Dnes je pátek 3. února 2023., Svátek má Blažej
Počasí dnes 1°C Občasný déšť se sněhem

Jednání o biči na podnikání: Protikuřácký zákon jde do vlády

Jednání o biči na podnikání: Protikuřácký zákon jde do vlády
Ilustrační snímek | zdroj: ThinkStock

Antikuřácký zákon je pod palbou ze strany Hospodářské komory, podnikatelských svazů i stranických kolegů samotného předkladatele. 

Legislativní rada vlády dnes projedná dvojici kontroverzních návrhů zákonů, u kterých skončilo připomínkové řízení brzy mají zamířit do vlády. Jde o tzv. protikuřácký zákon z dílny ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, po něm přijde na řadu ještě zákon o evidenci tržeb a jeho doprovodné normy, který do vlády předkládá ministr financí Andrej Babiš.

Němečkův zákon se stal během připomínek terčem kritiky. Proti zdravotnickým legislativcům se postavila opozice, podnikatelské svazy, obce a města, ale i někteří Němečkovi vládní kolegové.

S podnikatelskými svazy, městy a obcemi se ve věcné kritice zákona výrazně shodovala i některá důležitá ministerstva. V průběhu vypořádaní připomínek však podlehla politickým argumentům ministerstva zdravotnictví a řadu věcných výhrad vzdala.

I tak je jasné, že zákon do kabinetu zamíří v řadě bodů s rozpory, které nevyjasnilo ani připomínkové řízení, v němž byl zákon téměř celý březen. K vyjádření bylo vyzváno 92 připomínkových míst, sešlo se 22 zásadních námitek.

I po vypořádání stále zbývá sedm nevyřešených rozporů, a to od Prahy a dalších dvou krajů, Svazu měst a obcí, ombudsmanky, zásadně se ale Němečkův úřad nedokázal shodnout ani se dvěma dalšími ministerstvy – práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové (ČSSD) a resortem financí vedeným Andrejem Babišem (ANO). A to ještě řadu výhrad zamítl s tím, že vyhovět argumentaci ministerstev není zájmem předkladatele.

Jako celek návrh dál počítá s úplným zákazem kouření v restauracích, ale taky třeba na koncertech nebo tanečních zábavách. Za porušení zákazů mají hrozit mnohatisícové pokuty jak přestupcům, tak provozovatelům restaurací. Zákon ale vnáší regulaci i do oblastí, které se kouření přímo netýkají. Nařizuje například majitelům provozoven, aby měli vždy alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než pivo. Návrh má rovněž umožnit obcím, aby vyhláškou zakázaly kouření kdekoli v  místech, kde se pro to rozhodnou.

Proti jsou i úřady Němečkových kolegů z ČSSD

Právě proti tomu se ale původně ostře vymezilo ministerstvo vnitra, vedené Němečkovým stranickým kolegou Milanem Chovancem. To žádalo, aby byl příslušný paragraf upraven tak, aby mohla obec zakázat kouření pouze na veřejně přístupné akce, pokud je na ně vstup povolen osobám mladším 18 let.

"Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci území obce prakticky neexistují místa, kam by měly zakázán vstup osoby mladší 18 let, dávalo by předmětné ustanovení obci možnost zakázat kouření na všech veřejně přístupných místech obce. Domníváme se, že takto široce formulovanou možnost lze jen stěží odůvodnit zájmem na ochraně zdraví osob mladších 18 let před škodlivými účinky kouření." Němečkův úřad ovšem žádost ministerstva vnitra neakceptoval.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, rovněž v rukou ČSSD,  v tomto bodě varuje před porušením ústavního pořádku a bobtnáním právního řádu.

"Zákaz může být použit jako nástroj k udržení veřejného pořádku. To je však zcela v rozporu s definicí tohoto pojmu v další legislativě i ústavními právy. Je více než zřejmé, že souvislost mezi kouřením na veřejnosti a veřejným pořádkem neexistuje. Zákon zde významně rozšiřuje možnost zákazu z rozhodnutí konkrétní obce, aniž by k tomu existovalo faktické opodstatnění. Zvolený přístup fakticky umožňuje z výše uvedených důvodů plošný zákaz kouření v celé obci, což je opět v rozporu s dalšími ústavními principy," protestovalo ministerstvo průmyslu a obchodu shodně s Hospodářskou komorou. Také tato připomínka zůstala nevyslyšena.

Další obavy sdílejí obce a města. Pokud by totiž zůstala novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek v nezměněné podobě, přibudou obcím vedle nových pravomocí i povinnosti. Nastolený zákaz bude muset vymáhat obecní policie a s kuřáky, kteří si zapálí na náměstí, na ulici před hospodou nebo u obecního rybníka, pokud je obec zahrne do nekuřácké zóny, bude vedeno přestupkové řízení.

Čtvrteční pořad jednání Legislativní rady vlády

9.00 – Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)(předkládá ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA) – č.j. 415/15.

12.30 – Návrh zákona o evidenci tržeb (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš) – č.j. 396/15.

15.30 –  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš) – č.j. 406/15.

Spor o "škodlivosti" elektronických cigaret

O tom, jak jsou jednotlivé body v zákoně skládány nikoli podle věcné debaty, ale ryze podle nejasného politického zadání, svědčí příběh Němečkova názorového veletoče kolem restrikcí elektronických cigaret. Ještě loni Němeček ze svého návrhu vyjímal elektronické cigarety, případně pro ně chystal mírnější režim.

"Ony ty cigarety se sice cigarety jmenují, ale cigaretami nejsou, jsou to vlastně inhalátory nikotinu pro ty, kteří to používají, takže tam z toho odpadá obtěžování okolí pasivním kouřením a podobně," zazněl ministrův hlas přesně před rokem na vlnách Českého rozhlasu.

Co se za ten rok změnilo? Zřejmě nic menšího než záměr udělat z věcného řešení politický plakát bez ohledu na relevantní fakta.

A také český návrh zákona; zákaz už je plošný, týká se i elektronických cigaret. "Je to tam na základě doporučení Světové zdravotnické organizace, která je považuje za škodlivé a rizikové. A my se tím řídíme," řekl v MF DNES Svatopluk Němeček.

Mohou e-cigarety pomáhat při odvykání?

Pod neurčitým "doporučením WHO" si ovšem lze představit zcela konkrétní souboj o e-cigarety, který se na půdě ženevské organizace odehrál loni na jaře. Začalo to výzvou padesátky lékařů, mezi nimiž byla i česká expertka Eva Králíková, aby WHO pozměnilo svou politiku uplatňovanou vůči trhu s e-cigaretami.

V deseti bodech odborníci shrnuli, co je třeba změnit, například v uvolnění restrikcí na reklamu v segmentu elektronických cigaret.

O dva týdny později se na šéfku WHO Margaret Chan obrátila z druhé strany jiná skupina lékařů a nastal spor. Podle první skupiny stačí málo, aby e-cigarety a jim podobné výrobky pomáhaly zachraňovat lidské životy, pokud budou kuřáky chápány jako méně škodlivá náhrada za opravdové cigarety. Proti tomu například zaznělo, že e-cigarety se pro mládež mohou stát takzvanou vstupní drogou.

Řeč o tom byla i během vypořádání připomínek. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhovalo regulaci zmírnit. Podle úřadu ministra Jana Mládka (ČSSD) jsou dle dostupných informací škodlivé následky používání elektronických cigaret nesrovnatelně nižší, což důvodová zpráva nijak nereflektuje a zároveň ani  neříká, o jaké odborné závěry potřebu stejně vysoké regulace opírá.

"Pro mnoho na kouření navyklých kuřáků je používání elektronické cigarety cestou, jak se z kouření cigaret vymanit nebo tento zlozvyk alespoň zmírnit. Navrhované znění zákona na tyto skutečnosti nijak nereflektuje," upozorňovalo neúspěšně Mládkovo ministerstvo. S námitkou totiž zdravotnictví naložilo opět paušálně: Rozdílná úroveň regulace by byla v rozporu se záměrem předkladatele. "Z pohledu ochrany veřejného zdraví nelze tvrdit, že elektronické cigarety neškodí lidskému zdraví," uvádí Němečkův úřad.

Před projednáním v kabinetu se roztápějí kotle

Před dnešním jednáním v Legislativní radě vlády, ale především před očekávaným odesláním do vlády, roste nervozita a stoupá mediální aktivita na všech stranách. Asociace podnikatelů a manažerů tento týden vyzvala jednotlivě členy kabinetu, aby Babišův koncept zavedení elektronické evidence tržeb odmítli.

Připravovaná legislativní opatření kritizovala i Strana soukromníků ČR. Také ona vidí útok na svobodu podnikatelského prostředí v zemi v kombinaci několika připravovaných norem, mezi nimi elektronickou evidenci tržeb, zákaz kouření nebo omezení výherních automatů.

"Pochopitelně i Strana soukromníků chce, aby bylo v ČR normální platit daně. Na rozdíl od ministra financí Andreje Babiše a jeho nohsledů toho však nechceme dosáhnout fízlováním a buzerací podnikatelů," uvedl spoluzakladatel strany Rudolf Baránek.

vice-ekonomicky-denik zdroj: Ekonomický deník

Zdroje:
Ekonomický deník