Dnes je neděle 25. září 2022., Svátek má Zlata
Počasí dnes 9°C Dešťové přeháňky

Jak začít investovat?

Jak začít investovat?
zdroj: tisková zpráva

Při investování je třeba mít vždy na paměti základní investiční poučku, která říká, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Žádná investice není bez rizika a nejen pro začínajícího investora je velice důležité naučit se snášet i neúspěchy.

Převzato ze serveru Finance.cz

Zhodnotit peníze lze mnoha způsoby. Jedním z nejvyužívanějších z pohledu konzervativního českého človíčka je využít některý z bankovních produktů. Nechat volně ležet větší obnos peněz na běžném účtu není z finančního hlediska příliš ekonomické. Díky téměř nulovým úrokovým sazbám a poplatkům dochází ke znehodnocení finančních prostředků, svůj díl si ukrojí i všudypřítomná inflace, která neustále ukrajuje z reálné hodnoty peněz a jejich kupní síly. Z hlediska zhodnocování jsou vhodnější vkladové bankovní produkty, ať už termínované vklady či spořící účty. Využít těchto nástrojů pro shromažďování peněz sice představuje bezpečný způsob zhodnocení, ale nízkému riziku odpovídá i limitovaný výnos, který někdy nemusí pokrýt již zmíněný růst cenové hladiny. Spořit nebo investovat? Z pohledu střadatele je mnohem efektivnější vyměnit bankovní produkty za aktiva s vyšším potenciálem růstu. Výměnou za možnost vyššího zhodnocení je třeba počítat s rizikem ztráty hodnoty investice, ovšem toto riziko se postupem času rozkládá a snižuje. Z dlouhodobého hlediska tak investování představuje bezesporu nejefektivnější způsob, jakým zhodnotit své finanční prostředky. Pokud si člověk chce v budoucnu udržet svoji životní úroveň, popř. ji dokonce zvýšit, jednou z ideálních možností, jak toho docílit, je investovat. Navíc právě investování dokáže účinně bojovat proti inflaci. Do čeho investovat? Možností, kam uložit volné peněžní prostředky a doufat v jejich zhodnocení, je celá řada. Investovat lze totiž prakticky téměř do všeho, co nás obklopuje. Investovat lze nejen do standardních investičních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy či nemovitosti, ale stále větší oblibu si získávají komoditní investice. Kromě všeobecně známých komodit jako jsou ropa či drahé kovy, to mohou být například pomerančový džus, hovězí či vepřové maso, rýže, nebo třeba kakao. Existují ale daleko poetičtější nástroje pro zhodnocení peněz, jako například starožitnosti, umělecké předměty či víno. S čím začít? Vrhnout se do investorských vod po hlavě může být pro začínajícího investora poněkud riskantní. Investorovi s minimem zkušeností bychom zřejmě hned nedoporučovali vrhnout se na investiční instrumenty typu zlata, kávy či jiných komodit, o dalších derivátových produktech ani nemluvě. Stejně tak i akcie, resp. akciové trhy, mohou být pro začátek trošku složité a jsou určeny spíše těm, kteří mají s fungováním kapitálových trhů určité zkušenosti. Spíše bychom se drželi osvědčených a méně komplikovaných produktů. Zkušenosti, odvaha, trpělivost, dostatek finančních prostředků a samozřejmě nezbytné štěstí. To jsou základní předpoklady, které by měl splňovat každý investor, chce-li individuálně vstoupit na kapitálový trh. Pokud mu některý z těchto předpokladů chybí a sám si netroufne, může investovat kolektivně prostřednictvím k tomu určených institucí. Jednou z nesporných výhod kolektivního investování je snadná dostupnost. Není zapotřebí milionů, postačí pár stokorun a z člověka se může stát investor, resp. podílník. Navíc klient nemusí mít žádné velké znalosti z oblasti investování, vše obstará správce fondu. Nabídka podílových fondů je velmi bohatá, na trhu najdeme několik stovek fondů, které se od sebe vzájemně odlišují investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos. Své prostředky může investor vložit do akciových, dluhopisových, nemovitostních, smíšených (balancovaných) fondů nebo fondů peněžního trhu. Oblibu si získávají oborové investiční fondy, které umísťují prostředky investorů například pouze do cenných papírů společností z jednoho odvětví (technologie, suroviny, zdravotnictví, atd.) nebo fondy zaměřeny na určitý region (Spojené státy, Evropa, Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, …). Právě pro tyto a další výhody patří kolektivní investování již několik let mezi nejdynamičtěji se rozvíjející segmenty kapitálového trhu u nás. Na co při investování nezapomenout? Při investování je třeba mít vždy na paměti základní investiční poučku, která říká, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Žádná investice není bez rizika a nejen pro začínajícího investora je velice důležité naučit se snášet neúspěchy a být připraven na kolísání hodnoty investice. Výše výnosu jde ruku v ruce s rizikem, všeobecně platí, že čím rizikovější investiční instrumenty zvolíme, tím vyšší výnos můžeme očekávat. Přestože riziko nelze zcela vyloučit, existují cesty, jak jej eliminovat. Jedním z efektivních nástrojů je diverzifikace, tj. investice do takových aktiv, které jsou navzájem nezávislé. Dobře sestavené portfolio automaticky nezaručí vyšší výnos, ale dokáže minimalizovat případné ztráty. Jak vybírat? Ať už investor zvolí jakýkoliv způsob zhodnocení volných finančních prostředků, nejprve by si měl důkladně promyslet, co od investice očekává a jaký je jeho investiční horizont, tj. na jak dlouho může peníze postrádat a po jaké době by měla investice přinést zisk. Před samotnou investicí je také bezpodmínečně nutné stanovit si svůj investiční rizikový profil, tzn. jaké riziko dokáže investor podstoupit. Pokud splní tyto dvě základní podmínky a má jasnou představu o investiční strategii, může se poohlédnout po nějakém investičním instrumentu. Jelikož výběr je opravdu široký, není od věci poradit se s odborníkem, který pomůže s výběrem vhodného investičního nástroje, popř. se sestavením optimálního investičního portfolia.