 výrazně lepší," upozorňují statistici na předpokládaný vývoj počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Předloni se totiž v ČR vzdělávalo 32,5 procenta lidí v této věkové kategorii, evropský průměr byl 29,2 procenta. "Lze proto předpokládat, že se ve sledovaném období do konce roku 2020 situace v naší zemi změní a přiblíží se k požadované hranici," dodali statistici.

Mladí se středním vzděláním

ČSÚ se v analýze zaměřil i na další aspekty spojené s dodržením strategie, například na mládež předčasně opouštějící vzdělávací systém. Konkrétně se jedná o lidi mezi 18 až 24 roky dosahujících maximálně středního zdělání bez maturity. Tito mladí se přitom dále nevzdělávají. K dispozici jsou údaje za rok 2010, kdy Česká republika patřila spolu se Slovenskem a Slovinskem mezi země s nejnižším podílem osob předčasně opouštějících vzdělávací systém. Podíl těchto mladých se v ČR pohyboval na úrovni 4,9 procenta, tedy hluboko pod hranicí požadovanou ve strategii. V rámci EU se přitom podíl pohyboval na úrovni 14,1 procenta.

Pokud jde o míru zaměstnanosti 20letých až 64letých dosahovala v ČR v 1. čtvrtletí 70,2 procenta. Průměr EU převyšovala o dva procentní body. Míra zaměstnanosti žen byla v ČR 61,2 procenta, tedy o 0,7 p. b. méně než činí průměr za všechny členské země EU. Naopak míra zaměstnanosti mužů dosahovala 79,1 procenta a byla značně vyšší než průměr celé evropské sedmadvacítky. Ten byl na úrovni 74,5 procenta.

Tagy: EU zaměstnání pruzkum

Zdroje: ČTK